Інвестуйте в Луцьк

Луцьк — місто привабливе для інвестицій.

Інвестиційна презентація Луцька

Дорожня карта інвестора

Луцьк – обласний адміністративний центр Волинської області, займає площу понад 39 км2. Кількість мешканців станом на 1 січня 2018 року становила 216 505 чоловік. Місто знаходиться на північному заході України, у 150 км від кордонів з Польщею та Білоруссю. 398 км першокласної траси міжнародного сполучення віддаляють  Луцьк від столиці  України – Києва.

У 2017 р. підприємства міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 11,4 млрд. грн. (з неї 3,4 млрд грн - за межі України), що становило 42,2 % загальнообласних обсягів. У структурі реалізації 58,9 % належало продукції переробної промисловості, у т. ч. машинобудуванню – 28,9 %, виробництву гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 12 %, виготовленню виробів із деревини, виробництву паперу та поліграфічній діяльності – 9,6 %. У розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції на 52711 грн.

У розподілі обсягу реалізованої промислової продукції за основними промисловими групами 40,8% становила енергія, 30,2% – інвестиційні товари, 23,1% – товари проміжного споживання, 5,9% – споживчі товари короткострокового використання.

Вагомий внесок у промисловість  Луцька зробили ПАТ “ВГП”, ПАТ “СКФ Україна”, “Спільне українсько – словацьке підприємство “Теріхем–Луцьк”, товариства з обмеженою відповідальністю “Татрафан”, “Лад Бетон”, ”Луцька картонно – паперова фабрика – Україна”, ДП ”Луцький ремонтний завод “Мотор”, дочірне підприємство ”Автоскладальний завод №1” ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”, ДКП “Луцьктепло”, які забезпечили майже половину загальноміського обсягу.

Серед великих підприємств міста також варто виділити наступні:
Луцький ремонтний завод «Мотор», Публічне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536», Місце провадження діяльності ДП «Укрспирт»,  тощо.

У 2017 році підприємствами міста виконано будівельних робіт (спорудження будівель, інженерних споруд, технічне переозброєння та реконструкція) на суму 1036,1 млн грн. На спорудженні будівель виконано більше двох третин робіт, решта – на будівництві інженерних споруд. Більше половини загальноміських обсягів будівельних робіт виконали публічне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж № 536», товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2», «Луцькспецбуд», «Вест Електра», «Виробниче підприємство «Електросервіс», «Луцькавтодор-Сервіс». За характером робіт переважали нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння (78,7 %), решта – капітальний і поточний ремонти (18,5 % і 2,8 % відповідно).

Протягом 2017 року в експлуатацію прийнято 79,2 тис. м2 загальної площі житла, що становило 100,5% до 2016 року.

За січень-вересень 2017 р. у розвиток економіки та соціальної сфери міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1 567,6 млн. грн. капітальних інвестицій, що становило 35,9 % загальнообласного обсягу. У розрахунку на одного жителя в середньому припадало 7 320,0 грн. інвестицій (на Волині – 4 198,5 грн.), за цим показником місто посіло друге місце в області. Вагому частку капітальних інвестицій (95,3 % загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 50,5 % усіх інвестицій, у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 39,9 %. У нематеріальні активи вкладено 4,7 % загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 10,3 % витрачено на придбання засобів програмного забезпечення та бази даних. Одним з головних джерел інвестування є власні кошти підприємств та організацій – 73,6 % (1153,9 млн. грн.) загального обсягу капіталовкладень. За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 8,0 % (123,8 млн. грн.) інвестицій. Кошти населення на будівництво житла становили 5,8 % (91,3 млн. грн.). Частка кредитів банків та інших позик складала 2,4 % (38,2 млн. грн.).

Обсяг експорту товарів у січні-вересні 2017 р. порівняно із відповідним періодом 2016 року (136,6 млн. дол. США) зменшився на 8,4 % і становив 125,8 млн. дол. США, обсяг імпорту – збільшився на 39,5 % і складав 689,3 млн. дол. (у 2016 році – 515,9 млн. дол. США). Від’ємне сальдо дорівнювало 563,5 млн. дол. (у січні-вересні 2016 року також від’ємне – 379,3 млн. дол.). 

Зовнішньоторговельні операції здійснювались із партнерами 88 країн світу, експортували товари в 68 країн, а імпортували – із 75.

До країн Європейського Союзу (ЄС) експортовано товарів на 85,6 млн. дол. (68,1 % загального обсягу), що на 7,0 % менше, ніж у січні-вересні минулого року. Вагомі експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини (47,2 млн. дол.), Польщі (17,2 млн. дол.), Словаччини (6,4 млн. дол.). Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Білорусі (7,6 млн. дол.), Російської Федерації (6,3 млн. дол.) та Казахстану (6,1 млн. дол.). З країн Євросоюзу надійшло товарів на 341,4 млн. дол., що на 58,0 % більше, ніж у січні-вересні 2016 року і склало 49,5 % загального обсягу. З Білорусі отримано товарів на суму 221,1 млн. дол., Російської Федерації – на 91,7 млн. дол., Литви – на 81,8 млн. дол., Німеччини – на 67,2 млн. дол., Польщі – на 48,5 млн. дол., Греції – на 30,2 млн. дол., Франції – на 20,7 млн. дол., Італії – на 19,7 млн. дол.

  • Обсяг експорту послуг у порівнянні з січнем-вереснем 2016 року збільшився на 44,5 % і склав 5,2 млн. дол. США, імпорту – зріс на 23,8 % і становив 7,3 млн. дол. Від’ємне сальдо склало 2,1 млн. дол. (у січні-вересні 2016 року також від’ємне – 2,3 млн. дол.). Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами із 82 країн світу. 
  • Експорт послуг країнам Європейського Союзу (ЄС) становив 4,1 млн. дол., або 78,7 % загального обсягу експорту (у січні-вересні 2016 року – 3,3 млн. дол., або 90,7 %) та в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 821,4 тис. дол., або на 25,3 %. Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Польща (2,5 млн. дол.), Румунія (560,9 тис. дол.), Німеччина (284,8 тис. дол.), Австрія (244,0 тис. дол.) та Велика Британія (174,2 тис. дол.). Серед інших країн найбільше послуг надавалось США (686,1 тис. дол.) та Російській Федерації (222,1 тис. дол.).
  • Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 6,7 млн. дол., або 92,0 % від загального обсягу та збільшився в порівнянні з січнем-вереснем 2016 року на 1,2 млн. дол., або на 21,0 %. Серед країн ЄС найбільші обсяги послуг одержували від Швеції (2,4 млн. дол.), Польщі (1,8 млн. дол.), Німеччини (824,4 тис. дол.), Словаччини (214,7 тис. дол.), серед інших країн – від Білорусі (181,1 тис. дол.).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) внесених в економіку міста за весь період інвестування, на 31 грудня 2017р. становив 95,7 млн дол. США, або 447,7 дол. США у розрахунку на одного жителя міста. Іноземні інвестиції здійснювали партнери з 27 країн світу. Основними інвесторами економіки міста були нерезиденти з Кіпру, Швеції, Німеччини, Словаччини, Вірґінських Островів (Брит.), Великої Британії, Польщі. На них припадало 95,8% загального обсягу прямих інвестицій. Найбільше інвестовано з Кіпру – 35,3  млн дол. США.

 

Інвестуйте в Україну, інвестуйте в Луцьк