Головна » Актуально » Розвиток державно-приватного партнерства

Розвиток державно-приватного партнерства

       В Україні будується нова економічна модель, спрямована на підтримку вітчизняного виробника, активне державно-приватне партнерство,  залучення інвестицій в розвиток перспективних галузей української економіки.

 

      Президент України В.Янукович про державно-приватне партнерство

       24 липня 2010 року Президент України В.Янукович підписав Закон «Про державно-приватне партнерство», прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2010 року.

       Законом визначаються правові, економічні та організаційні засади взаємодії державних та приватних партнерів, врегулювання відносин, пов'язаних з підготовкою, виконанням та припиненням договорів, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства, а також встановлення гарантій додержання прав та інтересів сторін. Необхідність прийняття цього закону була визначена в Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 рр.

       «Реалізація національних проектів дає  можливість державі розбудовувати продуктивну співпрацю з інвесторами у рамках механізму державно-приватного партнерства».  Таке переконання висловив Президент України В.Янукович під час виступу на Міжнародній інвестиційній конференції у Києві.

       «Поєднання активів держави з інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного сектора дозволить підвищити ефективність реалізації національних проектів, використати потенціал, який перебуває у розпорядженні суспільства», – наголосив В.Янукович.

       Глава держави підкреслив, що для партнерства влади та бізнесу в Україні вже створено необхідну законодавчу базу: прийнятий Закон «Про державно-приватне партнерство», який встановлює низку важливих принципів, спільних також і для ЄС. А Уряд вже прийняв необхідні підзаконні акти для реалізації норм цього Закону.

       Президент наголосив, що у ході імплементації національних проектів широко застосовуватимуться засоби державної підтримки. «Водночас ми, безумовно, розраховуємо і на увагу іноземних інвесторів до них», – додав він.

       Саме з цією метою, зауважив В. Янукович, в 11 міжнародних фінансових центрах Європи, Америки та Близького Сходу впродовж останніх тижнів відбулися світові презентації національних проектів України.

       Україна готова скористатися досвідом таких країн, де існує багаторічна практика такого партнерства, зокрема США, Франції, Великої Британії, Німеччини.

       «Будь-який інвестор розуміє: якщо його партнером є держава, то, природно, у нього з’являється додаткова впевненість у стабільності та успіху спільних проектів», – додав Глава держави.

       За словами Президента України, у реальному секторі економіки вже ведеться робота з реалізації деяких таких проектів. Йдеться, зокрема, про розвиток транспортної інфраструктури, приймання скрапленого газу, використання альтернативних джерел енергії, будівництво доступного житла, відродження скотарства, розвиток виробництва зерна тощо.

      «Рушійна сила економічних реформ – це ділова ініціатива тих, хто працює в реальній економіці». Це – позиція Президента України Віктора Януковича. Тому Глава держави послідовно проводить політику, спрямовану на усунення бар’єрів у веденні бізнесу. 2013 рік став роком ефективного державно-приватного партнерства. Влада створила зрозумілі та прозорі правила роботи для бізнесу. І хоча на думку Президента України, ці кроки не відповідають нашому інвестиційному потенціалу й очікуванню бізнес-середовища, за останні два роки Україна піднялася у світовому рейтингу на 15 позицій у легкості ведення бізнесу. Це непогане місце і результат.

       За  інституційними показниками розвитку бізнесу Волинь на першій сходинці  серед інших регіонів держави. За окремими критеріями наша область досягла рівня Словенії та Польщі.

       «Державна політика спрямована на створення привабливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій, – заявив Президент України В.Янукович під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій.  – Ми прийняли цілу низку законів, спрямованих на державно-приватне партнерство, які створюють мотивації для приватного підприємця, для вкладання ним коштів у розвиток».

       Наступним важливим кроком, який, на переконання В.Януковича, сприятиме активізації підприємницької діяльності та зростанню економіки, є розвиток регіонів країни. «50 мільярдів гривень сьогодні державних кредитних ресурсів спрямовується на розвиток територій», - сказав він. За словами Президента, над розробкою та реалізацією таких проектів працює урядова комісія. «У нас є велика надія, що до кінця цього року ці інвестиційні проекти будуть прийняті», – зазначив В.Янукович. Також планується зниження кредитних ставок для бізнесу. «Йде зниження, і до кінця року кредитні ставки будуть не вище 14%», – додав Президент.

      В.Янукович також підкреслив, що важливу роль у процесі залучення інвестиційного капіталу, в тому числі, з-за кордону, відіграє не лише участь керівників усіх напрямків системи державного управління, а й Рада інвесторів при Президентові. «Ця Рада покликана вдосконалювати механізм державно-приватного партнерства, вдосконалювати правову основу ведення бізнесу в Україні, створення умов для ведення бізнесу».

      Президент також звернув увагу, що останнім часом значно активізовано роботу дипломатичних представництв України за кордоном, Торгово-промислової палати у напрямку просування вітчизняної продукції на світових ринках. «Ми проводимо активну роботу разом з нашими представництвами в різних країнах світу – дипломатичними, торгово-економічними представництвами, різними місіями, ми проводимо активну позицію разом з нашими товаровиробниками по просуванню наших товарів, і нам це вдається», – зазначив Глава держави.

 

      Державно-приватне партнерство в області

       Регіональна програма розвитку державно-приватного партнерства в області у 2013-2020 роках (надалі - Програма) розроблена відповідно до Закону України від 1 липня 2010 року № 2404-VI «Про державно-приватне партнерство», постанов Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року      № 384 «Деякі питання здійснення державно-приватного партнерства», від 17 березня 2011 року № 279 «Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства», рішень Волинської обласної ради від 29 листопада 2011 року № 8/58 «Про делегування повноважень обласної ради обласній державній адміністрації відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство»  та  від 4 травня 2012 року № 11/40 «Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства щодо об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

       Розробка і прийняття Програми обумовлена необхідністю прискореної модернізації об’єктів комунальної власності і на цій основі підвищення стандартів соціальних послуг, які надаються населенню територіальних громад області, що вимагає залучення великих обсягів інвестиційних, в першу чергу, фінансових ресурсів. Вирішення зазначених проблем за рахунок державних коштів і коштів місцевого самоврядування є неможливим без залучення на взаємовигідних умовах матеріально-технічних і фінансових ресурсів приватних партнерів.

       Програма спрямована на:

       - подальше зростання якості життя населення територіальних громад області шляхом зниження частки витрат на забезпечення життєдіяльності установ, що надають соціальні послуги, з одночасним зростанням частки послуг, що надаються населенню за рахунок бюджетних ресурсів;

       - модернізацію енергооснащеності бюджетних установ та підприємств комунальної власності шляхом запровадження використання альтернативних джерел ресурсів в основному місцевого значення;

       - зміну системи управління і забезпечення функціонування житлового фонду з метою створення умов для його реконструкції з утеплення багатоквартирних будинків та встановлення енергоефективного обладнання.

       Програма сприятиме комплексному вирішенню проблем з функціонування об’єктів комунальної власності територіальних громад та їх спільної власності на рівні області і районів, що передбачає впровадження нових організаційно-управлінських підходів в питаннях співпраці держави, органів місцевого самоврядування і сектора приватної власності на умовах державно-приватного партнерства. Визначення напрямів діяльності державно-приватного партнерства, передбачених Програмою, відповідає вимогам Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і їх вибір здійснено на підставі аналізу діяльності бюджетних установ, підприємств і організацій комунальної власності, стану їх бюджетування та рівня ефективності використання коштів місцевих бюджетів.

       Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в 2013-2020 роках – 3 069,4 млн грн, в тому числі приватних партнерів – 2 210,2 млн грн, державних партнерів – 753,7 тис. грн,   обласний бюджет – 84,5 тис. грн,  районні бюджети, бюджети територіальних громад – 669,2 тис. грн, Об’єднань співвласників, співвласників багатоквартирних будинків – 105,5 тис. грн.

       «Малий  та середній бізнес займає чималу нішу в економіці України. А в сучасних реформах, які проводяться з ініціативи Глави держави, основна увага приділяється саме  їх підтримці», –  так розпочав своє вітальне слово голова облдержадміністрації Б.Клімчук  29 серпня на засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва в області, приуроченому до Дня підприємця.

       «Підприємництво є важливим сектором вітчизняної економіки, який сприяє насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих місць, зменшенню безробіття», – зазначив Б.Клімчук.

       Голова облдержадміністрації підкреслив, що створення умов для ефективного розвитку бізнесу, дерегуляція його ведення  –  пріоритети у роботі виконавчої влади області.  Для покращення економічного клімату в регіоні значно зменшено втручання контролюючих органів у господарську діяльність. Зокрема, як розповів Б.Клімчук, вже працює сайт «Прозорий контроль», у якому розміщено дані про плани  перевірок.   Він також звернув увагу й на те, що майже в 9 разів – з понад 1 200 до 141 скорочена кількість різних дозволів. На 30% зменшено перелік  ліцензованих видів господарської діяльності.

       «Особлива увага Президента, Уряду України приділяється реформуванню системи надання адміністративних послуг, як на центральному так і на регіональному рівнях», – наголосив Б.Клімчук. «В області функціонує  сайт «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області», де розміщена інформація про адміністративні послуги органів влади та їх надавачів. А 2 липня у Луцьку розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг», – продовжив голова облдержадміністрації.

       «Очевидно, що і надалі підтримці саме малого і середнього бізнесу буде приділятися максимальна увага. Адже їх розвиток – основне завдання України, як держави, що прагне приєднатися до Євросоюзу, де більшість ВВП створюють саме малі та середні підприємства», – резюмував Б.Клімчук.

       За даними обласного управління статистики, на початок 2013 року в області зареєстровано 4816 малих, 349 середніх та 12 великих підприємств. Станом на 01.01.2013 у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення області кількість малих підприємств становила 46 одиниць.

       Станом на 01.01.2013 частка малих підприємств у загальнообласному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг становила 13,7 відсотка (по Україні – 15,9 %), середніх – 42,4 відсотка (по Україні – 42,09 %). Всього малими підприємствами реалізовано продукції, робіт, послуг у 2012 році на 7,2 млрд. гривень, середніми – 22,2 млрд. гривень.

       У малому і середньому бізнесі області зайнято понад 40 відсотків економічно активного населення працездатного віку. В області станом на 01.07.2013 зареєстровано 56,9 тис. фізичних осіб-підприємців, що на рівні відповідного періоду попереднього року. В управлінні Міндоходів в області зареєстровано 18,1 тис. юридичних осіб та 56,9 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

       В області діє Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Волинській області на 2013-2014 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 21.12.2012 № 14/17.

       Державна регуляторна політика є одним із важливих факторів, які забезпечують створення стимулюючих умов для розвитку підприємництва.

       Затверджено План регуляторної діяльності облдержадміністрації на 2013 рік (12.12.2012 р.), який оприлюднено на веб-сайті облдержадміністрації у визначені законодавством терміни.

       Аналогічна робота по плануванню проведена в усіх райдержадміністраціях і виконкомах міських (міст обласного значення) рад.

       Відповідно до затвердженого Плану-графіку  розробниками регуляторних актів забезпечується відстеження результативності їх дії.

       В області функціонує 20 дозвільних центрів (у всіх 16 райдержадміністраціях та 4 містах обласного значення). Крім того, видача документів дозвільного характеру регіональними дозвільними органами з 2009 року здійснюється через дозвільний центр Луцької міської ради згідно з розпорядженням облдержадміністрації, за згодою Луцького міського голови.

       Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо розширення мережі дозвільних центрів», прийняте рішення Луцької міської ради від 28.12.2011 № 18/25 «Про надання дозвільному центру Луцької міської ради повноважень обласного дозвільного центру».

       По кожному дозвільному центрі вирішено питання приміщення. Усі державні адміністратори забезпечені комп’ютерною  технікою. Сформовані паспорти дозвільних центрів, які періодично оновлюються та оприлюднюються  на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад. У паспортах зазначена повна інформація про функціонування дозвільних центрів, у тому числі режим їхньої роботи.

       Проведений моніторинг функціонування дозвільних центрів свідчить, що у І півріччі 2013 року до державних адміністраторів звернулось 3526 суб’єктів, яким видано 3054 дозволи, надано 2680 консультації, зареєстровано 105 декларацій.

       Облдержадміністрацією підтриманий і реалізується проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». Між облдержадміністрацією та дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» 16 квітня 2013 року укладено Меморандум про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг.

       2 липня 2013 року укладено Меморандум про співпрацю щодо організації надання адміністративних послуг між облдержадміністрацією, Луцькою міською радою та територіальними органами центральних органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

       Реалізується навчальна програма для підготовки адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (затверджена 31.05.2013 року), підвищення їх кваліфікації на базі  обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. У цьому році відбулись 3 заходи для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (11.02.2013, 26.02.2013, 11.03.2013).

       Центри надання адміністративних послуг у містах обласного значення (Луцьку, Ковелі, Нововолинську та Володимирі-Волинському) започаткували роботу з надання адміністративних послуг з 1 червня цього року.

       В 16 райдержадміністраціях прийняті розпорядчі документи про створення таких центрів надання адміністративних послуг, які розпочуть  функціонування  до 10 жовтня 2013 року. Всього утворено 20 центрів.

       Функціонує регіональна рада підприємців при обласній державній адміністрації.

       З метою поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, проведено їх інвентаризацію, створено веб-сайт «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області» за адресою: www.ap.volyn.ua (відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 15.07.2011 № 257 «Про функціонування веб-сайту «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області»). На цьому сайті місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування області розмістили форми і зразки заповнення документів, вартість та іншу інформацію про адміністративні послуги, які вони надають населенню.

       На виконання доручення голови облдержадміністрації в області створено перший у державі спеціалізований веб-портал «Прозорий контроль», на якому розміщена інформація для суб’єктів підприємницької діяльності про планові заходи державного нагляду і контролю.

       Ресурс створений перш за все для бізнесу: відкрита інформація  допоможе правильно спланувати роботу підприємства. Однак, й контролюючі органи, розробляючи  графіки перевірок, координуватимуть свої наміри один з одним, не створюючи тиску на бізнес.

       Голова облдержадміністрації  Б.Клімчук висловив сподівання, що волинське починання переймуть і в інших регіонах держави. «Створивши таку систему, ми думали перш за все, щоб допомогти підприємцям у їх діяльності.  Таким чином ми працюємо на реалізацію ініціатив Президента України, у яких чітко зазначено: чесний, соціально відповідальний, прозорий бізнес - попереду».

       Функціонує центр обслуговування платників податків при Луцькій об’єднаній податковій інспекції (відкрито 31.07.2012).  Для максимальної зручності представників підприємництва центр обслуговування платників податків обладнаний  комп’ютерною технікою та безкоштовним доступом до Інтернету (Wi-Fi). Всього в області працює 9 сервісних центрів обслуговування платників податків. 

       Прикладами ефективного державно-приватного партнерства на Волині є:

       У Волинській обласній клінічній лікарні відкрили оновлене приймальне відділення. Після реконструкції приміщень та модернізації обладнання створені усі умови для первинного обстеження пацієнтів та підготовки їх до подальшого лікування у відділеннях обласної лікарні.

       Голова облдержадміністрації вручив документи та ключі від п’яти сучасних автомобілів «швидкої допомоги» для комунального підприємства «Волинський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», придбаних за кошти обласного благодійного фонду Б.Клімчука «Рідна Волинь» та вісьмох волинських меценатів.