Головна » Актуально » Соціальний захист найбільш уразливих категорій громадян

Соціальний захист найбільш уразливих категорій громадян

   І. Соціальний захист інвалідів,  ветеранів війни та інших громадян похилого віку

    На сьогодні в області налічується 78 тисяч інвалідів, і їхня кількість невпинно зростає ( для прикладу в 2008 році в області налічувалось 72 тисячі інвалідів, в 2009- 75,8 тисяч інвалідів, в     2010 - 77,4 тисячі осіб).  З них:

         інвалідів 1 групи - 9795 осіб;

         інвалідів 2 групи - 30134 осіб;

         інвалідів 3 групи -33056 осіб;

         дітей - інвалідів – 5876 осіб.

      Якщо провести розмежування по категоріях, то відповідно є:

      інвалідів війни – 2, 9 тис. осіб

     інвалідів загального захворювання- понад 54 тис. осіб

    інвалідів з дитинства - 21,6 тис. осіб.

 

    Станом на 1 вересня 2012 року  в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги обліковано 359,7 тисяч пільговиків різних категорій. А саме: ветеранів війни – 52,2 тис. осіб, ветеранів праці – 105 тис. осіб,  дітей війни – 107,6 тис. осіб,  громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, – 140,6 тис. осіб, багатодітних   сімей – 16,4 тисяч.

         Пенсіонерів в області налічується 272 тис. осіб.

 

   Що зроблено в напрямку соціального захисту інвалідів,  ветеранів війни та інших громадян похилого віку

 

        Соціальна політика держави та соціальний захист направлений на підвищення стандартів життя, реалізацію нових соціальних ініціатив Президента України.

        В першу чергу проведено осучаснення пенсійних виплат,   збільшення розмірів соціальних допомог.  Забезпечено населення області пільгами, компенсаціями та субсидіями.

         Зокрема,  з державного бюджету з початку року на  соціальні виплати спрямовано майже  950 млн гривень:

-         державні допомоги – 746 млн грн,

-         житлові субсидії – 23,8 млн грн;

-         пільги на житлово - комунальні послуги-113,7 млн грн;

-          на чорнобильські виплати спрямовано 59,9 млн грн.

 Станом на 1 вересня 2012 року   профінансовано державні допомоги населенню на 15 відсотків більше ніж за  аналогічний період  минулого року.

      Основними  пріоритетами   соціальної політики та основними  напрямами  визначено адресність, справедливість та інтереси кожної людини.  

Однією із складових соціального захисту населення в частині забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації є формування Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

        До бази даних, яка функціонує в мережі Інтернет і є загальнодержавною, вносяться дані щодо забезпечення спецавтотранспортом  інвалідів,  технічними засобами реабілітації, індивідуальні програми реабілітації.

     В  області призначення усіх видів соціальних допомог здійснюється за єдиною заявою та єдиним пакетом документів, що спростило механізм звернення сімей, які потребують підтримки держави за соціальними виплатами.

       Для суттєвого покращення соціального обслуговання та надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання  в районах створено виїздні  “мобільні соціальні  офіси”.

      Завдяки активній роботі виїзних “мобільних соціальних  офісів” підвищено рівень поінформованості населення щодо обсягу соціальних  послуг, на які можуть претендувати громадяни.  Робота таких структур дає можливість  надати людям адресно, по місцю проживання, весь обсяг соціальних послуг, а також  консультації з питань пенсійного забезпечення та працевлаштування”.

 

     Пільги та перевагами, якими користуються ветерани війни та люди похилого віку

 

       Щомісячно пільговики забезпечуються пільгами по квартплаті, користуванні холодною та гарячою водою, природнім газом, електроенергією, водовідведенням та опаленням, вивозом сміття, тощо.

         Крім цього, вони користуються   пільгами з оплати послуг зв’язку та  пільговим перевезенням.

 Ветерани війни та інваліди  мають можливість оздоровитись в санаторно- курортних закладах.

        Всього оздоровлено з початку року   662  ветерана війни та 330 інвалідів. Компенсацію замість санаторно- курортного оздоровлення отримали 179 осіб на загальну суму 50,1 тис. грн. 

 

      Cоціальний  захист інвалідів 

 

      Перше, що було зроблено, це приведено законодавство України у відповідність до положень Конвенції ООН про права інвалідів.

      Соціальний захист інвалідів  визначено складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами.

        Друге, розроблено Державну цільову програму «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року.

       Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів.

    З метою реалізації соціальної ініціативи, що має на меті підвищення рівня соціального захисту інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та сімей, які здійснюють догляд за ними суттєво підвищено розмір допомоги по догляду особам, які його здійснюють.

    Розмір допомоги людям, які здійснюють догляд за інвалідами   I чи II групи, які мають психічні захворювання, з 17 червня 2012 року зріс у 10 разів з 109,4 грн до 1094 грн, а з липня  -  1102 грн ( у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму).

      Соціальні ініціативи Президента – це важлива складова подолання бідності в Україні.  Як заявив Віце-прем’єр-міністр України - Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко  у наступному році планується підтримка створення центрів денного перебування для дітей-інвалідів, що надасть можливість батькам не влаштовувати таких дітей до інтернатів і разом з тим нормально працювати. 

       Продовжуватиметься реалізація  програми забезпечення інвалідів протезами та візками, програм реабілітації дітей з ДЦП, програм підтримки сімей психічно хворих дітей.

       Окремі програми будуть запроваджені для людей з вадами слуху та зору. Також, за словами віце-прем’єра, буде продовжено підвищення виплат сім’ям померлих інвалідів війни та дітям війни.

     Для повноцінного  та сприятливого середовища,  при якому особи з обмеженими фізичними можливостями можуть відчувати себе потрібними суспільству, не обділеними увагою з квітня місяця   затверджено новий  порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, який дає   можливість самостійно індивідуально обирати  як модель  технічного засобу,так і  підприємство-виробника.

       З початку року за новим порядком видано 201 крісло – колісне.  ( у порівняння з минулим роком крісел видано – 106).

      Новий механізм сприяє адресності у забезпеченні інвалідів засобами реабілітації.

      В області створено сервісний центр на базі протезного цеху Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування, де інваліди зможуть отримати технічну допомогу з ремонту та обслуговування технічних засобів реабілітації.

 

         Реабілітаційні заклади для дітей - інвалідів

 

       В області створений Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Міністерства соціальної політики України. Діяльність центру направлена на надання дітям-інвалідам кваліфікованої соціальної, психологічної, фізичної реаблітації, професійної орієнтації та медичного супроводу. Колектив Центру працює над реалізацією  головних завдань, визначених законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», з метою наступної інтеграції дітей-інвалідів в дитячі колективи дошкільних та загальноосвітніх закладів та установ.

      Пріоритетними напрямками роботи колективу Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів є:

-         підвищення якості надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам;

-         вивчення та впровадження в реабілітаційний процес інноваційних методик роботи з дітьми-інвалідами;

-         продовження проведення заходів на охоплення реабілітаційними послугами дітей-інвалідів віком до 18 років;

активізація роботи з професійної орієнтації.

      Згідно рекомендацій за індивідуальними програмами реабілітації з початку року до Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Міністерства соціальної політики України головним управлінням праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи направлено 61 дитину - інваліда.

      З початку 2012 року близько 300 дітей - інвалідів пройшли курс реабілітації з медичного супроводу, психолого-педагогічної реабілітації та професійної реабілітації.

      Реабілітаційні послуги надано дітям-інвалідам з порушенням опорно-рухового апарату, центральної і периферичної нервової системи, з розладами психічного розвитку та дітям  з розумовою відсталістю.

      Також, згідно рішення виконавчого комітету  Ковельської міської ради від 28.07.2011 № 12/32 створено реабілітаційний центр з наданням статусу юридичної особи і у м.Ковелі.

 

     ІІ. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

 

     Однією із соціальних ініціатив, проголошених Президентом України є забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання в сімейному оточенні.

     На сьогодні законодавством визначені такі можливі форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї громадян:

-         усиновлення;

-         опіка, піклування;

-         прийомна сім’я;

-         дитячий будинок сімейного типу.

           Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» зазначено, що до закладів   для   дітей-сиріт   та    дітей, позбавлених батьківського   піклування,   незалежно  від  форми  власності  та підпорядкування, дитина може бути влаштована в разі, якщо з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім'ю.

           Влаштування дитини  до  закладу  для  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування, не позбавляє органи опіки та піклування  за  місцем  походження та за місцем перебування дитини від обов'язку продовжувати діяльність щодо реалізації  права  цієї дитини на сімейне виховання.

     Громадяни, які виявили бажання прийняти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування повинні звернутись із відповідною заявою до служби у справах дітей по місцю свого проживання та надати такі документи:

- заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

- довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

- копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- копію паспорта;

висновок про стан здоров'я заявників;

довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом із заявниками, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

     Усі громадяни, що не є родичами дитини, яку вони приймають на виховання, повинні пройти курс навчання з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та отримати позитивний висновок про можливість виховувати таких дітей.

    Станом на 1 жовтня цього року в області проживає 1860 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, під опікою, піклуванням громадян виховується 1279 дитини, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – 266, у будинку дитини – 12, у дитячому будинку – 3, у будинках-інтернатах для дітей-інвалідів – 21, у школах-інтернатах – 208, у професійно-технічних та вищих начальних закладах – 53, 11 дітей влаштовані до закладів соціального захисту дітей, 7 – тимчасово влаштовані до сімей родичів, вирішується питання подальшого встановлення опіки над цими дітьми.

      В області систематично проводиться робота щодо реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання в сім’ї.

      Значно зменшилась в області кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються у інтернатних закладах. Якщо станом на 1 січня 2011 року їх число складало 18,5  відсотків до загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 1 січня цього року - 16,1 відсотка, то станом на 1 вересня – 12 відсотків.

      Станом на 1 січня 2011 року в області функціонувало 16 дитячих будинків сімейного типу в яких проживало 110 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 56 прийомних сімей, що виховували 101 дитину цієї категорії.

         На даний час в області діє 19 дитячих будинків сімейного типу в яких проживає 124 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та   69 прийомних сімей, що виховують 142 дитини цієї категорії.

         Упродовж 2011 року в області створено 4 дитячі будинки сімейного типу і 7 прийомних сімей, всього до дитячих будинків сімейного типу влаштовано на виховання та спільне проживання 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей – 19 дітей цієї категорії.

         За 9 місяців цього року створено 12 прийомних сімей. До дитячих будинків сімейного типу влаштовано на виховання та спільне проживання 4 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, до прийомних сімей – 33 дитини цієї категорії.

         У 930 сім’ях опікунів, піклувальників в області проживає 1279 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Минулого року під опіку, піклування громадян влаштовано 252 дитини, у цьому році - 190.

         У 2011 році в області усиновлено громадянами України 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у цьому році - 22.

     На сьогодні держава забезпечує матеріальну підтримку усіх родин, які приймають на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

      Так при усиновленні, незалежно від віку дитини, що усиновлюється сім’я отримує соціальну допомогу еквівалентну виплатам при народженні першої дитини.

       На дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються під опікою, піклуванням громадян виплачується державна допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів на дітей відповідного віку.

      На дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовуються до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, виплачується державна соціальна допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів на дітей відповідного віку, батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях виплачується грошове забезпечення у сумі 35 відсотків від виплат на кожну дитину, за рахунок коштів державного бюджету також здійснюються відрахування до Пенсійного фонду із суми грошового забезпечення батьків, що дає їм у подальшому право на оформлення пенсії за віком.

      Разом з тим, передбачено здійснення контролю службами у справах дітей за станом утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях. Такий контроль здійснюється шляхом відвідування сімей за місцем проживання а також отримання інформації від працівників інших зацікавлених установ, що мають відомості про стан утримання, виховання та розвитку дітей. Щорічно за результатами власних спостережень та на основі інформації наданої дільничними педіатрами, класними керівниками, вихователями дітей, соціальними працівниками, дільничними інспекторами міліції, служба складає звіт про стан утримання та виховання дітей у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, родинах опікунів та піклувальників.

       На сьогодні лише 25 відсотків дітей із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є сиротами (дітьми у яких померли чи загинули батьки), інша частина дітей – так звані "соціальні сироти", тобто діти батьки яких живі, але в силу різних життєвих обставин не виконують обов’язків по догляду та вихованню своїх дітей.

     На виконання соціальних ініціатив Президента України передбачено здійснення модернізації соціальних служб для повного охоплення увагою держави найуразливіших громадян. З цією метою в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» передбачена додаткова дотація місцевим бюджетам для введення посад фахівців із соціальної роботи для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основне завдання, яке ставиться сьогодні перед фахівцями із соціальної роботи - раннє виявлення сімей з дітьми, які потребують допомоги та надання їм необхідної допомоги з метою запобігання соціальному сирітству.

      Додаткова дотація бюджету Волинської області  становить 13105,00 тис. грн на введення 413 додаткових посад фахівців із соціальної роботи до структури і штатів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області.

          З метою профілактики раннього соціального сирітства, при КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок» функціонує консультативний пункт для надання психологічної допомоги матерям  та сім’ям, у жіночих консультаціях всіх районів і міст області працюють Школи відповідального батьківства. Також у 2011 році у КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок» відкритий спеціальний пункт «Вікно життя», в якому жінка може залишити новонароджену дитину для збереження життя дитині.

      З цією ж метою у 2013 році в області планується створення обласного соціального центру матері та дитини. Виділена будівля в с. Жабка Ківерцівського району.

      Одним із найважливіших питань у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є забезпечення їх житлових прав.

      На сьогодні в області із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 265 - мають житло на праві власності, 177 дітей не мають житла та не закріплено право користування. За 1410 дітьми закріплено право користування житлом батьків чи опікунів.

       На квартирному обліку для отримання житла перебуває 123 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування та особи із їх числа.

      В області проведено роботу щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема, створено реєстр житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, щорічно забезпечено виділення коштів з районних та міських бюджетів для придбання та ремонту житла дітям даної категорії,  забезпечення оформлення документів про право власності на успадковані дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, житло та земельні паї. Реєстр житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, постійно поновлюється.

       У всіх містах і районах спільно з виконавчими комітетами сільських рад здійснюється обстеження умов проживання дітей даної категорії, перевіряється наявність необхідних документів та технічний стан житлових приміщень, що належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

       З метою розв’язання житлових та майнових проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в області рішенням обласної ради 21.06.2012 р № 12/16 затверджено цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб із їх числа на 2012-2016 роки. Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

      Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі. Передбачено співфінансування видатків на реалізацію Програми з обласного, міських та районних бюджетів.

      З 2008 року в області функціонує обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до  23 років, завданням якого є забезпечення тимчасовим житлом (до 3 років) та надання комплексу соціальних послуг даній категорії осіб.  

     Протягом 2011 року  в закладі перебувало 26 осіб (гуртожиток розрахований на 21 ліжко-місце).  На сьогодні в гуртожитку проживає 18 мешканців.