Головна » Актуально » Інформація Луцької міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

Інформація Луцької міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

   1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, які пропонуються для продажу у власність та користування (право оренди) на земельних торгах.

   2. Дані про земельні ділянки:

   1)     м. Луцьк, вул. Ветеранів, орієнтовна площа – 0,14 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування торгово-офісних приміщень (продаж земельної ділянки у власність).

   2)     м. Луцьк, вул. Глушець, орієнтовна площа – 0,08 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування торгово-офісних приміщень (продаж земельної ділянки у власність).

   3)     м. Луцьк, вул. Єршова, орієнтовна площа – 0,25 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єкту автосервісу (продаж земельної ділянки у власність).

  4)     м. Луцьк, вул. Єршова, орієнтовна площа – 0,25 га, цільове призначення – для розташування стоянки та споруд для зберігання транспортних засобів (продаж права оренди).

   5)     м. Луцьк, вул. Ківерцівська, орієнтовна площа – 0,07 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єкту автосервісу (продаж земельної ділянки у власність).

   6)     м. Луцьк, вул. Львівська, орієнтовна площа – 0,04 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладу торгівлі або закладу громадського харчування (продаж земельної ділянки у власність).

   7)     м. Луцьк, вул. Мамсурова, орієнтовна площа – 0,52 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень (продаж земельної ділянки у власність).

   8)     м. Луцьк, вул. Ранкова, орієнтовна площа – 0,16 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень (продаж земельної ділянки у власність).

 

   3. Умови конкурсу:

  Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

   В запечатаному конверті має міститися пропозиція про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

  Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

   У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

   -   заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012
№ 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

   -   копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);

   -   згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

   -   копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

   -   копія ліцензії та сертифікату;

   -   проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт (відповідно до Закону України № 5395-17 від 02.10.2012 року).

   5. Строк подання конкурсної документації: до 30 жовтня 2013 року (включно).

   6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

   43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, Управління земельних ресурсів Луцької міської ради, каб. 21.

    7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 07 листопада 2013 року об 11.00 за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 21, Луцька міська рада (зал засідань міської ради).

   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

   м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 21.

   Телефон для довідок: (0332) 777-872.