1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ III. Міська громада і міське самоврядування

Стаття 26. Загальні збори громадян за місцем проживання

 1. Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення скликаються за місцем проживання громадян (збори мешканців під`їзду, будинку, кварталу, вулиці, мікрорайону, міста в цілому) для обговорення або вирішення питань міського життя. У випадках, коли організаційно й технічно неможливо провести загальні збори громадян, можуть скликатися збори (конференція) представників громадян від відповідних територіальних утворень.
 2. Норми представництва на конференціях встановлюються в таких межах:
  - будинок – 1 (один) представник від квартири; 
  - квартал, вулиця – 1 (один) представник від кожних 5 (п‘яти) приватних будинків та 2 (два) представники від кожного під‘їзду багатоповерхового будинку; 
  - житловий комплекс, мікрорайони – 1 (один) представник від кожних 10 (десяти) приватних будинків та 1 (один) представник від кожного багатоповерхового будинку. Дозволяється участь в конференціях громадян за власним бажанням, якщо вони проживають на відповідній території.
 3. У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання (далі - загальних зборів) можуть брати участь лучани, що досягли на час зборів 18 років і проживають на відповідній території. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної виконавчої влади, об`єднань громадян та підприємств, а також особи, яким виповнилося 16 років.
 4. Загальні збори мають право:
  а) обговорювати будь-які питання, віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, а також такі, що стосуються інтересів мешканців відповідної території;  
  б) уносити пропозиції до органів міського самоврядування щодо вирішення питань міського значення;  
  в) обговорювати проекти рішень міської ради і її органів;  
  г) заслуховувати звіти депутатів і міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств;  
  ґ) ініціювати розгляд питання про притягнення посадових осіб міського самоврядування до відповідальності; 
  д) створювати органи самоорганізації населення, обирати керівників цих органів, визначати умови оплати керівників та інших працівників органів самоорганізації населення, затверджувати граничні суми на їх утримання;  
  е) затверджувати статути органів самоорганізації населення, уносити до них зміни та доповнення;  
  є) приймати рішення про передачу або продаж майна органу самоорганізації населення іншим юридичним або фізичним особам;  
  ж) висувати кандидатів у депутати і на посаду міського голови; 
  з) приймати рішення про самооподаткування;  
  и) розглядати питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім`ям та іншим категоріям малозабезпечених громадян; 
  і) вимагати від органів міського самоврядування надання інформації про стан навколишнього середовища, а також заслуховувати інформацію про заходи, що вживаються для його поліпшення; 
  ї) обговорювати дії або бездіяльність посадових осіб, органів міського самоврядування, унаслідок яких чиниться шкода інтересам міської громади, подавати міській раді пропозиції про вжиття щодо таких осіб тих або інших заходів.
 5. Загальні збори є правоздатними, якщо в їх роботі бере участь більше половини лучан, що мешкають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а у разі проведення зборів (конференції) представників - не менше двох третин представників відповідних територіальних утворень.
 6. З питань, що розглядаються, загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів є обов`язковими для виконання органами самоорганізації населення. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для міської громади, але віднесені до повноважень міської влади, мають рекомендаційний характер.