Головна » Актуально » Сьогодні – Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги

Сьогодні – Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги

       

       Традиційно в другу суботу жовтня у всьому світі відзначають День хоспісної та паліативної допомоги. Його ціллю є підвищення інформованості світової громадськості про проблеми паліативної допомоги та хоспісів, сприяння у створенні умов для того, щоб люди могли висловити свої думки про проблему; підвищення розуміння медичних, соціальних, практичних і духовних потреб людей, які мають невиліковні захворювання та членів їх сімей; сприяння становленню та розвитку благодійних фондів, здатних підтримувати та розвивати рух хоспісної та паліативної допомоги у всьому світі.      

       Одним із найпріорітетніших завдань держави є наближення стандартів життя українського народу до прийнятих у цивілізованому світі. Оскільки Україна задекларувала побудову соціально-орієнтованої держави, особлива увага має приділятися вразливим групам населення.

       Однією з найбільш вразливих груп є паліативні хворі – пацієнти усіх вікових груп, які страждають на важкі прогресуючі захворювання у термінальній стадії або за умови обмеженого прогнозу життя, які не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та засобами, їх  захворювання супроводжуються вираженим хронічним больовим синдромом, тяжкими розладами функцій органів та систем. Такі люди потребують кваліфікованої медичної допомоги та догляду, психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки.

       Згідно Закону України № 3611-VI від 07.07.2011 р. «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», крім екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, було виділено ще один її вид – паліативну.

       Паліативна допомога включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей.

       Обов’язок держави - забезпечити доступність професійної паліативної допомоги, незалежно від віку, нозологічної категорії захворювання, соціального статусу, національності, релігійних та політичних переконань, місця проживання хворого тощо.

       Питання паліативної та хоспісної допомоги, на жаль, щороку набувають актуальності та го­строти. В Україні розвивається несприятлива медико-демографічна ситуація, що склалася впро­довж останніх трьох десятиріч. Спостерігається невпинне старіння населення і зростання пито­мої ваги осіб похилого та старечого віку, які страждають на важкі хронічні невиліковні хвороби, в першу чергу, на злоякісні новоутворення. Сьогодні в Україні чисельність людей у віці 75 років і старших становить близько 3 мільйонів осіб. Зазначене зумовлює збільшення загальної смерт­ності населення України. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, 60-80% зазначених вище хворих потребують паліативної допомоги. Якщо щороку в Україні помирає понад 700 тисяч осіб, з них - близько 80 тисяч через онкологічні захворювання, то потреба в паліативній допомозі складає майже 600 тисяч хворих та близько 1,2 мільйона їхніх родин. Крім цього, за даними європей­ських джерел, у найближчі 10-15 років буде спостерігатися зростання потреби в паліативній до­помозі ще на 20 %. Потреба в стаціонарних ліжках для паліативних хворих досягне 100 ліжок на 1 мільйон населення.

       При цьому розвиток мережі закладів паліативної допомоги в Україні, на жать, суттєво від­стає від потреби. За експертними даними, в Україні зараз функціонують більше 20 закладів, які можуть бути ідентифіковані як хоспіси та відділення паліативної допомоги, де розгорнуто близько 850 хоспісних ліжок, при мінімальній потребі у 4,5 тис. ліжок.

       На Волині допомога невиліковно хворим надається в спеціалізованому закладі – обласній лікарні «Хоспіс», потужність якої складає 25 ліжок. Цього, на жаль, є недостатньо, адже лише в обласному центрі, в м. Луцьк, близько 200 чоловік потребують паліативної допомоги.

       Однак, в комунальному закладі «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» існує відділення медичної допомоги та догляду за хворими вдома, що є організаційної формою стаціонарної медичної служби з наданням в домашніх умовах ефективної і якісної, кваліфікованої та спеціалізованої, лікувально-діагностичної, профілактичної та реабілітаційної медичної послуги населенню, в тому числі паліативним хворим. Працівники відділення проводять інструментальні та лабораторні дослідження, забезпечують догляд пацієнтів медичною та молодшою медичною сестрою, консультують хворих тощо.

       Варто зазначити, що крім цього відділення, на Волині, у м. Нововолинськ на базі центральної міської лікарні також  створено виїзну бригаду, яка обслуговує паліативних пацієнтів.

       Тож можна говорити, що розвиток та становлення паліативної допомоги у Волинській області та зокрема, м. Луцьк, розпочалися, адже вже третій рік поспіль медичні працівники центрів первинної медико-санітарної допомоги  проходять навчальні семінари по наданню паліативної допомоги. На даний час планується розробка регіональної програми по паліативній допомозі, прийняття якої дозволить поставити надання паліативних послуг на якісно новий рівень.

 

       Управління охорони здоров’я міської ради