Головна » Актуально » Інформація про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради за 2014 рік

Інформація про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради за 2014 рік

   При виконавчому комітеті Луцької міської ради діє спостережна комісія, що у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про спостережні комісії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429, рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.09.2012 № 634-1 «Про новий склад спостережної комісії», від 19.06.2013 № 379-1 «Про внесення змін в склад спостережної комісії» та від 03.09.2014 № 527-1 «Про внесення змін в склад спостережної комісії» і іншими законодавчими актами.

   До складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради входять працівники управлінь та відділів міської ради, представники громадських організацій, які становлять половину складу комісії.

   Відповідно до Положення про спостережну комісію протягом 2014 року спостережна комісія виконала такі основні завдання:

   1. Організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання.

   2. Сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян.

   3. Організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання.

   4. Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

   Відповідно до покладених завдань у 2014 році спостережна комісія :

   1. Разом з органами та установами виконання покарань вносила до суду за місцем відбування покарання засудженими подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни не відбутої частини покарання більш м’яким.

   2. Сприяла адміністрації установ виконання покарань:

  - у проведенні соціально-виховної роботи із засудженими, організації їх загальноосвітнього та пофесійно-технічного навчання;

   - у залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

- у створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених до суспільно корисної праці.

   3. На підставі інформації органів і установ виконання покарань було проведено облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання (з початку року на обліку перебуває 21 особа), звільнених від відбування покарання згідно ЗУ про амністію у 2014 році (з початку року на обліку перебуває 83 особи), організовано громадський контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання.

   4. Здійснювались заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання цим особам допомоги у соціальній адаптації.

   5. Виконувались інші функції відповідно до законодавства.

   Організаційною формою роботи спостережної комісії були засідання, які проводилися в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Всі засідання спостережної комісії були оформлені протоколами. Рішення приймалися колегіально, відкритим голосуванням.

   За час роботи спостережної комісії з січня по грудень 2014 року було проведено 16 засідань, в тому числі по 3 засідання на базі Луцького слідчого ізолятора та Луцького міського відділу кримінально-виконавчої інспекції. На засіданнях комісії було розглянуто та погоджено 10 подань про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання засуджених осіб ( Луцький МВ КВІ – 4; Луцький СІЗО -6).

   На адресу спостережної комісії надійшло :

1) з Луцького міського відділу кримінально-виконавчої інспекції:

- повідомлень про звільнених осіб від відбування покарання згідно ЗУ “Про амністію у 2014 році” від 08.04.2014 р. – 49;

2) з Луцького слідчого ізолятора:

- повідомлень про умовно-дострокове звільнення – 2;

- повідомлень про звільнених осіб від відбування покарання згідно ЗУ “Про амністію у 2014 році” від 08.04.2014 р. – 3;

3) з виправних колоній областей:

- повідомлень про звільнення та умовно-дострокове звільнення – 19;

- повідомлень про звільнених осіб від відбування покарання згідно ЗУ “Про амністію у 2014 році” від 08.04.2014 р.– 33.

   Розглянуто 1 звернення громадянина, звільненого з місць позбавлення волі, з приводу соціально-побутових проблем (надання матеріальної допомоги, працевлаштування, відновлення втрачених документів, можливість безкоштовного харчування, забезпечення теплим одягом). Звільненому надана матеріальна допомога та одночасно надані відповідні рекомендації щодо звернення до територіального центру соціального обслуговування.

   Робота спостережної комісії відбувалася згідно із піврічними планами роботи. План роботи спостережної комісії за І і ІІ півріччя 2014 року виконаний у повному обсязі. Зокрема, на засіданнях спостережної комісії були розглянуті питання: про затвердження плану роботи комісії на І-ше та ІІ-ге півріччя 2014 року; розгляд подань про умовно-дострокове звільнення кримінально-виконавчої інспекції у Волинській області, Луцького слідчого ізолятора; про затвердження графіка особистого прийому засуджених у Луцькому слідчому ізоляторі; про працевлаштування умовно-достроково звільнених осіб на території міста Луцька; про нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність спостережної комісії; про стан громадського контролю за звільненими особами; про взаємодію з громадськими організаціями та центром соціальних служб для сім,ї дітей та молоді. Члени спостережної комісії проводили особистий прийом засуджених, розглядали їх звернення, приймали за ними рішення, надавали юридичні консультації.

   Члени спостережної комісії мали можливість безперешкодно відвідувати житлові, комунально-побутові та виробничі об’єкти установ виконання покарань міста. Не залишається осторонь спостережна комісія щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі. Їм постійно надаються різноманітні послуги: інформаційні, соціально – економічні, соціально – педагогічні, психологічні, по можливості - матеріальні.

   Одним із основних напрямків діяльності міської спостережної комісії у 2015 році буде вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування та соціальної адаптації у місті осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень.

 

 

 

Юридичний відділ міської ради (777 915)