Головна » Актуально » ДОВІДНИК по порядку ведення військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях

ДОВІДНИК по порядку ведення військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях

1. Питання: Що таке військовий облік?

Відповідь: Систематичне вивчення ділових та моральних якостей військовозобов’язаних, документальне відображення рівня військової і спеціальної підготовки військовозобов’язаних, порядку проходження ними військової служби у запасі Збройних Сил України, участі у трудовій діяльності, сімейного стану, віку, стану здоров’я та інших даних.

2. Питання: На кого покладається ведення військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах (далі - в установах)?

Відповідь: Обов’язки відповідального за військовий облік і бронювання наказом по установі покладаються на одного з працівників кадрового органу.

Пояснення: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994р. № 377 (зі змінами) "Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників" визначають, що: "Військово-обліковий персонал у виконкомах місцевих Рад народних депутатів, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності і підпорядкування, - за наявності на обліку менше 500 військовозобов'язаних і призовників обов'язки щодо ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних покладаються на одного з працівників управління (відділу) кадрів установи," якому встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу".

3. Питання: Які завдання з військового обліку і бронювання виконує мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу?

Відповідь: Мобілізаційний підрозділ (спеціаліст з мобілізаційної роботи) організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних, та контролює ведення їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.06. Типове положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу).

4. Питання: Хто підлягає військовому обліку?

Відповідь: Військовому обліку підлягають:

особи звільнені з військової служби, а також зі служби в УДО (Управлінні державної охорони), МВС (Міністерстві внутрішніх справ), СБУ (Службі безпеки України), МНС (Міністерстві з надзвичайних ситуацій), Державній пенітенціарній службі України у запас Збройних Сил України;

громадяни, звільнені від призову на строкову військову службу;

жінки, які за фахом мають медичну підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, що визначається постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року № 711 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік";

особи, які стали громадянами України і відповідають вимогам Закону України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу";

громадяни України, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або із-за кордону на строк більше трьох місяців.

5. Питання: Яка категорія громадян не підлягає військовому обліку?

Відповідь: Військовому обліку не підлягають громадяни:

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби із виключенням з військового обліку;

які досягли граничного віку перебування в запасі;

які припинили громадянство України;

які були засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів;

які не отримали до 36-річного віку військово-облікової спеціальності.

6. Питання: Яка категорія громадян не підлягає зняттю з військового обліку?

Відповідь: З військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах знімаються військовозобов'язані та призовники, які згідно із частинами п'ятою та шостою статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зняті або виключені з військового обліку у військових комісаріатах.

7. Питання: На підставі яких документів ведеться персональний облік військовозобов’язаних і призовників?

Відповідь: Військово-обліковими документами на підставі яких ведеться персональний облік військовозобов'язаних та призовників, є:

для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка).

для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Військовий квиток є документом, що визначає належність його власника до військової служби, служби в запасі та ставлення його власника до військового обов’язку.

Тимчасове посвідчення замість військового квитка є документом, який підтверджує прийняття його власника на тимчасовий військовий облік. Воно видається особам, тимчасово прийнятим на військовий облік. Термін дії тимчасового посвідчення визначає військовий комісар.

8. Питання: Які документи військового обліку військовозобов’язаних і призовників?

Відповідь: Персональний облік військовозобов'язаних та призовників здійснюється за формою № П-2 "Особова картка працівника" (далі - особова картка), затвердженою спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.09 № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

"Особова картка працівника" форма № П-2 повинна бути нового зразка, тобто містити рядки "Назва райвійськкомату за місцем реєстрації" і "Назва райвійськкомату за місцем проживання"

Персональний облік військовозобов'язаних та призовників в установах, організаціях, що підпадають під дію Закону України "Про державну службу", здійснюється за формою первинного обліку № П-2 ДС "Особова картка" (далі - особова картка), затвердженою наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, у розділі IX якої зазначаються відомості про військовий облік.

Пояснення: Особові картки П-2 та П-2 ДС заповнюються послідовно і в точній відповідності з даними записів військових квитків. Дані, яких немає, в особову картку вносяться під час особистої бесіди з військовозобов'язаним. Особові картки П-2 ДС зберігаються в особових справах.

9. Питання: Порядок заповнення особової картки на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу? 

Відповідь: Заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється з додержанням таких вимог:

у рядку "Група обліку" вказується група обліку "НПО" (Наземно-повітряна оборона), "ВМС" (Військово-Морські Сили), "МВС" (Міністерство внутрішніх справ), "СБУ" (Служба безпеки України) (пункт 22 військового квитка);

у рядку "Категорія обліку" вказується перша чи друга категорія (пункт 21 військового квитка). Військовозобов’язаним, які проходили військову службу та одержали під час її проходження військово-облікову спеціальність у рядку "Категорія обліку", вказують - перша; військовозобов’язаним жінкам – завжди друга;

у рядку "Склад" вказується склад військовозобов'язаних (рядовий, сержантський і старшинський) (пункт 23 військового квитка);

у рядку "Військове звання" записується військове звання, присвоєне військовозобов'язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі (пункт 19 військового квитка);

у рядку "Військово-облікова спеціальність №" записується кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності (пункти 24, 25 військового квитка);

у рядку "Придатність до військової служби" записуються рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Записи робляться на підставі відомостей про стан здоров'я військовозобов'язаного, які є в пунктах 13-15 військового квитка. Коли військовозобов’язаний придатний, не заповнюється; коли не придатний вказується - " гр. __ , ст. __ , Наказу МО 20__ , № ___";

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем реєстрації" вказується назва військового комісаріату, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку (розділ VI військового квитка);

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується назва військового комісаріату, який обслуговує зазначену адміністративну одиницю;

у рядку "Перебування на спеціальному обліку" олівцем проставляються номери переліку, пункту і розділу переліку (постанови), за якими оформлено бронювання військовозобов'язаного. Заповнюється при наявності у військовозобов’язаного посвідчення про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час: "перелік № __ , розділ № __ , пункт № __ , число __".

10. Питання: Порядок заповнення особової картки на військовозобов'язаних, які не проходили військову службу і не мають військового квитка?

Відповідь: Заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється з додержанням таких вимог:

рядок "Група обліку" вказується НПО;

рядок "Категорія обліку" вказується – друга. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не одержали військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не призивалися на військову службу чи проходили її в у військових частинах і організаціях будівництва і розквартирування військ, а також військовозобов’язані-жінки;

рядок "Склад" вказується - рядовий;

рядок "Військове звання" солдат;

рядок "Військово-облікова спеціальність №" не заповнюється;

у рядку "Придатність до військової служби" записуються рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Записи робляться на підставі відомостей про стан здоров'я військовозобов'язаного. Коли військовозобов’язаний придатний, не заповнюється; коли не придатний вказується - " гр. __ , ст. __ , Наказу МО 20__ , № ___";

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем реєстрації" вказується назва військового комісаріату, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку (розділ VI військового квитка);

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується назва військового комісаріату, який обслуговує зазначену адміністративну одиницю;

у рядку "Перебування на спеціальному обліку" олівцем проставляються номери переліку, пункту і розділу переліку (постанови), за якими оформлено бронювання військовозобов'язаного. Заповнюється при наявності у військовозобов’язаного посвідчення про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час: "перелік № __ , розділ № __ , пункт № __ , число __".

11. Питання: Порядок заповнення особової картки на призовників?

Відповідь: На призовників заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється у такому порядку:

у рядку "Група обліку" записується слово "призовник";

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем реєстрації" вказується назва військового комісаріату, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку (розділ VI військового квитка);

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується назва військового комісаріату, який обслуговує зазначену адміністративну одиницю;

у рядку "Перебування на спеціальному обліку" вказується, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який термін. Заповнюється при наявності у військовозобов’язаного посвідчення про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час: "перелік № __ , розділ № __ , пункт № __ , число __".

Решта рядків розділу II не заповнюється.

12. Питання: Порядок заповнення особової картки на офіцерів запасу?

Відповідь: На офіцерів запасу заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється з дотриманням таких правил:

рядок "Група обліку" не заповнюється;

у рядку "Категорія обліку" записується розряд запасу (пункт 8 військового квитка). Розряд запасу вказується римськими цифрами І або ІІ (пункт 7 на 4 сторінці військового квитка). Розряд запасу визначається за віком. Лейтенант – капітан: І - до 45 років, ІІ - до 50 років; майор – підполковник: І - до 50 років, ІІ - до 55 років; полковник: І – до 55 років, ІІ – 60 років; генерали: І – до 60 років, ІІ – до 65 років;

у рядку "Склад" вказується профіль (пункт 6 на 4 сторінці військового квитка офіцера запасу (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний);

у рядку "Військове звання" записується військове звання згідно з пунктом 4 на 4 сторінці чи пункту 12 на 9, 10 сторінках військового квитка офіцера запасу;

у рядку "Військово-облікова спеціальність №" записується шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу (пункт 5 на 4 сторінці військового квитка);

рядок "Придатність до військової служби" на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється. (На не придатних дивитись пункт 11 на 8 сторінці, пункт 16 на 18, 19 сторінках, або пункт 19 на 26 сторінці військового квитка). Коли військовозобов’язаний придатний, не заповнюється; коли не придатний вказується - " гр. __ , ст. __ , Наказу МО 20__ , № ___";

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем реєстрації" вказується назва військового комісаріату, у якому офіцер запасу перебуває на військовому обліку (розділ 18 сторінки 21 - 25 військового квитка офіцера запасу);

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується назва військового комісаріату, який обслуговує зазначену адміністративну одиницю;

у рядку "Перебування на спеціальному обліку" вказується, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який термін. Заповнюється олівцем при наявності у військовозобов’язаного посвідчення про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час: "перелік № __ , розділ № __ , пункт № __ , число __".

13. Питання: Порядок ведення облікових карток при виключенні військовозобов’язаних з військового обліку?

Відповідь: В особових картках на військовозобов'язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергової звірки з відповідними військовими комісаріатами викреслюються дані про військовий облік. В рядку "Придатність до військової служби" робиться відмітка:

"Виключений з військового обліку за віком", - пункт 19 на 26 сторінці військового квитка. Особові картки на осіб, виключених з військового обліку за віком чи за станом здоров'я, зберігаються у загальній картотеці установи.

14. Питання: Порядок формування картотеки особових карток?

Відповідь: Особові картки на військовозобов'язаних і призовників зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша група - особові картки на військовозобов'язаних офіцерського складу;

друга група - особові картки на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя група - особові картки на військовозобов'язаних - жінок;

четверта група - особові картки на призовників.

Окремо в кожній групі виділяються особові картки на військовозобов'язаних: які призначені в команди - на початку; заброньовані за установами на період мобілізації і воєнного часу – в кінці.

15. Питання: Алгоритм роботи працівника кадрового органу при прийомі на роботу військовозобов’язаних?

Відповідь:

1. Вивчає військові облікові документи кандидата.

2. Допомагає кандидату написати заяву про прийому на роботу.

3. Готує проект наказу про призначення військовозобов’язаного на посаду.

4. Заповняє трудову книжку.

5. Не пізніше семиденного строку, готує та направляє до військкомату повідомлення про прийом військовозобов’язаного на роботу.

6. Заповняє та встановлює до картотеки особову картку П-2 або П-2 ДС.

7. Доводить під розпис до військовозобов’язаного вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу.

8. Забезпечує контроль за виконанням військовозобов’язаним правил військового обліку.

16. Питання: Алгоритм роботи працівника кадрового органу при звільнені з роботи військовозобов’язаних?

Відповідь:

1. Після видання наказу про звільнення оформлює трудову книжку.

2. Не пізніше семиденного строку, готує та направляє до військкомату повідомлення про звільнення військовозобов’язаного з роботи.

17. Питання: Порядок проведення звірки облікових карток з даними військових квитків в установі?

Відповідь: Організація звірки облікових карток з даними військових квитків може бути організована різними способами, але і метод роботи простий і незмінний:
- перевірка наявності та стану військово-облікових документів відповідальним за військовий облік, яка проводиться шляхом збору військово-облікових документів (працівникам видаються розписки, встановлені Інструкцією

з військового обліку;
- звірка облікових даних особової картки працівника типової форми № П-2 (№ П-2 ДС) з даними військових квитків, уточнення особистих даних шляхом особистого спілкування;
- своєчасне внесення змін облікових даних до облікових документів та повідомлення про це військові комісаріати.

18. Питання: Порядок проведення звірки облікових карток з військовими комісаріатами?

Відповідь: Звірки з військовими комісаріатами є логічним продовженням

звірки, проведеної в установі, і проводиться вона таким чином:
відповідальна за військовий облік в установі особа збирає під розписку у військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи, відбирає особові картки працівників типової форми № П-2 (№ П-2 ДС), посвідчення про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час до Збройних Сил України, повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік та у термін, погоджений із військовим комісаріатом, передає згадані документи у військкомат, під розпис у Книзі обліку передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток.

Відповідальна посадова особа військкомату:

вносить зміни облікових даних до облікових документів військового комісаріату;
виявляє порушення (відповідно — притягнення винних до адміністративної відповідальності);
оформляє результати звірки у Журналі перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

Дата звірки з військовим комісаріатом має відповідати: даті, визначеній у плані проведення звірок, даті передачі документів по Книзі обліку передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток, даті запису у Журналі перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

Пояснення: Для більш повного розуміння звірки наведемо приклад наслідків неякісного ведення військового обліку та відповідного запису її результатів у Журналі перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.
У графі 3 Журналу може бути зазначено:
1) військовозобов’язаний рядовий Іваненко В. Б. втратив військовий квиток і не повідомив про це військовий комісаріат, тому в його діях присутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 211 КУпАП;
2) військовозобов’язана старший сержант медичної служби Петренко І. А. своєчасно не повідомила військовий комісаріат про зміну прізвища, отже, в її діях присутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 КУпАП;
3) призовник Сидоренко О. П. не повідомив військовий комісаріат про зміну його сімейного стану і народження дитини — у його діях присутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 КУпАП.
Усі ці наслідки виникли у результаті особистого невиконання військовозобов’язаними і призовниками своїх зобов’язань, визначених частиною 10 статті 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням про військовий квиток.
Також було з’ясовано, що призовник Хмара В. С. не перебуває на військовому обліку за місцем свого проживання і протягом року ухилився від двох призовів на строкову військову службу, тому в діяльності адміністрації установи присутні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 211-3 КУпАП (Прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання).
За цими порушеннями може бути вжито таких заходів:
- направити до військового комісаріату для складання адміністративного протоколу військовозобов’язаних і призовників Іваненко В. Б., Сидоренко О. П., Хмару В. С.;
- провести службове розслідування щодо умов і причин незадовільного виконання своїх обов’язків відповідальним за військовий облік та повідомити про його результати для прийняття остаточного рішення;
- керівнику установи — прибути до військового комісаріату для складання адміністративного протоколу за статтею 211-3 КУпАП.

(За дані правопорушення на винну посадову особу може бути накладений штраф у розмірі 85–119 грн.). 

19. Питання: Які документи з військового обліку повинні вестись в установах?

Відповідь:

 1. Розпорядження про призначення відповідального за ведення військового обліку;

 2. Посадова інструкція відповідального за ведення військового обліку

 3. Особова картка: на працівників П-2; на державних службовців П-2 ДС;

 4. Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників;

 5. Справа з донесеннями про зміну облікових даних;

 6. Список військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я (якщо такі є).

Документи, які рекомендується вести:

 1. План роботи відповідального за військовий облік;

 2. Аркуш доведення вимог законодавства України до військовозобов’язаних;

 3. Список військовозобов’язаних і призовників, які працюють в установі;

20. Питання: Які документи по бронюванню військовозобов’язаних повинні вестись в установах?

Відповідь:

1) Перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов’язані, що працюють;

2) Відомість про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних;

3) Справа з посвідченнями про відстрочку від призову;

4) Звіт по формі 6-Б;

5) Відомість на видачу посвідчень на відстрочку від призову заброньованим військовозобов’язаним, що працюють;

6) Книга передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток;

7) Книга обліку бланків спеціального військового обліку;

8) План заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час заброньованим військовозобов’язаним;

9) План заміни спеціалістів, що вибувають за мобілізацією.

21. Питання: Які документи персонального обліку військовозобов’язаних повинні вестись в навчальних закладах?

Відповідь:

 1. Список військовозобов’язаних, які навчаються;

 2. Список призовників, які навчаються.

22. Питання: Як завести військовий облік на підприємстві не державної форми власності?

Відповідь: Згідно з законом, на всіх підприємствах, в установах, організаціях співробітники яких відносяться до категорії військовозобов’язаних або призовників повинен бути організований військовий облік. Ці обов’язки покладаються на співробітника кадрової служби наказом керівника підприємства, який несе персональну відповідальність за дотримання закону. Для постановки підприємства на військовий облік, керівнику необхідно звернутися з заявою до військового комісаріату, про постановку підприємства на військовий облік. До заяви додається ксерокопія виписки з ЕГРЮЛ, що підтверджує реєстрацію підприємства в державному реєстрі. Подана заява підтверджує зобов’язання керівника підприємства щодо ведення військового обліку.

 

Методичні матеріали:

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних Луцької міської ради

Особова картка працівника

Побудова картотеки

Список військовозобов’язаних і призовників, які працюють в апараті 

Список військовозобов’язаних і призовників, які мають зміни у здоров'ї

Донесення про зміну облікових даних 

Про організацію роботи з поновлення на військовому обліку

Про підсумки роботи з військово-облікової роботи за 2015 рік та завдання щодо поліпшення стану військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у 2016 році (додаток 1, додаток 2, додаток 3)