Головна » Актуально » Про інформування громадськості щодо виконання резолюції громадських слухань

Про інформування громадськості щодо виконання резолюції громадських слухань

   2 серпня 2017 року у Будинку культури мікрорайону Вересневе за ініціативи жителів цього мікрорайону та мешканців інших районів міста Луцька відбулися громадські слухання на тему: “Звіт міської ради про те, що було зроблено для ліквідації проблеми смороду та можливої екологічної катастрофи, причиною якої є діяльність ТзОВ „Біопаливно-енергетична компанія”.

   За результатами громадських слухань прийнято відповідну резолюцію.

   Інформуємо про результати розгляду резолюції згідно прийнятих пунктів.

   Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” (від 17.01.2017 № 1815-VІІІ) внесено зміни в ст. 32 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.      До того часу усі об’єкти будівництва за складністю архітектурно-будівельного рішення та/або інженерного обладнання поділялися на І, ІІ, ІІІ, ІV і V категорії складності. Внесеними змінами усі об’єкти будівництва поділяються тепер на 3 класи наслідків (відповідальності):

   - незначні наслідки – СС1;

   - середні наслідки – СС2;

   - значні наслідки – СС3.

   На сайті Луцької міської ради у розділі „Місто”, „Містобудування”, „Реєстр містобудівних умов та обмежень” розміщуються всі містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва.

   Державними будівельними нормативами А.2.2-1-2003 (п.1.6 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”) передбачено:

- матеріали оцінки впливу на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище (далі - навколишнє середовище) надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності;

- замовник і виконавець ОВНС складають, погоджують і публікують Заяву про наміри за затвердженою формою, із зазначенням переліку очікуваних впливів планованої діяльності; проводять збір і систематизацію наявних матеріалів про стан навколишнього середовища, середовища життєдіяльності населення і господарської діяльності відповідно до переліку впливів;

- при виконанні ОВНС для видів діяльності й об'єктів, наведених у додатку Е, замовник або, за його дорученням, виконавець ОВНС через органи місцевої влади інформує населення про плановану діяльність, визначає місце і порядок проведення громадських слухань, відкритих засідань, збирає звернення громадян, здійснює розгляд та врахування зауважень і пропозицій.

   На основі висновків остаточного звіту ОВНС замовник і виконавець ОВНС складають текст Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності і забезпечують її розповсюдження через засоби масової інформації.

   Крім того, відповідно до постанови КМУ від 13.03.2002№302 про затвердження порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, суб’єкт господарювання готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства, та вміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян.

   На сайті Луцької міської ради так і в газеті „Луцький замок” періодично висвітлюється інформація щодо будівництва каналізації мікрорайону Вересневе.

   За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, фахівцями управління 03.08.2017 здійснено позапланову перевірку виконання виданого 30.05.2017 припису про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушення санітарного законодавства ТзОВ „Біопаливно-енергетична компанія”. На момент здійснення перевірки виконані заходи щодо недопущення несанкціонованого скиду стічних вод на поля фільтрації, проведено їх обвалування по всій площі, здійснено чистку та знезараження мулових карт, встановлено флотатор.

   Показники забруднюючих речовин атмосферного повітря приведено до вимог нормативу “Гранично допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”, затверджених 03.03.2015 (за результатами проведених інструментально-лабораторних досліджень вміст сірководню та аміаку відповідають гранично-допустимим концентраціям).

   Згідно гарантійного листа від 08.08.2017 № 243 директор ТзОВ „Біопаливо-енергетична компанія” зобов’язується:

- постійно проводити заходи щодо недопущення несанкціонованого доступу на поля фільтрації;

- не скидати післямелясну барду на поля фільтрації.

   ТзОВ „Біопаливно-енергетична компанія” 31 серпня 2017 року представлено висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про встановлення санітарно-захисної зони для підприємства 100 метрів.

 

 

 

   Відділ екології