1. Головна
  2. Про місто
  3. Статут територіальної громади міста Луцька
  4. Розділ II. Права і обов’язки лучан

Стаття 15. Основні права лучан, пов‘язані із здійсненням місцевого самоврядування

1. Лучани мають право:

- обирати та бути обраним в органи місцевого самоврядування; 
- брати участь в місцевих референдумах, загальних зборах, громадських слуханнях та інших формах безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення; 
- заслуховувати звіти Луцького міського голови, депутатів Луцької міської ради, обговорювати їх діяльність; 
- отримувати інформацію про діяльність посадових осіб та органів місцевого самоврядування; 
- отримувати інформацію про стан міського господарства та діяльність комунальних підприємств, про стан навколишнього середовища, про рівень та якість життя мешканців громади, стан їх соціальної захищеності; 
- брати участь в обговоренні нормативних актів міської ради на стадії їх підготовки; 
- надсилати індивідуальні й колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам міського самоврядування й одержувати на них відповіді у встановлені законом терміни; 
- на персональний прийом посадовими особами органів міського самоврядування; 
- брати участь в бюджетному процесі, в обговоренні програм розвитку міста та інших суттєвих для мешканців міста питань;
- відкликати в установленому законодавством порядку міського голову та депутатів міської ради; 
- виступати з місцевою (громадською) ініціативою з питань покращення життя в місті, вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, місцевих нормативно-правових актів та контролю за їх виконанням; 
- доступу до служби в органах міського самоврядування; 
- користуватися в установленому законодавством порядку об‘єктами комунальної власності; 
- брати участь у створенні органів самоорганізації населення.