Головна » Актуально » Діяльність органів виконавчої влади щодо запобігання та протидії корупції в області (до Міжнародного дня боротьби з корупцією)

Діяльність органів виконавчої влади щодо запобігання та протидії корупції в області (до Міжнародного дня боротьби з корупцією)

   На виконання підпунктів 2, 3 пункту 5, розділу 2 Плану організації виконання Указу Президента України від 27 жовтня 2009 року № 870 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції» обласною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади вживаються заходи щодо забезпечення дієвої боротьби зі злочинними проявами та визначаються конкретні напрями поліпшення ситуації. 

   Відповідно до статей 2,6,31,35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» 29 березня 2012 року № 137    затверджено обласний план здійснення заходів та організації контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011року № 1240  «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» на 2012-2015 роки.

   Зокрема, забезпечено координацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних і обласних програм у правоохоронній сфері. А саме, 24 квітня 2012 року № 11/5 обласна рада затвердила Програму профілактики правопорушень та злочинів на 2012-2015 роки.

    Обласною державною адміністрацією спільно з управлінням Волинської громадської організації «Всеукраїнська спеціальна колегія по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» розроблена регіональна Програма запобігання та протидії корупції на 2013 – 2015 роки.

     13 вересня 2013 року  № 351 головою обласної державної адміністрації затверджено Програму щодо запобігання і протидії корупції у Волинській області на 2013-2015 роки.

      Проводиться моніторинг стану злочинності та корупції,  у тому числі в розрізі міст, районів та пріоритетних галузей економіки, а також  здійснення спільних цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, які сприяють їх учиненню.

     На основі узгоджених пропозицій приймаються рішення щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації в області.              

                                                                                                                                                                                                                                                      На засіданнях колегій, нарадах облдержадміністрації та райдержадміністрацій, засіданнях виконкомів міських (міст обласного значення) рад розглядаються питання про стан боротьби зі злочинністю  і правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

         Забезпечено функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки на сайті "Адміністративні послуги" Волинської облдержадміністрації,  що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг. Крім того, на сайті Волинської облдержадміністрації забезпечено доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів для ознайомлення, оприлюднюється інформація про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

     В області постійно проводиться збір, облік, аналіз та узагальнення інформації про вжиття заходів для протидії корупції та осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. На виконання доручення заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Ющика С.М. від 04.03.13 р. № 1316/43/2-13 місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування інформація про осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень направляється в обласну адміністрацію для узагальнення.

      На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за 2013 рік, станом на 04 грудня 2013 року, організовано та проведено 49 заходів: 28 тематичних короткострокових семінарів «Запобігання та протидія корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування», 9 круглих столів у рамках тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, 12 тематичних зустрічей у рамках тематичних короткострокових семінарів.

    Усього охоплено навчанням 2261 посадовців (з них: державних службовців – 1215, посадових осіб місцевого самоврядування – 1026 та інші категорії – 20). В обласній та районних державних адміністраціях затверджені програми  профілактики правопорушень і злочинів, які передбачають здійснення, із залученням можливостей правоохоронних органів, заходів на таких пріоритетних напрямках:

         - захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;

         - протидія організованій злочинності і корупції;

         - зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

         - мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище;

         - запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму;

         - протидія рецидивній злочинності;

         - охорона громадського порядку;

         - безпека дорожнього руху;

         - матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи, а також більш широке залучення громадськості, громадських формувань до забезпечення охорони правопорядку в територіальних громадах.

     На міжвідомчих нарадах обласної прокуратури з питання «Про стан додержання правоохоронними органами області, органами влади та управління вимог антикорупційного законодавства» у плані узгоджених заходів, спрямованих на підвищення ефективності боротьби з корупцією забезпечується відкритість і прозорість діяльності правоохоронних та контролюючих органів шляхом висвітлення у засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна. Уживаються заходи з активізації дій, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення корупції в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, насамперед тих, в яких корупційні діяння набули 

    Так, ці питання висвітлюються у телепередачах   Волинської ОДТРК  «Сила закону»,  «Відкритість влади», «Точка зору»,  «Актуально»,  «Реформи. Час діяти»,  радіопередачах циклу «Актуально».  

   Щосуботи   о 19 год. 30 хв. (з повтором щонеділі)  тривалістю 26 хв.  виходить інформаційно-аналітична  телепередача «Сила закону», яка  розповідає про  роботу правоохоронних органів Волині, у тому числі з питання викорінення корупції.  

    Голова облдержадміністрації брав активну участь у розгляді стану виконання антикорупційного законодавства на розширених колегіях і нарадах в прокуратурі області. Це питання щомісячно розглядається у голови облдержадміністрації за участю керівників правоохоронних органів області. 

    20 вересня 2013 року №5985/36/2-13 проінформовано Національне агентство України з питань державної служби про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення».

   8 жовтня 2013 року проведено семінар-навчання для державних службовців апарату обласної державної адміністрації   «Організаційно-правові засади діяльності органу виконавчої влади», «Антикорупційне законодавство: нові зміни та доповнення».

   Посадовці ознайомились із внесеними в антикорупційне законодавство змінами та доповненнями, а також вникали у суть практичних аспектів їх застосування.

   Заняття проводив В. Потапенко - начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації. 

   Виявлено та задокументовано протиправну діяльність  5 організованих злочинних груп, 2 економічної  спрямованості.  До кримінальної відповідальності притягнуто 19 осіб, які підозрюються  у 59 кримінальних правопорушеннях. 9 учасників засуджені до позбавлення волі за вчинення кримінального провадження у складі організованої злочинної групи.   

   Обласною державною адміністрацією і надалі вживатимуться заходи щодо  забезпечення дієвої боротьби зі злочинністю та корупцією.