1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ II. Права і обов’язки лучан

Стаття 16. Інші права лучан

 1. Право на проживання та свободу пересування в місті Кожен, хто на законних підставах перебуває на території міста Луцька, має право вільно обирати місце проживання на умовах і в порядку, визначених житловим, цивільним та адміністративним законодавством України. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в місто для тимчасового проживання, зобов`язані зареєструватися в порядку, визначеному чинним законодавством. Кожному мешканцю міста ґарантується свобода пересування в межах території міста як безпосередньо, так і всіма видами комунального і приватного транспорту (з дотриманням Правил дорожнього руху).
 2. Право на працевлаштування Лучани мають право на працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до підприємства, установи, організації, до іншого роботодавця або при безплатному сприянні міського центру державної служби зайнятості. Громадяни, які звернулися до міського центру державної служби зайнятості як особи, що шукають роботу, мають право на безплатну професійну орієнтацію, консультацію, підготовку, перепідготовку, одержання відповідної інформації для вибору виду діяльності, професії, місця роботи, режиму праці. Міська влада сприяє забезпеченню ефективної зайнятості населення, запобіганню безробіття, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва. З цією метою вона розробляє річні та довгострокові програми зайнятості населення, передбачає в міському бюджеті кошти для залучення до праці учнівської та студентської молоді, організує і фінансує громадські роботи з благоустрою міста.
 3. Право на підприємницьку діяльність Міська влада сприяє розвиткові підприємництва шляхом затвердження міською радою програм розвитку підприємництва та запровадження процедур регуляторної політики на міському рівні. Органи міського самоврядування не можуть приймати рішення щодо запровадження будь-яких заборон або обмежень підприємницької діяльності, якщо повноваження на запровадження таких заборон або обмежень прямо не передбачені законодавством. Втручання органів міського самоврядування в господарську діяльність підприємців не допускається, крім випадків передбаченої законодавством реалізації повноважень щодо здійснення планового, системного контролю за господарською діяльністю підприємців. Проведення позапланового контролю можливе лише у випадку одержання органом міського самоврядування поданої в установленому порядку заяви, скарги про порушення норм законодавства суб`єктами господарювання.
 4. Право на відпочинок Міська влада створює належні умови для відпочинку мешканців та гостей міста, забезпечує благоустрій місць масового відпочинку (парків, скверів, пішохідних вулиць, дитячих майданчиків тощо), сприяє роботі і розширенню мережі культурно-освітніх закладів, може виступати ініціатором і організатором проведення загальноміських, всеукраїнських та міжнародних свят, фестивалів, конкурсів, спортивних змагань та інших видовищ. Міська влада сприяє розвиткові туризму як засобу залучення лучан до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем свого реґіону, України, інших країн світу.
 5. Право на соціальний захист Лучани мають право на ґарантований Конституцією України соціальний захист у випадках, передбачених законом. Міська влада розробляє і здійснює цільові програми додаткового соціального захисту окремих категорій мешканців міста (інвалідів та ветеранів війни і праці, пенсіонерів, інвалідів з дитинства, самотніх громадян похилого віку, одиноких матерів, багатодітних і малозабезпечених сімей, сімей військовослужбовців, громадян, що постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції; осіб без постійного місця проживання та інших), передбачає в міському бюджеті відповідне фінансування цих програм.
 6. Право на безпечне для життя і здоров`я довкілля Міська влада гарантує кожному право на: 
  а) одержання у встановленому порядку повної і вірогідної інформації про стан природних об`єктів і навколишнього природного середовища в цілому, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на поширення такої інформації;  
  б) участь в обговоренні проектів нормативних актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції природних об`єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до органів міського самоврядування, підприємств, установ та організацій з цих питань;  
  в) об`єднання мешканців міста в громадські природоохоронні формування. 
 7. Право на чисте повітря Лучани мають право дихати чистим повітрям. Міська влада забезпечує неухильне дотримання вимог Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров‘я населення» та Рішення Луцької міської ради «Про впорядкування вживання тютюнових виробів на території міста Луцька». За забруднення атмосферного повітря громадянами та юридичними особами настає відповідно до чинного законодавства адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність.
 8. Право на охорону дитинства і підтримку молоді Міська влада відповідно до повноважень, визначених законом, забезпечує: 
  а) розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей;  
  б) вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей; 
  в) організацію безкоштовного харчування учнів 1-3 класів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у загальноосвітніх навчальних закладах; Міська влада залучає кошти міського бюджету, а також кошти з інших джерел для підтримки обдарованих дітей та молоді пільгових категорій. Матеріальна і фінансова підтримка та розвиток мережі дитячо-підліткових клубів за місцем проживання, гуртків, позашкільних освітніх закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, молодіжних клубів та різних форм змістовного дозвілля дітей і молоді є провідним напрямом молодіжної політики міської влади. Міська влада впроваджує механізм договорів соціального партнерства з молодіжними громадськими організаціями міста, сприяє функціонуванню і розвиткові молодіжного житлового кредитування.
 9. Право на духовний розвиток особистості Лучани мають право на створення належних умов для літературної, художньої, наукової і технічної творчості, різних видів інтелектуальної діяльності. Міська влада підтримує діяльність закладів культури всіх форм власності: музеїв, театрів, кінотеатрів, будинків і палаців культури, бібліотек, художніх виставок тощо. У місті створюються умови для розвитку мережі шкіл естетичного виховання дітей, дитячих музичних і художніх шкіл. Міська влада підтримує організацію і проведення в місті конкурсів, музичних фестивалів, фестивалів народної творчості, творчих змагань-конкурсів, загальноміських народних свят тощо.
 10. Право на бібліотечне обслуговування Лучани мають право на вільний доступ до інформації, знань, цінностей національної і світової культури, науки та освіти, що зберігаються у фондах міських бібліотек. Лучани мають право вільного вибору бібліотек відповідно до своїх потреб та форм бібліотечного обслуговування (абонемент, читальні зали, бібліотечні пункти тощо). Основні бібліотечні послуги в міських бібліотеках комунальної власності є безкоштовними.
 11. Право на користування об`єктами історичної та культурної спадщини Лучани мають право для задоволення своїх культурних, наукових та освітніх потреб користуватися об`єктами історичної та культурної спадщини, розташованими на території міста. Відновлення та збереження історичних пам`яток та інших об`єктів, що становлять культурну цінність: архітектурних пам`яток, археологічних знахідок, колекцій, картинних галерей, зібрань, музейних та архівних фондів міста - обов`язок міської громади та міської влади. Мешканці міста зобов`язані дбайливо ставитися до культурних цінностей свого народу, не чинити шкоди об`єктам культурної та історичної спадщини. За порушення законодавства України в галузі охорони пам`яток історії та культури настає адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність.
 12. Право на житло Міська влада створює умови, за яких кожен мешканець міста матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або користуватися ним на умовах договору найму чи оренди. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається міською владою безоплатно або за доступну ціну у порядку, визначеному законом і з урахуванням наявного в комунальній власності житла. Стосунки між мешканцями житлових будинків і житловими організаціями, що обслуговують ці будинки, регулюються Правилами надання мешканцям міста Луцька послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, що їх затверджує міська рада.
 13. Право на забудову територій міста Лучани мають право на забудову територій міста - здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об`єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств. Громадяни та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від органів міського самоврядування дозвіл на будівництво. Порядок планування і забудови територій міста, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови встановлюється Місцевими правилами забудови, що їх затверджує міська рада.
 14. Право на об`єднання співвласників багатоквартирних будинків Лучани - власники житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках мають право для спільного володіння, користування та розпоряджання неподільним майном, що перебуває в загальному користуванні, створювати у встановленому законом порядку об`єднання співвласників багатоквартирних будинків. Створивши об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, лучани стають власниками майна та приміщень загального користування в будинку і отримують можливість:
  а) створити власну управлінську структуру для розв`язання проблем утримання будинку;  
  б) обирати підприємства і організації, що утримують будинок, надають комунальні послуги; 
  в) контролювати якість утримання будинку і надання комунальних послуг, використання квартирної плати, інших видатків на утримання будинку, дотацій і субсидій; 
  г) здавати в оренду приміщення загального користування з метою отримання прибутку для компенсації витрат з утримання будинку; 
  ґ) отримати дійовий механізм розв`язання проблем спільного проживання в будинку, реальні важелі впливу на боржників та порушників правил користування приміщеннями житлового будинку та прибудинковою територією, загальних домовленостей мешканців. Міська влада через надання матеріальної, методичної, консультативної та іншої допомоги підтримує створення і діяльність об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, убачаючи в них одну з форм розв`язання проблем утримання житлового фонду міста.
 15. Право на якісні житлово-комунальні послуги Лучани мають право на достатній обсяг і належну якість житлово-комунальних послуг, незалежно від того, хто їх надає. Кожен лучанин має право платити тільки за реально спожиті житлово-комунальні послуги. Міська влада сприяє і заохочує запровадження приладів обліку комунальних послуг, виходячи насамперед з інтересів лучан. Мешканці міста зобов`язані вчасно здійснювати оплату спожитих житлово-комунальних послуг за встановленими тарифами. Якщо несплата за спожиті житлово-комунальні послуги ставить під загрозу надання таких послуг міській громаді в цілому, то відповідні підприємства і організації житлово-комунального господарства можуть припиняти надання послуг боржникам, а виконавчі органи міської ради оприлюднювати списки боржників за місцем проживання і місцем роботи, через засоби масової інформації та в будь-який інший спосіб. Міська рада або її виконавчий комітет на основі типових договорів та правил надання послуг з тепло-, газо-, електропостачання, водопостачання і водовідведення, експлуатації та обслуговування ліфтів затверджує відповідні міські договори та правила. Міська влада організовує відповідно до закону надання своїм мешканцям житлових субсидій, здійснює заходи щодо реструктуризації боргів населення за житлово-комунальні послуги.
 16. Право на чистоту в місті Лучани мають право жити в чистому місті. Чистота в місті досягається завдяки:
  а) дотриманню мешканцями міста, підприємствами, установами та організаціями чистоти на територіях, прилеглих до їхніх житлових будинків, нежитлових будівель та споруд;  
  б) ефективній роботі спеціалізованих підприємств, що забезпечують збирання, вивезення, складування та утилізацію сміття, побутових, будівельних, промислових та інших відходів. Мешканці міста і юридичні особи укладають договори на вивезення сміття та побутових відходів зі спеціалізованими підприємствами міста та здійснюють своєчасну сплату за вивезення сміття відповідно до встановлених тарифів. Складування сміття, побутових, будівельних, промислових та інших відходів, вивезення їх у не визначені для цього місця (стихійні сміттєзвалища), а також спалювання їх на території міста забороняється. Лучани, які проводять своє дозвілля на природі (у парках, скверах, лісі, на березі водойм, пляжах тощо), зобов`язані прибрати після себе порожню тару, рештки їжі, інше сміття.
 17. Право на належний санітарний стан міста З метою утримання території міста Луцька у відповідному санітарно-екологічному стані Розпорядженням міського голови (або його заступників) можуть встановлюватись загальноміські санітарно-екологічні дні, підчас проведення яких керівникам підприємств промисловості, транспорту, зв‘язку, торгівлі усіх форм власності, будівельних організацій, комунальних служб, навчальних, дошкільних закладів та медичних установ міста належить забезпечити проведення відповідних заходів в межах власних та закріплених територій.
 18. Право на належний благоустрій міста Лучани мають право жити в місті, благоустрій якого відповідає сучасним європейським зразкам та стандартам і визначається Правилами благоустрою території міста, що їх затверджує міська рада. Розміщення і утримання кіосків, павільйонів, наметів, літніх кав`ярень, майданчиків торгівлі і громадського харчування, об`єктів зовнішньої реклами на вулицях, у подвір`ях, у парках і скверах, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях має здійснюватись відповідно до Правил розміщення і утримання малих архітектурних форм, що їх затверджує міська рада у відповідності до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, затверджених Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.
 19. Право на зелені насадження Озеленення міста, підтримання в належному стані зелених насаджень, парків і скверів, лісових зон і лісових смуг на території міста - обов`язок міської влади і міської громади в цілому. Міська влада забезпечує і контролює збереження і належне утримання парків-пам`яток садово-паркового мистецтва та пам`яток природи, які є на території міста Луцька. За знищення або ушкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об`єктів озеленення в місті, невжиття заходів для їх охорони, а також самочинне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об`єктами озеленення, настає відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 20. Право на утримання домашніх тварин Лучани мають право утримувати домашніх тварин за умов виконання відповідних санітарних норм, Правил утримання у місті Луцьку тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями, затверджених міською радою. Міська громада вимагає гуманного ставлення до тварин, осуджує власників тварин, що порушують правила їх утримання та виганяють тварин з дому. Органи міського самоврядування через відповідні спеціалізовані підприємства зобов`язані забезпечити систематичне виловлювання бродячих собак і котів, створити і організувати діяльність притулків для бездомних тварин, своєчасно прибирати трупи загиблих тварин, проводити знищення собак і котів в осередках сказу за вказівкою служб ветеринарного нагляду. За порушення правил утримання тварин на території міста настає відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 21. Право на тишу Лучани мають право на тишу. Це право передбачає виконання громадянами та юридичними особами вимог, визначених Правилами дотримання тиші на території міста Луцька, що їх затверджує міська рада. За порушення правил дотримання тиші на території міста настає відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 22. Право на громадський транспорт Лучани мають право користуватися громадським транспортом: автобусами, маршрутними таксі, таксі та міським електротранспортом (тролейбусами). Права і обов`язки перевізників та громадян, що користуються громадським транспортом, визначаються нормативними актами, що їх затверджує міська рада:
  а) Правилами користування міським пасажирським транспортом; 
  б) Правилами користування таксі. Міська влада створює умови для розвитку громадського транспорту, підтримує діяльність комунальних та інших транспортних підприємств, що надають транспортні послуги населенню, сприяє оновленню та поповненню транспортного парку новими сучасними транспортними засобами, організує і проводить конкурсний відбір перевізників пасажирів. За порушення правил користування громадським транспортом та надання транспортних послуг винні особи притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 23. 23. Право на належний стан міських доріг Стан об`єктів дорожнього господарства міста має забезпечувати можливість безпечного руху транспортних засобів зі швидкістю, дозволеною правилами дорожнього руху та дорожніми знаками, безпеку переміщень пішоходів, збереження цілості транспортних засобів. Права і обов`язки громадян та юридичних осіб щодо утримання об`єктів дорожнього господарства визначаються Правилами утримання мережі міських доріг в місті Луцьку, що їх затверджує міська рада. За ушкодження об`єктів дорожнього господарства настає визначена чинним законодавством відповідальність.
 24. Право на належний рівень торговельного і побутового обслуговування, громадського харчування Міська влада підтримує розвиток продовольчих, непродовольчих, змішаних та інших ринків, торгово-сервісних центрів з належним рівнем благоустрою, зручностей для покупців, безпечними умовами праці для продавців. Ринки на території міста не повинні створювати незручностей для мешканців прилеглих до них житлових будинків, громадського та іншого транспорту, пішоходів. З метою належного обслуговування мешканців та гостей міста в підприємствах торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування у місті запроваджуються і діють:
  а) Правила торгівлі на ринках міста Луцька, затверджені міською радою; 
  б) Правила побутового обслуговування населення міста Луцька; 
  в) Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами у місті Луцьку; 
  г) Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування на території міста Луцька; 
  ґ) інші нормативно-правові акти з питань торгівлі й побуту. У разі порушення суб`єктом підприємництва вимог законодавчих актів з питань торгівлі, громадського харчування та побуту настає відповідальність згідно з чинним законодавством.
 25. Право на захист прав споживача З метою захисту своїх законних прав та інтересів лучани мають право об`єднуватися на добровільних засадах у громадські організації споживачів (об`єднання споживачів). Міська влада підтримує діяльність таких організацій. Міська рада може створювати виконавчі органи з питань захисту прав споживачів з повноваженнями, визначеними законом. У разі порушення визначених законом прав споживачів суб`єкти господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування, побутових та інших послуг несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
 26. Право на громадський порядок Громадяни України, що проживають на території міста, відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому законом порядку громадські об`єднання для участі в охороні громадського порядку, сприяння органам міського самоврядування та правоохоронним органам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров`я громадян, інтересів міської громади і держави від протиправних зазіхань, а також у порятунку людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин. Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян. Органи міського самоврядування разом з правоохоронними органами надають всіляку допомогу і підтримку у створенні, правовому, організаційному і матеріальному забезпеченні громадських формувань з охорони громадського порядку, координують їхню діяльність.
 27. Право на інформацію Всі мешканці міста мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Право на інформацію забезпечується:
  а) обов’язком органів міського самоврядування інформувати про свою діяльність та ухвалені рішення; 
  б) створенням в органах міського самоврядування спеціальних інформаційних служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до всіх видів інформації;  
  в) вільним доступом лучан до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів (обмеження цього доступу зумовлюються тільки специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством);  
  г) створенням механізму здійснення права на інформацію через процедуру письмових запитів та порядку надання відповідей на них органами, які зберігають відповідну інформацію; 
  ґ) здійсненням органами міського самоврядування контролю за додержанням законодавства про інформацію:  
  д) встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.
 28. Право на отримання інформації через засоби масової інформації Лучани мають право на оперативне одержання через друковані (пресу) і електронні (телебачення, радіо, мережу Інтернету) засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і організацій, органів і посадових осіб міського самоврядування, об`єднань громадян, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів. Міська влада створює належні умови для діяльності засобів масової інформації усіх форм власності на території міста, забезпечує відкритість і доступність інформації для її поширення через місцеву пресу, радіо і телебачення, мережу Інтернету; організує і проводить брифінги, прес-конференції, виступи в прямому телевізійному і радіоефірі, поширює прес-релізи, запрошує журналістів на загальноміські заходи, надає їм можливість бути присутніми на засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, інших заходах, що їх проводить міська рада.
 29. Право на доброчинну допомогу місту Лучани, а також юридичні особи мають право надавати на засадах безоплатності, безповоротності і доброчинності матеріальну, фінансову та іншу допомогу міській громаді для здійснення програм соціально-економічного, культурного і духовного розвитку міста, поліпшення його благоустрою, підтримання в належному стані пам`яток історії, культури і архітектури, природних пам`яток; підтримки соціально незахищених категорій громадян та з іншою, визначеною благодійниками, метою. Надання матеріальної і фінансової допомоги міській громаді може здійснюватися через цільові фонди міського бюджету. Міська влада сприяє розвиткові доброчинності, створює умови для роботи благодійних організацій, діяльність яких спрямована на підтримку міської громади.
 30. Право на оскарження рішень органів і посадових осіб міського самоврядування Кожен лучанин має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів і посадових осіб міського самоврядування. Кожен лучанин має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю міської влади, її посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Шкода, заподіяна громадянам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування та їх посадових осіб, відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету в порядку, встановленому законодавством.
 31. Перелік прав лучан, передбачений даною статтею не є вичерпним.