Головна » Жителю міста » Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

          Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань співвласників жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку, захист їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання неподільного майна визначає Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Згідно статті 1 цього закону, ОСББ - це юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. ОСББ може бути створено в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власників нежитлових приміщень.

           Об'єднання  створюється  як  непідприємницьке  товариство для здійснення  функцій,  визначених  законом. 

           В  одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше     багатоквартирних    будинках,    об’єднаних    спільною прибудинковою  територією,  елементами  благоустрою,  обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.  

          Основна  діяльність  об'єднання полягає у здійсненні функцій, що  забезпечують  реалізацію  прав  співвласників  на володіння та користування  спільним  майном  співвласників,  належне  утримання багатоквартирного  будинку  та  прибудинкової  території, сприяння співвласникам  в  отриманні  житлово-комунальних  та  інших послуг належної  якості  за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

         Господарче    забезпечення    діяльності    об’єднання   може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або    шляхом    залучення   на   договірних   засадах   суб’єктів господарювання.

          Об'єднання є юридичною особою,  яка створюється відповідно до закону,  має печатку із  своїм  найменуванням  та  інші  необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.

 

Переваги створення ОСББ:  

         1) Члени ОСББ набувають можливість: 

 - створити власну управлінську структуру для вирішення проблем утримання будинку та прибудинкової території;
 -
самостійно визначати кошторис утримання свого житла, розмір внесків на утримання будинку;
 -
    обирати на конкурсній основі виконавців житлово-комунальних послуг для покращення якості утримання будинку та скорочення загальних витрат; 
 -
формувати штатний розклад, персональний склад працівників та їх заробітну плату;
 -контролювати
якість робіт у будинку;
 -
 покращити фізичний стан будинку та умови проживання у ньому, самостійно визначати черговість проведення поточного чи капітального ремонту;

 - контролювати використання коштів за послуги з утримання будинку та прибудинкової території; 
 - після прийому будинку на свій баланс здавати в оренду допоміжні приміщення і скеровувати ці кошти на покращення технічного стану житла;
 

-     отримати у власність прибудинкову територію.

          2) ОСББ, як юридична особа, набуває можливість отримувати кредитні кошти на проведення в будинках заходів з капітального ремонту, встановлення засобів обліку та регулювання, з термомодернізації та енергозаощадження, благоустрою прибудинкової території та інш.

           3) Завдяки прозорості використання коштів, які сплачують співвласники на утримання свого майна, підвищується зацікавленість, відповідальність і, як наслідок, ефективність управління спільною власністю. В будинку з’являється справжній господар, здатний підтримувати порядок і берегти майно, а у доглянутому та привабливому будинку і жити приємно і квартири матимуть вищу вартість.

          В загальнонаціональній дискусії про нагальність реформування української житлово-комунальної сфери місто Луцьк, як обласний центр, де і влада і громада мають певні амбіції щодо якості житлово-комунальних послуг, приймає найактивнішу участь.

           Одним із напрямів реформування відносин у житловій сфері, поряд із продовженням розмежування форм власності у житловому фонді, стимулюванням його приватизації, формуванням інституту власника житла, реорганізацією та роздержавленням житлово-експлуатаційних організацій, є створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків як неприбуткових організацій для управління та утримання будинку, його ремонту та експлуатації.

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» було прийнято ще у 2001 році. Проте, ідея об’єднати власників житла для володіння, користування і розпорядження спільним майном поки що втілюється не так швидко, як би хотілося. Така обставина спонукає органи місцевого самоврядування до вивчення факторів, які стримують цей процес, розробки комплексу ефективних заходів для усунення перешкод задля збільшення чисельності ОСББ та їх ефективного функціонування.

Луцька міська рада має певні позитивні напрацювання у сфері створення, розвитку та підтримки ОСББ.

Станом на 01.01.2016  у нашому місті зареєстровано 193 об’єднання співвласників у багатоквартирних будинках. Лише протягом 2015 року завдяки активній роз’яснювальній роботі, що проводиться серед населення, було створено 53 ОСББ. Однак, діяльність у цьому напрямку не обмежується лише роботою з мешканцями.

            При виконавчому комітеті міської ради створено комісію по вирішенню проблемних питань у діяльності об’єднань співвласників, а у структурі департаменту житлово-комунального господарства міської ради створено відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу. Ці два утворення забезпечують комплексний підхід до вирішення питань реєстрації, функціонування вже існуючих ОСББ та розширення їх мережі.

Важливим етапом у цьому напрямку, на нашу думку, стало прийняття у грудні 2011 року Програми сприяння діяльності ОСББ на території міста Луцька на 2012-2014 роки. Головною метою цієї Програми визначено забезпечення умов створення і сталого ефективного функціонування ОСББ, проведення капітальних ремонтів у будинках ОСББ при залученні від суми кошторисної вартості цих робіт - 80 відсотків коштів місцевого бюджету та 20 відсотків коштів ОСББ. Всього за три роки дії програми виділено бюджетних коштів – 2 млн. 850 тис. грн., залучено коштів співфінансування від ОСББ близько 712 тис. грн. Учасниками Програми стали 31 ОСББ, з них- 28, які отримали кошти місцевого бюджету і на умовах співфінансування виконали роботи щодо покращення технічних характеристик своїх будинків. Така практика сприяє формуванню повноцінного власника житла, справжнього господаря свого будинку.

           Враховуючи позитивні результати від впровадження цієї Програми, Луцькою міською радою рішенням від 24.12.2014 №68/97 затверджено Програму сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків на території міста Луцька на 2015-2019 роки.

          Основним завданням нової Програми, так як і попередньої, є забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.

  Отже, всім хто бажає створити у своєму будинку юридичну особу – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку пропонуємо скористатися викладеними в цій рубриці матеріалами, або звернутися безпосередньо у відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 40А, каб. 312 , тел. 773160.

Типовий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

ПРАВИЛА УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ, СПОРУДОЮ, ЖИТЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ  АБО КОМПЛЕК СОМ БУДИНКІВ І СПОРУД

Нормативно-правова база щодо створення і діяльності ОСББ

СПИСОК об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що зареєстровані в м. Луцьку 

Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Луцька

З В Е Р Н Е Н Н Я ДО ГОЛІВ ПРАВЛІНЬ (ГОЛІВ) ОСББ м. Луцька та Волинської області