Головна » Актуально » Роз'яснення змін в законодавстві щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам, умов призначення пенсій на пільгових умовах за вислугу років

Роз'яснення змін в законодавстві щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам, умов призначення пенсій на пільгових умовах за вислугу років

   З 1 квітня 2015 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» та змінює порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам, тимчасово у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

   1. Незалежно під факту роботи та посади, па якій працюють пенсіонери, призначена пенсія (незалежно від її виду та Закону, згідно з яким призначена) виплачуються в повному обсязі інвалідам І та ІІ груп, інвалідам війни III групи та учасникам бойовик дій, особам, на яких поширюється: чинність пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

   2. Не виплачуються пенсії (крім тих, хто: має право на виплату 100% пенсії), призначені згідно законів України: «Про державну службу», «Про прокуратуру”, «Про судоустрій та статус суддів», «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про статус народного депутата України», «Про дипломатичну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», Положення про помічника - консультанта народного депутата, Митного кодексу України в період роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів».

    3. Виплата пенсій пенсіонерам, які працюють та інших посадах/роботах (крім тих, хто має право на виплату 100% пенсії, та яким пенсії призначені згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»), здійснюється у розмірі 85 відсотків призначеного розміру пенсії, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних.

   4. Пенсії, призначені згідно Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (крім тих, хто має право на виплату 100% пенсії) виплачуються у розмірі 85 відсотків від розміру пенсії, яка призначена відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а в період роботи на інших посадах/роботах — 85 відсотків призначеної наукової пенсії.

   5. Після звільнення з роботи виплата пенсії, призначеної відповідно до законодавства поновлюється в тих розмірах, в яких її призначено.

   6. 3 1 квітня 2015 року змінюються умови призначення пенсій за віком на пільгових умовах та пенсій за вислугу років, тобто статті 13, 54, 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» викладено в новій редакції. По внесених змінах в певних випадках поступово підвищується пенсійний вік для жінок, на 5 років збільшено необхідний страховий стаж та поетапно, для певних категорій громадян, збільшується пільговий та спеціальний стаж роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення.

   7. Поряд з цим, для реалізації цього Закону Кабінету Міністрів України необхідно:

   підготувати та подати до 1 травня 2015 року на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних (крім пенсій військовослужбовців і наукових працівників), на загальних підставах;

   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Також Прикінцевими положеннями цього Закону передбачено, що у разі неприйняття до 1 червня 2015 року закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних на загальних підставах з 1 червня 2015 року скасовуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії/щомісячне довічне грошове утримання призначаються відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», Податкового та Митного кодексів України, Положення про помічника-консультанта народного депутата У країни.