Головна » Актуально » Регулювання якості та безпечності продукції: Україна на шляху до європейського ринку. Якість продуктів харчування та наданих послуг у Волинській області (до Всесвітнього дня якості)

Регулювання якості та безпечності продукції: Україна на шляху до європейського ринку. Якість продуктів харчування та наданих послуг у Волинській області (до Всесвітнього дня якості)

   Всесвітній день якості – щорічний захід, що відзначається в багатьох країнах світу кожен другий четвер листопада. Ініціатором запровадження цього дня є Європейська організація якості (ЄОК) за підтримки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

   Вперше світова громадськість відзначила  день якості в 1989 році. А через шість років Європейська організація якості оголосила тиждень, в який потрапляє цей другий листопадовий четвер, Європейської тижнем якості.

   Метою Всесвітнього дня якості є підвищення значення високої якості продукції та послуг, а також в активізації тієї діяльності, яка спрямована на привернення уваги до проблеми якості. Адже мова йде не тільки про безпеку товарів для людини і навколишнього середовища, а й про ступінь задоволеності запитів і очікувань споживачів.

 

Міжнародні вимоги до державного регулювання безпечності продукції:

 • встановлені в Угодах СОТ про технічні бар’єри в торгівлі (ТВТ) та про санітарні та фітосанітарні заходи (SPS); 
 • передбачають добровільність застосування стандартів;
 • передбачають, що обов'язкові вимоги можуть встановлювати лише в технічних регламентах та санітарних/фітосанітарних заходах (нормативно-правових актах);
 • технічні регламенти та санітарні/фітосанітарні заходи повинні базуватися на відповідних міжнародних стандартах і не створювати перешкод у торгівлі;
 • прийняття технічних регламентів та санітарних/фітосанітарних заходів має бути обґрунтованим, а для тих, що відрізняються від міжнародних стандартів, встановлена спеціальна процедура;
 • держави-члени СОТ повинні всіляко сприяти укладенню угод про визнання результатів робіт з оцінки відповідності та про еквівалентність систем санітарного і фітосанітарного контролю.

 

Умовна класифікація продукції:

 • сільськогосподарська, харчова та суміжна продукція (Угода SPS);
 • фармацевтична продукція (Угода TRIPS);
 • послуги (Угода GATS);
 • продукція у вигляді нерухомого майна (будівлі, споруди);
 • промислова продукція (Угода TBT).

 

Нормативно-правове регулюванням в Україні:

сільськогосподарська, харчова та суміжна продукція:

 • Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
 • Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”;
 • Закон України “Про ветеринарну медицину”;
 • Закон України “Про карантин рослин”;
 • Закон України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Низка інших законодавчих та підзаконних актів України.

 

Фармацевтична продукція:

 • Закон України “Про лікарські засоби”;
 • низка підзаконних актів.

 

Послуги:

 • Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
 • низка підзаконних актів.

Продукція у вигляді нерухомого майна (будівлі, споруди):

 • Закон України “Про основи містобудування”;
 • Закон України “Про планування і забудову територій”;
 • Закон України “Про архітектурну діяльність”;
 • Закон України “Про будівельні норми”;
 • низка підзаконних актів.

 

Промислова продукція

 • Декрет КМУ “Про стандартизацію і сертифікацію”;
 • Декрет КМУ “Про державний нагляд за додержанням стандартів норм і правил та відповідальність за їх порушення”;
 • Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
 • Закон України “Про охорону праці”;
 • Закон України “Про стандартизацію”;
 • Закон України “Про підтвердження відповідності”;
 • Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів України.

 

Критерії оцінки законодавства України у сфері регулювання промислової продукції:

 • відповідність міжнародним вимогам (з огляду на членство України в СОТ);
 • відповідність європейським вимогам і підходам (з огляду на задекларовану мету створення зони вільної торгівлі з ЄС);
 • відповідність потребам сьогодення (з огляду на необхідність посилення конкурентоспроможності української продукції та оптимізації державного регулювання).

 

Новітні законодавчі ініціативи Президента України:

 • Законопроект № 6694 “Про ринковий нагляд і контроль продукції”;
 • Законопроект № 7094 “Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції” (інша назва – “Про загальну безпечність продукції”).

 

Законопроект № 6694 “Про ринковий нагляд і контроль продукції”:

 • базується на Регламенті ЄС 765/2008 з урахуванням вимог Директиви ЄС 2001/95/ЕС, Рішення 768/2008 та низки Директив Нового підходу;
 • запроваджує ринковий нагляд та виключає контроль на доринковій стадії виробництва;
 • не поширюється на ті види продукції, щодо яких існують інші спеціальні системи контролю (у тому числі доринкового);
 • передбачає визначення КМУ органів, що здійснюватимуть ринковий нагляд, із закріпленням за ними видів продукції, за нагляд яких вони відповідальні;
 • встановлює чіткі правила і процедури проведення перевірок продукції у розповсюджувачів на ринку, а у випадку виявлення на ринку невідповідної продукції – у її виробників;
 • містить перелік обмежувальних (корегувальних) заходів, що можуть вживатися у разі невідповідності продукції;
 • зосереджується на здійсненні контролю продукції, а не суб'єктів господарювання.

Законопроект № 7094 “Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції” (інша назва – “Про загальну безпечність продукції”):

 • базується на Директиві ЄС 2001/95/ЕС;
 • встановлює правило, що за відсутності встановлених законодавством вимог щодо продукції, єдиною вимогою до неї є її безпечність;
 • встановлює правило, що нагляд за такою продукцією здійснюється шляхом ринкового нагляду;
 • містить перелік критеріїв для оцінювання безпечності продукції (продукція вважатиметься небезпечною лише у разі, коли орган ринкового нагляду це доведе);
 • містить перелік обмежувальних (корегувальних) заходів, що можуть вживатися у разі, якщо продукція становить ризик або є небезпечною;
 • передбачає функціонування системи оперативного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, подібної до європейської системи RAPEX.

 

Проект Закону України “Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції”:

 • розроблений Кабінетом Міністрів України;
 • базується на Директиві ЄС 85/374/ЕЕС;
 • запроваджує однаковий з Європейським Союзом режим відповідальності за шкоду, завдану дефектною продукцією;
 • не поширюється на нерухомість, роботи та послуги;
 • встановлює принцип відповідальності саме виробника та містить правила визначення того, хто є виробником;
 • визначає випадки, коли виробника може бути звільнено від відповідальності;
 • вносить відповідні зміни до Цивільного кодексу України та Закону України “Про захист прав споживачів”.

 

Подальші напрями реформування української системи регулювання промислової продукції:

 • запровадження європейського режиму цивільної відповідальності виробника за шкоду, завдану внаслідок дефекту в його продукції;
 • перехід на добровільне застосування стандартів;
 • повний перехід від обов'язкової сертифікації до оцінки відповідності;
 • приведення українських технічних регламентів у повну відповідність з Директивами ЄС Нового підходу;
 • подальше усунення дублювання функцій, особливо між Держсанепідслужбою, Держгірпромнаглядом та органами у справах захисту прав споживачів;
 • створення національного органу із стандартизації, що не є органом державної влади;
 • повномасштабне реформування системи метрології в Україні;
 • розбудова людської та технологічної спроможності органів ринкового нагляду та органів з оцінки відповідності в Україні.

   17 жовтня підписано Меморандум про співробітництво між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України.

    Зустріч керівництва Держспоживінспекції та Держфітослужби  пройшла з приводу обговорення комплексу невідкладних заходів щодо контролю за якістю  харчової продукції в державі та гарантування продовольчої  безпеки  громадян України.

    В.о. Голови Держспоживінспекції О.Соколова зазначила, що ідея співпрацювати продиктована часом і бажанням досягти того, щоб у ланцюзі «виробник – реалізатор – споживач» налагодилося порозуміння. Вона також зауважила, що про недобросовісних виробників громадяни сьогодні зможуть дізнатися з офіційного веб-порталу Держспоживінспекції України у розділі «Скринька споживача», яка постійно поповнюється новими порушниками.

 Підписання Меморандуму про співробітництво Держспоживінспекції України та Держфітослужби України, у першу чергу, покликане  створити сприятливі умови для ефективного розвитку економічного середовища, визначати стратегічні орієнтири, надати населенню право і можливість вибору між «кращим і найкращим» серед безпечних товарів, робіт та послуг, започаткувати роботу принципово нової всеукраїнської системи захисту прав споживачів, перетворити Україну на заможну, конкурентоспроможну державу.

   Заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби В.Башинський, відповідаючи на запитання від журналістів, зазначив: «Ми не можемо не співпрацювати з Держспоживінспекцією України, адже наші зусилля направлені в одному руслі, а робота – на один результат: забезпечити наших споживачів якісною та безпечною продукцією».

   Додержання законодавства про захист прав споживачів у Волинській області. Якість продуктів харчування та наданих послуг волинянам.

   У відповідності до доручень Держспоживінспекції України, обласної державної адміністрації, обласної ради, планів роботи, інспекцією з питань захисту прав споживачів у Волинській області проводилась певна робота по реалізації Законів України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про звернення громадян», «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» та інших.

   За результатами проведеної роботи протягом 9 місяців 2012 року перевірено 444 суб’єкти господарської діяльності, в тому числі:  у сфері торгівлі продовольчими товарами та продукцією ресторанного господарства 140 або 31 відсоток; у сфері торгівлі непродовольчими товарами 169 або 38 відсотків; у сфері послуг 135 або 30 відсотків.

   Порушення виявлені у 339 суб’єктів господарської діяльності, що становить 76 відсотків від перевірених, з них у сфері торгівлі продовольчими товарами та продукцією ресторанного господарства 129 або 38 відсотків; у сфері торгівлі непродовольчими товарами 121 або 35 відсотків; у сфері послуг 89 або  26 відсотків.

   Всього виявлено 2431 видів порушень, з них у сфері торгівлі продовольчими товарами та продукцією ресторанного господарства 1410 або 58  відсотків; у сфері торгівлі непродовольчими товарами 915 або 37 відсоток; у сфері послуг 60 або 4 відсотки. Найбільш поширені види порушень: продаж (реалізація) товарів (робіт, послуг) без відповідних супровідних документів – 306; відсутність своєчасної та повної інформації про товари (роботи, послуги) – 1451; виробництво, продаж (реалізація) товарів (робіт, послуг), які не відповідають вимогам нормативних документів – 629 та інші.

   Перевірено якість товарів (робіт, послуг) на суму 5347,1 тис. грн.; забраковано  та знято з реалізації продукції  на суму 1565,1 тис. грн., з них у сфері торгівлі продовольчими товарами та продукцією ресторанного господарства 254,5 тис. грн.; у сфері торгівлі непродовольчими товарами 1257,2 тис. грн.; у сфері послуг 53,4 тис. грн.

   Тричі тимчасово припинено виробництво, відвантаження, реалізація і продаж товарів (послуг, робіт). Заборонено виробництво, відвантажування, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг 61 раз, з них у сфері торгівлі продовольчими товарами та продукцією ресторанного господарства 33 рази; у сфері торгівлі непродовольчими товарами 24 рази; у сфері послуг 4 рази.

   Всього за порушення законодавства про захист прав споживачів до адміністративної відповідальності притягнуто 353 особи на суму 70,5 тис. грн., до суб’єктів господарської діяльності застосовано адміністративно-господарські (фінансові) санкцій на суму 769,8 тис. грн.

   Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Волинській області впродовж 9-ти місяців 2012 року проведено перевірки якості та безпеки продовольчих товарів у 140-а суб'єктів господарювання, (з них 111 – планово, 29 – позапланово), в тому числі у 8-ми суб’єктів - за участю інших державних органів і громадських організацій. Порушення встановлені у 129  підприємствах, (з них у 109 – планових та 20 – позапланових) що складає 92 відсотки від перевірених. Проінспектовано харчової продукції на суму  621,3 тис. грн., забраковано та знято з реалізації товарів на суму 254,5 тис. грн., або 41 відсоток.

   В ході перевірок виявлено 1410 видів порушень, в тому числі:

- обман покупців – 7;

- реалізація товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів – 264;

- продаж харчової продукції без відповідних супровідних документів – 62;

- відсутність своєчасної та необхідної інформації для споживачів – 1077.

   Протягом ІІІ кварталу проводилася тематична перевірка здійснення контролю за дотриманням субєктими господарювання вимог Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», а також планові та позапланові перевірки якості та безпеки продовольчих товарів у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, де особлива увага зверталася на маркування продукції, в тому числі щодо наявності чи відсутності «ГМО» у харчових продуктах, на наявність необхідної нормативної та супровідної документації, дотримання термінів придатності продукції до споживання, а також відбиралися зразки продовольчих товарів для лабораторних досліджень.

   При надходженні коштів із Держбюджету, в червні-серпні цього року в ході перевірок відбиралися зразки продовольчих товарів для лабораторних досліджень на визначення «ГМО», вмісту рослинних жирів у продукції молочного походження, масової частки вологи, нітриту натрію у ковбасних виробах, нітратів у ранніх овочах, тощо.

  За результатами лабораторних досліджень, проведених у випробувальному центрі ДП «Волинський НВЦСМС»  11 зразків із 40 відібраних (28 відсотків) визнані нестандартними.

МОЛОКОТОВАРИ. Із перевірених 4,18 тонн молочної продукції забраковано та знято з реалізації 2,49 тонн, або 60 відсотків.

МАКАРОННІ ВИРОБИ, БОРОШНО ТА КРУПИ.  Перевірено 9,77 тонн, де забраковано та знято з реалізації 2,32 тонн, або 24 відсотки.

ЦУКОР.  Перевірено 4,62 тонни, де забраковано та знято з реалізації 1,25 тонн, або 27 відсотків.

   Найпоширенішим порушенням при реалізації цукру в торговельній мережі є відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації для споживачів, викладеної на цінниках товару про  назву продукту, де зазначається: «цукор-пісок» замість передбаченого нормативним документом «цукор білий кристалічний».

ПЛОДООВОЧЕВА ПРОДУКЦІЯ.  Перевірено 3,05 тонн, забраковано та знято з реалізації 0,8 тонн, або 26 відсотків.

М’ЯСОТОВАРИ. Перевірено 3,75 тонн м’ясопродуктів, з яких забраковано 1,08 тонн, або 29 відсотків.

Основними недоліками, виявленими  під час перевірки м’ясних продуктів є:

- відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації  для споживачів про склад, дату виготовлення, термін придатності;

- невідповідність вимогам нормативних документів по маркуванню та по умовах зберігання;

- відсутність інформації  про наявність «ГМО» на вакуумних упаковках продукції;

- оформлення цінників з порушенням «Інструкції про порядок позначення роздрібних цін…».

РИБОТОВАРИ. Всього перевірено 1,96 тонн рибопродуктів, з яких забраковано 0,56 тонн, або 28 відсотків.

ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ. Із перевірених  2,74 тонни  хлібобулочних виробів 0,33 тонн, або 12 відсотків тимчасово знімалися з реалізації   через відсутність інформації для споживачів, викладеної на цінниках товарів, про повну достовірну назву та масу одиниці продукції для свідомого компетентного вибору споживачів.

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ.  Перевірено 194,6 дал. напоїв, забраковано та знято з реалізації 59,0 дал., або 30 відсотків від перевірених.

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО.  У сфері ресторанного господарства міст Луцька, Володимир-Волинська,  Шацького та Любомльського, районів перевірено продукції на суму 58,50 тис. грн. та забраковано і знято з реалізації товарів на суму 24,30 тис. грн., що складає 41 відсоток.

   Найпоширенішим порушенням у ресторанах є відсутність інформації для споживачів в доступній наочній формі (в меню чи прейскуранті) про харчову та енергетичну цінність страв власного виготовлення. Також слід відмітити порушення технологічного режиму приготування страв, де в закладці сировини замість закалькульованих натуральних молокопродуктів – сметани, масла, сиру твердого безпідставно використовуються продукти із вмістом рослинних жирів – продукт сметанний, продукт сирний, спред. 

   На виконання плану роботи Держспоживінспекції України в липні-серпні цього року інспекцією з питань захисту прав споживачів у Волинській області здійснювався контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

   Перевірками дотримання обмежень щодо реалізації та вживання тютюнових виробів у закладах ресторанного господарства порушення виявлені у 4-х із 17-ти.

   За результатами перевірок інспекції за 9 місяців 2012 року 139 винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 27,7 тис. грн. та до суб’єктів господарської діяльності застосовано економічні санкції на суму 107,4 тис. грн.

   У ході перевірок видано 2 приписи про припинення порушень прав споживачів та 33 приписи щодо заборони реалізації неякісних та небезпечних продтоварів.

   Інформація про забраковані товари в порядку оперативного сповіщення 11 разів надсилалося повідомленнями до територіальних органів Держспоживінспекції  України та до відома  виробників.

   У сфері послуг  за звітний період 2012 року  інспекцією з питань захисту прав споживачів у Волинській області проведено 135 перевірок суб’єктів господарювання, які надають послуги, порушення встановлено у 89 господарюючих суб’єктів, або 66 відсотків.

   Впродовж 9 місяців 2012 року інспекцією проведено 19 позапланових перевірок суб’єктів господарювання (за скаргами споживачів), які надають житлово-комунальні послуги. Порушення встановлені у 4 підприємствах.

   На виконання листа Держспоживінспекції України № 3698-3-7/7 від 02.07.2012 та відповідно до плану роботи на ІІІ квартал 2012 року спеціалістами інспекції з питань захисту прав споживачів у Волинській області проведено 17 планових  перевірок та 2 перевірки за зверненням споживачів щодо дотримання господарюючими суб’єктами законодавства при наданні послуг з перевезення пасажирів автобусами в режимі маршрутного таксі.

   У всіх  перевізників  наявні ліцензії на право здійснення перевезень пасажирів та представлено дозвільні документи. Наявні паспорти на кожен автобусний маршрут, який містить схему та графік руху автобусу, характеристику маршруту, таблицю вартості проїзду для регулярних приміських та міських маршрутів, затверджених Рішенням виконавчих комітетів. Технічний та санітарний стан усіх перевірених автобусів відповідає вимогам нормативних документів.

   Всього протягом звітного періоду до адміністративної відповідальності притягнуто 18 осіб на загальну суму 3,1 тис. грн. та накладено 12 адміністративно-господарських санкцій на суму 3,2 тис. грн.

   Залишається проблемою розрахунок споживачів за проїзд в «час пік» у маршрутному таксі, де немає кондукторів. Під час обілечування водієм пасажирів на зупинках, велика ймовірність недотримання графіку маршруту, тому вважаємо за доцільне встановлення у салоні автобусу стаціонарних апаратів для проведення розрахункових операцій за отриману послугу.

  Всього за звітний період у сфері послуг притягнуто до адміністративної відповідальності 89 осіб на суму 14,7 тис. грн. та до господарюючих суб’єктів застосовано штрафних санкцій на суму 77,3 тис. грн.

  Протягом 9 місяців 2012 року інспекцією з питань захисту прав споживачів у Волинській області перевірено 168 торговельних підприємств різних форм власності,  які здійснюють реалізацію непродовольчих товарів, з яких   86 планових перевірок та 82 позапланові по зверненню фізичних та юридичних осіб.

  Припинялась реалізація товарів без належного маркування, повної, достовірної та своєчасної інформації для споживачів про виробників товарів, інструкцій про ефективне та безпечне використання, гарантійні зобов'язання виробника, документів, що підтверджують їх належну якість та безпеку при 122 перевірках, з яких 78 під час планових перевірок і 43 під час позапланових перевірок.

   Перевірено продукції на суму 4585,5 тис. грн. Тимчасово припинялась реалізація продукції на загальну суму 1257,2 тис. грн., або 27 відсотків. Така різниця виникла за рахунок перевірки великої кількості нафтопродуктів без порушень.

   За результатами перевірок 125 осіб  притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 28,1 тис. грн. До 70 господарюючих суб’єктів застосовані адміністративно-господарські санкції в сумі 585,1 тис. грн.

ШВЕЙНІ ТА ТРИКОТАЖНІ ВИРОБИ. Всього перевірено 1474 шт. товару. Тимчасово припинялась реалізація через відсутність необхідної інформації для споживачів про товар та, що не відповідає вимогам нормативної документації по маркуванню 637шт. товару (43 відсотки).  

ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТКОВІ ВИРОБИ. Всього перевірено 776 шт. товару. Тимчасово припинялась реалізація через відсутність необхідної інформації для споживачів про товар, що не відповідає вимогам нормативної документації по маркуванню 43 шт. товару (5 відсотків).  

ВЗУТТЯ. Всього перевірено 1642 пари товару. Тимчасово припинялась реалізація через відсутність необхідної інформації для споживачів про товар, його сертифікацію, що не відповідає вимогам нормативної документації по маркуванню 603 пари товару (37 відсотків).           

ТЕКСТИЛЬНА ТА ШКІРЯНА ГАЛАНТЕРЕЯ. Всього перевірено 0,472 тис. умовних одиниць товару. Тимчасово припинялась реалізація через відсутність необхідної інформації для споживачів про товар, його сертифікацію, що не відповідає вимогам нормативної документації по маркуванню 0,175 тис. умовних одиниць товару (37 відсотків).   

ЕЛЕКТРОПОБУТОВІ ТОВАРИ. Всього перевірено 259 шт. товару. Призупинено реалізацію товару через відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про товар, правила та умови ефективного використання у кількості 106 шт. товару (41 відсоток).  

ПОСУД. Всього перевірено 583 шт. товару. Призупинено реалізацію товару через відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про товар, правила та умови ефективного використання у кількості 172 шт. товару (29 відсотків).   

ТЕЛЕВІЗОРИ ТА ІНША ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА. Всього перевірено 15 шт. товару. Тимчасово припинялась реалізація товару через відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про товар, правила та умови ефективного використання у кількості 4 шт. товару (26 відсотків).   

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА САНТЕХНІЧНІ ВИРОБИ. Всього перевірено 0,053 тис. умовних одиниць товару. Тимчасово припинялась реалізація через відсутність необхідної інформації для споживачів про товар, його сертифікацію, що не відповідає вимогам нормативної документації по маркуванню 0,018 тис. умовних одиниць товару (34 відсотки).  

МЕБЛІ. Всього перевірено 35 шт. товару. Тимчасово припинялась реалізація товару через відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про товар, правила та умови ефективного використання у кількості  10 шт. товару   (28 відсотків).   

ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНІ ТОВАРИ. Всього перевірено 32 шт. товару. Тимчасово припинялась реалізація товару через відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про товар, правила та умови ефективного використання у кількості 5 шт. товару (16 відсотків).  

ІГРАШКИ. Всього перевірено 202 шт. товару. Тимчасово припинялась реалізація товару через відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про товар, правила та умови ефективного використання у кількості    153 шт. товару (25 відсотків).   

НАФТОПРОДУКТИ. Всього перевірено 389,9 тис. літрів нафтопродуктів.  Припинялась реалізація 81,0 тис. л. нафтопродуктів, через відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про товар та невідповідність вимогам нормативних документів (21 відсоток).

   За результатами перевірок 17 винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 4,2 тис. грн. До 10 господарюючих суб'єктів застосовані адміністративно-господарські санкції в сумі 339,6 тис. грн.       

  ІНІШІ НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ. Всього перевірено 1,008 тис. умовних одиниць товару. Тимчасово припинялась реалізація через відсутність необхідної інформації для споживачів про товар, його сертифікацію, що не відповідає вимогам нормативної документації по маркуванню 0,446 тис. умовних одиниць товару (44 відсотки). 

   Одним з найважливіших завдань інспекції є проведення просвітницької роботи серед населення з питань захисту прав та інтересів споживачів. Тому інспекцією розроблена та затверджена рішенням сесії Волинської обласної ради від 06.03.2012 № 10/9 Програма захисту прав споживачів області з питань якості та безпеки життя людини на період до 2015 року.  Даною Програмою передбачені кошти з обласного бюджету на підготовку та випуск збірників нормативно-правових актів, методичних рекомендацій з питань захисту прав споживачів, навчально-методичних посібників та подання до друку в періодичних виданнях області матеріалів, які стосуються захисту прав споживачів. На даний час розроблений та поданий до друку інформаційний посібник з питань захисту прав споживачів, в якому зібрані нормативно-правові акти, які стосуються захисту прав споживачів.

   Робота інспекції та інформація з конкретними прикладами скарг, результатами їх вирішення  висвітлювалась у засобах масової інформації області, зокрема на щотижневій сторінці «Споживач і Стандарт» громадсько-політичної газети «Волинь-нова», Волинською телерадіокомпанією, телерадіокомпанією «Аверс», радіостанцією «Луцьк», а також на сайтах відомих інтернет-видань.