1. Головна
  2. Про місто
  3. Благоустрій Луцька

Повноваження, права та обов’язки суб’єктів благоустрою

2.1. Організацію  благоустрою  міста  забезпечують Луцька міська рада та її виконавчі органи відповідно до повноважень, установлених законом.

2.2. Повноваження міської ради та її виконавчих органів у сфері благоустрою міста:

2.2.1. Розробка та затвердження генерального плану міста, програм та заходів з благоустрою міста, забезпечення їх виконання;

2.2.2. Створення, в разі необхідності, органів/служб для забезпечення здійснення разом з іншими, існуючими суб'єктами комунальної власності благоустрою міста, визначення повноважень додатково-створених органів/служб;

2.2.3. Затвердження правил благоустрою міста;

2.2.4. Надання дозволу на розміщення на території міста будівель і споруд соціально-культурного, побутового, комерційного та іншого призначення, визначення обсягів дольової/пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою;

2.2.5. Визначення в установленому порядку відновної вартості об’єктів/елементів благоустрою за нанесені збитки міському комунальному майну, забруднення навколишнього середовища та іншу заподіяну шкоду, спричинену порушенням цих Правил, законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля. 

2.2.6. Організація забезпечення на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

2.2.7. Організація місць відпочинку для населення;

2.2.8. Розроблення схем прибирання (санітарної очистки) території міста;

2.2.9. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;

2.2.10. Залучення на договірних засадах (на умовах дольової/пайової участі)  коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста;

2.2.11. Встановлення меж благоустрою, озеленення та квіткового оформлення прилеглих/закріплених  територій;

2.2.12. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, за  озелененням, охороною насаджень, водних об'єктів тощо;

2.2.13. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення і санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;

2.2.14. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

2.3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою міста:

2.3.1. Внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою міста;

2.3.2. Організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою міста;

2.3.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням цих Правил;

2.3.4. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

2.4. Суб’єкти благоустрою зобов’язані брати участь у виконанні робіт з благоустрою міста. Мають право висувати для затвердження кандидатури на посади громадських інспекторів з благоустрою, інформувати населення про проведення ними заходів з благоустрою, контролювати роботу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з виконання вимог цих Правил, вносити пропозиції щодо поліпшення санітарного стану міських територій та стосовно змін і доповнень до цих Правил.

2.5. Права та обов’язки суб’єктів благоустрою.

2.5.1. Власники об’єктів благоустрою мають право:

2.5.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста;

2.5.1.2. Вносити на розгляд міської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

2.5.1.3. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про  затвердження  правил благоустрою території  та  внесення  до них змін,  а також  роз'яснення їх змісту;

2.5.1.4. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських  могил, обладнанні дитячих та  спортивних майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об'єктів/елементів благоустрою;

2.5.1.5. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих актів з питань благоустрою міста;

2.5.1.6. На відшкодування збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою чи їх окремих елементів;

2.5.1.7. Вимагати від користувачів об’єктів благоустрою дотримання цих Правил та законодавства України у сфері благоустрою міста;

2.5.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів/паспортів;

2.5.1.9. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектної, дозвільної документації, затвердженої в установленому порядку;

2.5.1.10. Проводити заходи з метою збереження територій, об’єктів та елементів благоустрою міста.

2.5.2. Власники об’єктів благоустрою зобов’язані:

2.5.2.1. Забезпечувати використання об’єктів благоустрою за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну міського середовища, сучасних вимог щодо механізованого прибирання і утримання дорожніх покриттів, площ, проспектів, внутрішньоквартальних та прибудинкових територій,  зелених насаджень тощо;

2.5.2.2. Утримувати в належному стані об’єкта благоустрою;

2.5.2.3. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні об’єктів благоустрою;

2.5.2.4. Забезпечувати сезонне (двічі на рік) і після стихійного лиха, обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження відповідними актами;

2.5.2.5. Не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень інших елементів благоустрою без погодження з органами архітектури, містобудування;

2.5.2.6. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, згідно з паспортом, проектом, затвердженим в установленому порядку;

2.5.2.7. Забезпечувати видалення відходів (побутових, промислових, ремонтних) згідно з вимогами діючих санітарних норм і правил, а також вимог природоохоронного законодавства;

2.5.2.8. Забезпечувати: розміщення урн, контейнерів для збору відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані;

2.5.2.9. Забезпечувати виконання планових і аварійних робіт тільки за дозволом (ордером) на тимчасове порушення благоустрою, виданим у встановленому порядку, дотримуючись при цьому зазначених умов та вимог;

2.5.2.10. Утримувати зелені насадження (посадка, видалення, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами, шкідниками, хворобами, поливання, підживлення тощо) відповідно до існуючих Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України; 

2.5.2.11. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво типовими огорожами і закріплювати на них інформаційні щити  про об’єкт будівництва та організацію, яка здійснює ці роботи;

2.5.2.12. Здійснювати миття шляхів, у тому числі шляхопроводів, площ, тротуарів, доріжок і прибудинкових територій та прибирання снігу згідно з технологічними картами, погодженими з підприємствами з утримання зелених насаджень, шляховими та житлово-експлуатаційними підприємствами; 

2.5.2.13. Вживати заходи щодо запобігання винесенню автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засміченню вулиць внаслідок переповнення кузовів матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускати забруднення, запилення повітря;

2.5.2.14. Використовувати при проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

2.5.2.15. У договорі оренди об’єктів благоустрою визначати  порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані (при цьому власник в повному обсязі несе відповідальність за належний технічний і санітарний стан об’єкту, переданого в оренду, суборенду);

2.5.2.16. Не допускати накопичення ремонтних відходів на будівельних майданчиках у невстановлених для цього місцях та на прилеглих до майданчиків територіях, забезпечувати виконання заходів з запобігання пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, на природній рельєф, у водойми;

2.5.2.17. Здійснювати контроль за належним станом об’єктів благоустрою та забезпечувати їх надійну експлуатацію. У випадку виявлення загрози аварії, або факту їх аварійного стану, негайно вживати відповідні заходи;

2.5.2.18. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;

2.5.3. Громадяни  мають право:

2.5.3.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста;

2.5.3.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів  благоустрою території міста;

2.5.3.3. Вносити на розгляд органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

2.5.3.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про  затвердження  правил благоустрою території  та  внесення  до них змін,  а також  роз'яснення їх змісту;

2.5.3.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських  могил, обладнанні дитячих  та  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

2.5.3.6. Вимагати негайного виконання робіт із благоустрою міста в разі,  якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

2.5.3.7. Звертатись до суду  з  позовом  про  відшкодування  шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників/балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

2.5.4. Громадяни зобов'язані:

2.5.4.1. Утримувати  в  належному  стані закріплені за ними в установленому порядку території;

2.5.4.2. Не порушувати  права  і  законні інтереси інших суб'єктів у сфері  благоустрою міста; 

2.5.4.3.  Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;

2.5.4.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки,  завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

2.5.4.5. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

2.5.4.6. Дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

2.5.4.7. Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

2.5.4.8. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

2.5.4.9. Своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

2.5.4.10. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.

2.5.5. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.

2.5.5.1. На об’єктах благоустрою міста забороняється:

2.5.5.1.1. Засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо;

2.5.5.1.2. Вивозити і звалювати відходи, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг, кригу у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;

2.5.5.1.3. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у невизначених для цього місцях;

2.5.5.1.4. Використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів;

2.5.5.1.5. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;

2.5.5.1.6. Ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених для цього місцях, крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці;

2.5.5.1.7. Заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду  за транспортними засобами і механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах (луги, галявини тощо) міста та паркувати на них транспортні засоби;

2.5.5.1.8. Залишати транспортні та інші самохідні засоби, машини і механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо

2.5.5.1.9. Проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого у встановленому порядку;

2.5.5.1.10. Влаштовувати городи на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків,  пошкоджувати або знищувати газони,  знищувати дерева, кущі тощо;

2.5.5.1.11. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених  для цього місцях;

2.5.5.1.12. Робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, пам’ятниках та інших елементах благоустрою;

2.5.5.1.13. Самовільно встановлювати рекламоносії, різноманітні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, стаціонарні малі архітектурні форми;

2.5.5.1.14. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього  руху без  погодження  з  відповідними  органами Міністерства внутрішніх справ України;

2.5.5.1.15. Порушувати режим встановлений для водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів, об’єктів природно-заповідного фонду;

2.5.5.1.16. Розпалювати багаття, спалювати промислові чи побутові відходи, листя, гілки, тощо;

2.5.5.1.17. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

2.5.5.1.18. Захаращувати балкони, лоджії, вікна предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, викидати з них сміття тощо;

2.5.5.1.19. Викидати відходи, недопалки, папір, тару, матеріали пакувальної промисловості, лушпиння тощо на вулицях, провулках, площах, в парках, скверах інших громадських місцях, а також спалювати відходи; 

2.5.5.1.20. Розташування об’єктів торгівлі на усій території міста, крім спеціально призначених для торгівлі місць (магазини, ринки, кіоски).