Головна » Актуально » Про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради за 2016 рік

Про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради за 2016 рік

   При виконавчому комітеті Луцької міської ради діє спостережна комісія, що у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про спостережні комісії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429, рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.10.2015 № 612-1 «Про новий склад спостережної комісії» і іншими законодавчими актами.

   До складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради входять працівники управлінь та відділів міської ради, представники громадських організацій, які становлять половину складу комісії.

   Відповідно до Положення про спостережну комісію протягом 2016 року спостережна комісія виконала такі основні завдання:

   1.Організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання.

   2.Сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян.

   3.Організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання.

   4. Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

   Відповідно до покладених завдань у 2016 році спостережна комісія :

   1. Разом з органами та установами виконання покарань вносила до суду за місцем відбування покарання засудженими подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни не відбутої частини покарання більш м’яким.

   2. Сприяла адміністрації установ виконання покарань:

- у проведенні соціально-виховної роботи із засудженими, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

- у залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

- у створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених до суспільно корисної праці.

   3. На підставі інформації органів і установ виконання покарань було проведено облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання (з початку року на обліку перебуває 12 осіб), організовано громадський контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання.

   4. При розгляді питання умовно-дострокового звільнення  проводились бесіди із засудженими щодо  наявності у кожного із них паспорта громадянина України, наявності місця для проживання, родинних зв'язків. Надавалась довідкова інформація про установи, до яких можна звернутись за допомогою у вирішенні питань проживання, працевлаштування та соціальної адаптації.

   5. Виконувались інші функції відповідно до законодавства.

   Організаційною формою роботи спостережної комісії були засідання, які проводилися в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Всі засідання спостережної комісії були оформлені протоколами. Рішення приймалися колегіально, відкритим голосуванням.

   За час роботи спостережної комісії з січня по грудень 2016 року було проведено 11 засідань, в тому числі 2 засідання на базі Луцького слідчого ізолятора та 2 засідання на базі Луцького міського відділу кримінально-виконавчої інспекції. На засіданнях комісії було розглянуто та погоджено 11 подань про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання засуджених осіб ( Луцький МВ КВІ – 5; Луцький СІЗО -6).

   Робота спостережної комісії відбувалася згідно із піврічними планами роботи. План роботи спостережної комісії за І і ІІ півріччя 2016 року виконаний у повному обсязі. Зокрема, на засіданнях спостережної комісії були розглянуті питання: про затвердження плану роботи комісії на І-ше та ІІ-ге півріччя 2016 року; розгляд подань про умовно-дострокове звільнення кримінально-виконавчої інспекції у Волинській області, Луцького слідчого ізолятора; про затвердження графіка особистого прийому засуджених у Луцькому слідчому ізоляторі; про працевлаштування умовно-достроково звільнених осіб на території міста Луцька; про нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність спостережної комісії; про стан громадського контролю за звільненими особами; про взаємодію з громадськими організаціями та центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Члени спостережної комісії проводили особистий прийом засуджених, розглядали їх звернення, приймали за ними рішення, надавали юридичні консультації.

   З метою організації громадського контролю протягом невідбутої частини покарання за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, спостережною комісією, на постійній основі здійснюється співпраця з дільничними офіцерами поліції, які здійснюють відповідний контроль.

   Члени спостережної комісії мали можливість безперешкодно відвідувати житлові, комунально-побутові та виробничі об’єкти установ виконання покарань міста. Не залишається осторонь спостережна комісія щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі.

   Одним із основних напрямків діяльності міської спостережної комісії у 2017 році буде вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування та соціальної адаптації у місті осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень.