Головна » Актуально » До уваги громадян!

До уваги громадян!

   Постановою КМУ від 15 квітня 2015 року № 219 внесені зміни до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженого постановою КМУ від 02 серпня 2000 року, №1192, а саме:

   У пункті 7 до переліку документів, що подаються для призначення грошової допомоги на догляд особою, яка звертається за її призначенням, до відповідного органу соціального захисту населення додається:

   декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім´ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

   копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд;

   Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.

   У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (інвалідом), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки. У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на право особи на допомогу, ця особа повинна в десятиденний строк повідомити про таки обставини департамент соціальної політики.

   Суми допомоги на догляд, які були призначені до виплати і залишилися неодержаними у зв'язку із смертю особи, якій допомога була призначена, виплачуються одному із членів сім´ї, який на день смерті особи проживав разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, якщо звернення від члена сім´ї надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача.

   По питаннях щодо призначення допомоги необхідно звертатися до департаменту соціальної політики за адресою: м. Луцьк, пр-т Волі, 4а, каб. 109 з 8 год. до 17 год. 15 хв., телефон інформатора 286142, 723731.

 

 

Департамент соціальної політики