Головна » Актуально » Профілактичні медичні огляди школярів м. Луцька у 2013-2014 навчальному році

Профілактичні медичні огляди школярів м. Луцька у 2013-2014 навчальному році

На оперативній нараді управління охорони здоров'я Луцької міської ради заслухано питання «Про результати медичних оглядів школярів міста».

З відповідною інформацією виступили головний лікар КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» Лєщинська О.П. та міський педіатр управління охорони здоров'я Луцької міської ради Ніколаєнко С.Й.

Присутніх було повідомлено, що профілактичні огляди проводились згідно  вимог наказу  МОЗ України від 16.08.2010 року № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

З метою покращення якості проведення медичних оглядів, налагодження взаємозв’язку між дільничною та шкільною службою, залучення до проведення медичних оглядів батьків, доведення інформації до батьків про стан здоров’я дітей, а також  необхідності проведення додаткових обстежень, консультацій суміжних спеціалістів, проведення реабілітаційних заходів, спільно з управлінням охорони здоров’я Луцької міської ради у 2009 році  було прийняте рішення про проведення профілактичних оглядів на базі комунального закладу «Луцька міська дитяча поліклініка». Експеримент виправдав себе і вже з 2010р. наказом МОЗ запроваджена загальнодержавна система оглядів школярів на базі амбулаторно-поліклінічних закладів.

Для проведення профілактичних медичних оглядів школярів у дитячій поліклініці створено центр профілактичних оглядів дітей у навчальних закладах, який складається із відділення оглядів школярів до 15 років та підліткового відділення. Штат центру укомплектований на 100 відсотків лікарським та середнім медперсоналом. Час роботи: із 08.00 до 20.00 щоденно; субота: із 08.00 до 15.00; за адресою: проспект Волі, 3а; телефон реєстратури – 73-48-25.

Прийом дітей проводиться за системою попереднього запису на прийом до лікарів відділення (у т.ч. по телефону) для зручності та економії часу батьків. Кожна остання субота місяця – «День школяра», коли працює бригада вузькопрофільних спеціалістів, що беруть участь у профоглядах, та лабораторія, що дає можливість працюючим батькам провести огляд дитини у вихідний день.

На відміну від минулих років, диспансерна група та діти пільгових категорій оглядаються дільничними педіатрами та лікарями-спеціалістами, згідно нормативів, протягом року, а не під час обов’язкових профілактичних медичних оглядів.

У 2013-2014 навчальному році підлягало огляду 21247 дітей, фактично оглянуто 20715, що становить 97,5 відсотків.            

За результатами проведених медичних оглядів медичними працівниками формуються заключні акти по класах, паралелях та в загальному по школі. Зведена інформація дає чітку картину з приводу захворюваності школярів, тенденцій до її росту чи зниження по окремих нозологіях та супроводжується розробкою заходів щодо покращення показників здоров’я дітей.

В результаті проведених профілактичних медичних оглядів  розподіл учнів за групами здоров’я виглядає так:

 

Розподіл дітей декретованих груп за групами здоров’я

 

Навчальний рік

Групи здоров’я  (%)

I

(здорові)

II

(практично здорові)

III

(перебувають на диспансерному обліку)

IV

(із хронічними захворюваннями)

V

(інваліди)

2013-2014

32,7

53,2

12,6

1,3

0,2

2012-2013

30,5

56,21

11,5

1,5

0,04

2011-2012

24,2

62,2

12,2

1,2

0,06

2010-2011

19,7

60

18,7

1,3

0,06

2009 – 2010

20,6

64,2

11,9

3,2

0,05

2008 – 2009

26,2

59,9

12,6

1,3

0,01

2007 – 2008

24,6

62,7

 

11,5

1,1

0,1

2006 – 2007

27

60,1

11,9

1,0

0,04

2005 – 2006

26

59

12

2

1

 Спостерігається тенденція до збільшення відсотка дітей з І групою здоров’я  впродовж 9 років спостереження майже на 7 відсотків.

 

Розподіл дітей за фізкультурними групами

 

Навчальний рік

                    Фізкультурні групи  (%)

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

2013 - 2014

26

39

34

1

2012 - 2013

25,3

34,1

39,5

1,07

2011 - 2012

26,2

38,4

34,1

1,3

2010 - 2011

30,5

35,8

32,2

1,2

2009 – 2010

80

10,5

9,1

0,4

2008 – 2009

82

10,6

6,4

1,0

2007 – 2008

85,9

8,5

5,6

-

2006 – 2007

85,2

8,8

5,3

0,7

2005 - 2006

86,5

7,1

5,5

0,8

 

 Після організаційної зміни проведення медичних оглядів кардинально змінився розподіл дітей на фізкультурні групи,  у зв’язку з проведенням проби Руф’є: дітей, які функціонально здатні займатися у основній групі з фізкультури залишилося 26 % з попередніх 86,5 %, і значно збільшилась кількість дітей у підготовчій (з 7 до 39 %) та спеціальній (з 5,5 до 34 %) групах.

 

Розподіл дітей за фізичним розвитком

Навчальний рік

Рівень фізичного розвитку  (%)

Середньо-

гармонійний

Високий

Низький

Вище

середнього

Нижче

середнього

2013 – 2014

78

13

5

3

1

2012 – 2013

86,4

2,2

0,7

5,6

4,9

2011 – 2012

92

0,5

0,3

4

2,7

2010 – 2011

90,9

1,1

1,8

2,5

3,5

2009 – 2010

85

2

4

5

4

2008 – 2009

84

2,3

6

4,6

3,1

2007 – 2008

87,5

1,0

2,9

4,6

4,0

2006 – 2007

86,3

0,9

4,2

4,8

3,8

2005 – 2006

87,1

1,1

4,1

3,2

4,5

Учні 6-ти річного віку, 11та 14  років оглянуті вузькопрофільними спеціалістами та обстежені лабораторно, відповідно до вимог вищезгаданого наказу МОЗ України  від 16.08.2010 року № 682.

На диспансерному обліку перебуває 11682 дитини, що складає 534,5 на 1 тис. школярів.

За результатами проведеного профілактичного медичного огляду вперше виявлено 2111 захворювань, що становить 101,9 на 1000 школярів. Знаходиться на диспансерному обліку 11575, що становить 558 на 1000 школярів.

У результаті профоглядів структура первинної захворюваність учнів розподілилась наступним чином:

1 місце – хвороби ока;

2 місце - хвороби ендокринної системи;

3 місце - хвороби кістково–м’язової системи;

4 місце – хвороби органів травлення.

В структурі загальної захворюваності школярів, виявлених під час профоглядів:

І місце займає – патологія опорно-рухового апарату (3536-показник 159,2).

ІІ – захворювання органів зору (3083 – показник 138,8).

ІІІ – ендокринна патологія (1957 – показник 92,1).

ІV – хвороби шлунково-кишкового тракту (1848 – показник 83,2).

Вже другий рік хвороби ока  знаходяться на другому місці серед захворюваності та поширеності хвороб школярів (у попередні роки це були ендокринні хвороби).

Оздоровлено протягом року:

-         стаціонарно – 957 дітей;

-         санаторно-курортно - 2005 дітей;

-         амбулаторно - 11575 дітей;

-         у денному стаціонарі – 1022 дитини.

Показники оздоровлення значно покращилися у порівнянні з минулими роками, що пояснюється присутністю батьків під час профогляду дитини і виконанням рекомендацій лікарів.

Профілактичні щеплення проводяться відповідно до плану та наявності вакцин.

Виконано:

-         реакція Манту – 57%;

-         ревакцинація БЦЖ – 8%;

-         вакцинація проти кору, правця та краснухи – 32%;

-         ревакцинація анатоксином дифтерійно-правцевим (Р2) – 28%;

-         ревакцинація анатоксином дифтерійно-правцевим (Р3) – 25%;

-         ревакцинація проти поліомієліту (Р1) - 75%;

                                                        (Р2) - 84%;

                                                        (Р3) – 80%;

-         ревакцинація (Р4) АДП – 6%.

Відмовників від щеплень - 367.

Постійних протипоказів  - 8.

Довготривалих протипоказів – 80.

Тимчасових протипоказів – 278.

За результатами проведених оглядів лікарями шкіл розробляються заходи щодо оздоровлення школярів, які доводяться до керівників навчальних закладів. Досі повністю не вирішено питання забезпечення учнів партами відповідного розміру, що безперечно впливає на формування скелету дитини разом з гіподинамією та нераціональним харчуванням і, як результат, ми спостерігаємо ріст патології опорно-рухового апарату у дітей.  Вага шкільного портфеля, особливо для учнів молодшої ланки, не відповідає ніяким нормативам статичного навантаження на скелет дитини. Ініціатива придбання другого комплекту підручників для школяра, що позбавило би дітей від необхідності нести до школи щодня 6-7 об’ємних книг, залишається ініціативою на папері. І досі відкритим є питання якості проведення уроків фізичного виховання у холодний період року (недостатні площі спортзалів, недостатня кількість басейнів). Не виконується профілактика міопії в класах (гімнастика для очей), не проводяться фізкультпаузи. Разом з перенавантаженням зорового аналізатора неконтрольованою роботою з комп’ютером, це вивело захворювання очей у школярів на 2-е рейтингове місце по поширеності цієї патології.

Буфетний метод харчування також не найкращим чином впливає на стан здоров’я та імунну систему дітей. Проблема двозмінного навчання, кабінетна система, яка не враховує зріст учнів та відповідність йому парт, а також питання регулярного провітрювання приміщень  не вирішені й досі.

Індивідуальні оздоровчі заходи по кожній дитині під час проведення оглядів у цьому і минулому  навчальному році були доведені до відома присутніх на огляді батьків, тому можна сподіватися на їх адекватну реакцію щодо виконання рекомендацій, наданих спеціалістами. Зокрема, минулий рік показав,що значно більша частина дітей з патологією опорно-рухового апарату, скерованих ортопедом  з оглядів, прийшла у відділення фізіотерапії дитячої поліклініки (97% порівняно з 82% у минулі роки).

Болючим питанням для дитячої поліклініки при проведенні профілактичних медичних оглядів є відсутність власного флюорографа.

 

Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка»