Головна » Жителю міста » Міські комунальні заклади охорони здоров'я » Комунальний заклад «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1»

Комунальний заклад «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1»

1. Загальна інформація:

Скорочена назва українською:

КЗ "ЛЦПМСД № 1"

Повна назва українською:

Комунальний заклад "Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1"

Скорочена назва англійською (за наявності):

-

Повна назва англійською (за наявності):

-

Код ЄДРПОУ

38796247

Адреса:  

43017, м. Луцьк, вул. Бенделіані, 7

Контактні телефони, факс

приймальня головного лікаря - (0332) 261920

 

Email

ambulatoria1@ukr.net

Контакти аварійних служб (за наявності):

 -

Контакти для подачі запитів на доступ до публічної інформації

 

- усно: за телефоном (0332) 261920

- письмово: Комунальний заклад "Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1", вул. Бенделіані, 7 м. Луцьк, 43017 

Банківські реквізити

 р/р 35413010040249 в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, ЄДРПОУ 38796247

Короткий опис підприємства/закладу, цілі його діяльності

 «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» (скорочено КЗ «ЛЦПМСД №1) є комунальним закладом охорони здоров'я Луцької міської ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню м.Луцька, яке належить до території обслуговування закладу.Заклад розпочав свою роботу як юридична особа з 01.07.2013 року.Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою, забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.До складу Центру увійшли: амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1-4 та відділення профілактичних оглядів. Центр функціонує і організовує свою роботу згідно затвердженого Статуту.Керівництво Луцьким центром ПМСД №1 здійснює головний лікар Кривдік Лідія Олексіївна.Луцький центр ПМСД №1 обслуговує населення чисельністю близько 60 тис. осіб. Радіус обслуговування складає близько 20 км. Первинну медико-санітарну допомогу населенню надають 33 лікаря загальної практики сімейної медицини, 2 дільничних педіатрів.Первинна медико-санітарна допомога населенню надається за сімейно-територіальним принципом з дотриманням права кожної особи на вільний вибір лікаря.

  Основними завданнями Луцького центру ПМСД №1 є:
 • Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території м.Луцька, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги населенню;

 • організація надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, в тому числі невідкладної;

 • проведення профілактичних щеплень;

 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні послуг населенню м.Луцька із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу ( медичний маршрут пацієнта);

 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до медичних закладів, що надають вторинну та третинну медичну допомогу; відбір хворих на санаторно-курортне та реабілітаційне лікування;

 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу у визначеному законодавством порядку;

 • проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;

 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення;

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності;

 • направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

 • проведення інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

 • аналіз показників стану здоров’я населення, участь у розробці заходів, спрямованих на забезпечення і покращення здоров’я населення;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру.

Надання первинної медичної допомоги населенню здійснюється з дотриманням стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги та впровадженням нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів.

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операціх та результати діяльності підприємства/закладу та заходи щодо управління такими ризиками

Не застосовується

Відсканована копія статуту в чинній редакції

Статут

Відскановані копії інших правовстановлюючих документів

Ліцензія

2. Інформація про фінансовий стан:

Фінансова звітність підприємстваЗвіт за 2016 рік
Щорічний висновок та звіт за результатами незалежної 
аудиторської перевірки (за наявності)
 -
Річний план закупівель План закупівель
Інформація про статті та суми витрат та доходів, які пропонуються 
Підприємством для включення до проекту бюджету міста
 Проект бюджету на 2017 рік
Відомості про договори, учасником яких є Підприємство, інформація 
про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України 
"Про відкритість використання публічних коштів"
Формується на https://prozorro.gov.ua/
Інформація про операції та зобов'язання Підприємства з державним 
та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, 
підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання 
комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), 
що виникають у результаті такої співпраці
 -

 3. Інформація про керівництво

Головний лікар: Кривдік Лідія Олексіївна
Телефон:(0332) 261920
Електронна пошта: ambulatoria1@ukr.net
Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику)
 
Декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік 
 
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення:
Лотвін Володимир Олександрович

Телефон:(0332) 200273
Електронна пошта: azpsmv@ukr.net
Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику)
 
Декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік 
 
Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності: Уріна Наталія Володимирівна
Телефон:(0332) 261920
Електронна пошта: ambulatoria1@ukr.net
Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику)
   
Декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік 
   
Заступник головного лікаря з технічних питань:Шаповал Людмила Зіновіївна 
Телефон:(0332) 262635
Електронна пошта:ambulatoria1@ukr.net
Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику)
   
Декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік 
   
Головний бухгалтер:
 
Телефон:
 
Електронна пошта:
 

   

 
   

 

Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства та закладу, принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарногопідприємства та закладу є незалежнимнаглядова рада не передбачена Статутом
Річний звіт керівника про діяльність підприємства/закладу комунальної власностізвіт за 2013-2016 рр.
Річний звіт наглядової ради підприємства/закладу комунальної власності (у разі її утворення)-
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника, ого заступників та членів наглядової ради, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отриманняяких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненнямВиплачується згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 (з подальшими змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" та Умов Контракту
Структура підприємства/закладу з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім'я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта)структура