1. Головна
  2. Про місто
  3. Статут територіальної громади міста Луцька
  4. Розділ II. Права і обов’язки лучан

Стаття 13. Гарантії прав і свобод людини і громадянина на території міста

  1. На території міста Луцька гарантуються у повному обсязі всі права та свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України та цим Статутом.
  2. Лучани мають рівні права і свободи, визначені Конституцією України та цим Статутом, вони є рівними у виконанні своїх обов`язків та у відповідальності за порушення актів міського самоврядування.
  3. Усі громадяни України, що тимчасово проживають у місті Луцьку, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов`язки, як і лучани, за винятками, установленими Конституцією, законами та міжнародними договорами України.
  4. Положення цього Статуту спрямовані на деталізацію та розширення змісту прав і свобод людини і громадянина (жителів міста Луцька), визначених Конституцією України, недопущення обмеження їх змісту та обсягу, а також на визначення механізмів їх практичної реалізації та захисту.
  5. Права і свободи людини і громадянина (жителів міста Луцька) не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.