Головна » Актуально » Втілення соціальних ініціатив Президента України на Волині

Втілення соціальних ініціатив Президента України на Волині

    Соціальна ініціатива

    Трудова пенсія – у залежності від трудового стажу та осучасненого заробітку

    Мета ініціативи:

   посилення соціального захисту пенсіонерів шляхом підвищення розмірів пенсій, забезпечення гідного рівня їх життя.

   Зміст ініціативи:

   поетапне осучаснення з травня 2012 року заробітку  з 928,81 грн. до 1197,91 грн. (середньомісячного заробітку у галузях економіки за 2007 рік)

   * при здійсненні осучаснення забезпечити підвищення трудової пенсії для пенсіонерів, які мають мінімальний і більше стаж роботи (жінки – 20 р., чоловіки – 25 р.) і яким пенсії призначені до 2008 року, на суму не менше, ніж на 100 грн.;

   * підвищити на 100 грн. пенсійні виплати для пенсіонерів, які мають мінімальний і більше стаж роботи (жінки – 20 р., чоловіки – 25 р.) та яким не буде здійснено осучаснення заробітних плат, оскільки пенсії їм призначені після 2008 року з урахуванням заробітку за 2007-2012 роки;

   * підвищити на 50 грн. пенсійні виплати для пенсіонерів, яким пенсії призначені після 2008 року і які не мають мінімального стажу;

   *підвищити на 30 грн. пенсійні виплати для пенсіонерів, яким призначено соціальні пенсії.

    Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

   Урядом прийнято постанову „Про підвищення рівня соціального захисту населення” від 23.04.2012 № 327, якою визначено механізми осучаснення та перерахунку пенсій.

    У травні 2012 року:

   Перерахунок пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та соціальних пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії проведено 145 тисячам волинських пенсіонерів. Середній розмір підвищення трудових пенсій склав 124,81 гривень.

   В тому числі:

   По області підвищення  в розмірі

   понад 400 гривень отримали 2 745 осіб

   від 150 до 400 гривень – 12,8 тис.осіб

   - на суму від 50 до 100 грн. 6,214 млн. осіб;

    Соціальна ініціатива
    Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу, – підвищення розмірів пенсій

    Мета ініціативи:

   посилення соціального захисту колишніх військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу шляхом підвищення розмірів пенсій.

    Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

   Прийнято постанову від 23.04.2012 №355 „Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, в якій передбачено поетапне підвищення розмірів раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу:

   - з 1 липня 2012 року – на 10%,

   - з 1 вересня 2012 року додатково на 10%,

   - з 1 січня 2013 року – додатково на 10,5%.

   Соціальна ініціатива
    Посилення  соціального захисту малозабезпечених сімей

    Мета ініціативи:

   Підвищити розмір державної соціальної допомоги інвалідам, пенсіонерам та дітям з малозабезпечених сімей.

    Зміст ініціативи:

    з 1 липня 2012 року підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму:

   - для дітей – з 50 % до 75 % прожиткового мінімуму відповідного віку,

   - для пенсіонерів та інвалідів – з 80 % до 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

    Вплив реалізації ініціативи на життя громадян:

    Понад 11 тис. волинських дітей, які на даний час отримують допомогу як члени малозабезпечених сімей, щомісячно з липня 2012 року отримають додатково у середньому 275 гривень.

   Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

   У змінах до державного бюджету на 2012 рік враховано додаткові видатки для призначення підвищених розмірів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

    Соціальна ініціатива

    Сімейний затишок для дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування 

    Мета ініціативи:

    Зменшення кількість дітей в будинках-інтернатах за рахунок сімейних форм виховання.

    Зміст ініціативи:

   вжити заходів щодо влаштування дітей, які проживають у інтернатах, у сімейні форми виховання;

   внаслідок запровадження раннього виявлення сімейних проблем та вжиття відповідних заходів з працевлаштування та лікування батьків, надання їм соціальної та психологічної допомоги, не допустити позбавлення дітей батьківської опіки;

   реорганізація державних притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей.

   Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

   Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 31.05.2012 № 325-р схвалив Концепцію Державної соціальної програми підтримки сім’ї до  2016 року.

   Урядом прийнято розпорядження від 11.04.2012 року № 213-р „Про проведення у місті Кіровограді експерименту із запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

   Вплив реалізації ініціативи на життя громадян:

   У 2012 році будуть реалізовані такі заходи:

близько 14 тисячам дітей-сиріт буде забезпечено сімейні форми виховання;

 запроваджено систему раннього виявлення сімейних проблем та профілактики соціального сирітства шляхом організації соціальної роботи з сім’ями у громаді;

 створено механізм залучення до надання якісних соціальних послуг сім'ям з дітьми неурядових громадських організацій та бізнесу;

 запроваджено додаткову фінансову підтримку сім'ям, які взяли на виховання дитину-інваліда;

 посилено відповідальність місцевих органів влади за реалізацію державної політики з питань захисту прав дітей;

реорганізовано 12 державних притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей (станом 13.06.2012 реорганізовано 7 державних притулків в Донецькій обл., 2 – в Запорізькій, в стадії реорганізації 4 притулки: в АР Крим, Кіровоградській, Сумській областях та м. Києві).

   Соціальна ініціатива

   Для кожному інваліда необхідний протез та крісло колісне

   Мета ініціативи:

   Створення сприятливих умов для соціальної інтеграції осіб з особливими потребами, покращання їх соціального забезпечення.

   Зміст ініціативи:

   Забезпечити протезами та кріслами колісними всіх інвалідів, які цього потребують.

   Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

   У змінах до державного бюджету на 2012 рік враховано необхідні видатки.

   Забезпечення технічними засобами реабілітації у 2012 році  відбувається 3 шляхами за вибором інваліда:

   - безпосередньо через підприємства, що виготовляють зазначені вироби;

   - через сервісні центри з обслуговування окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації та їх технічного обслуговування, які створені на всіх державних та казенних підприємствах;

   - через органи праці та соціального захисту населення.

   За рахунок бюджетних коштів здійснюється їх виготовлення та доставка.

   Соціальна ініціатива
   Cімейний затишок для психічно хворих 
   Мета ініціативи:

   Підвищення рівня соціального захисту інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та сімей, які здійснюють догляд за ними.

   Зміст ініціативи:

   З 17 червня 2012 року на 200 відсотків збільшується розмір допомоги особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним з метою забезпечення їх проживання у сім’ї. По області підвищився розмір допомоги понад 700 особам.

   Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

   22 травня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення зміни до статті 5 Закону України „Про психіатричну допомогу”, яким передбачено підвищення розміру допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу з 10% прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати, який набрав чинності з 17.06.2012 року.

   Право на таку допомогу матимуть сім’ї, доходи яких не перевищують 3-х прожиткових мінімумів, встановлених для кожного члена сім’ї.

   На реалізацію цього механізму Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28.05.2012 № 477 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192”.