Головна » Актуально » Інформація для осіб, які виявили бажання взяти добровільну участь у пенсійному страхуванні

Інформація для осіб, які виявили бажання взяти добровільну участь у пенсійному страхуванні

   Категорії осіб, які можуть брати добровільну участь в пенсійній системі:

-  особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску та не є пенсіонерами;

- громадяни України, які постійно працюють та проживають за її межами;

- іноземці та особи без громадянества, які постійно проживають або працюють на території України;

   Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, можуть подати заяву встановленого зразка органам Пенсійного фонду України за місцем проживання або Пенсійному фонду України:

а) через мережу Інтернет (веб-сайт Пенсійного фонду - www.pfu.gov.ua);

б) через Контакт – центр Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” 8 800 503 7 530 (безкоштовно в Україні).

   Пенсійний фонд надсилає особі договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні у двох примірниках. Особа повертає підписаний нею договір про добровільну участь у двох примірниках. Пенсійний фонд підписує його та надсилає другий примірник особі за місцем проживання. За бажанням особи другий примірник договору може зберігатись у Пенсійному фонді.

   Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, можуть направити до Пенсійного фонду поштою заяву, копію документа, що посвідчує особу, і договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні у двох примірниках.

   Розміри страхових внесків встановлюються в договорі і визначаються платниками самостійно, але не менше мінімального та не більше максимального страхового внеску.

   Особи беруть добровільну участь у пенсійному страхуванні протягом терміну, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року.

   Сплата страхових внесків здійснюється шляхом перерахування коштів на окремі рахунки Пенсійного фонду.

   Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата  особою єдиного внеску за попередні періоди, в  яких особа не підлягала загальнообов”язковому  державному соціальному страхуванню ( у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

   За умови сплати страхових внесків відповідно до цього Порядку період добровільної участі у пенсійному страхуванні зараховується до страхового стажу, а пенсії призначаються відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

   У спеціальному розділі на веб-сайті Пенсійного фонду www.pfu.gov.ua оприлюднюється інформація, необхідна для добровільної участі в пенсійному страхуванні (форма заяви, форма договору, мінімальний страховий внесок, максимальний страховий внесок, інформація про рахунки Пенсійного фонду для перерахування страхових внесків та банківські реквізити, інша інформація).

   Додаткову інформацію Ви можете отримати в управлінні ПФУ в м. Луцьку за адресою: вул. Чехова, 4 або  за телефоном 774 110.