1. Головна
  2. Про місто
  3. Статут територіальної громади міста Луцька
  4. Розділ III. Міська громада і міське самоврядування

Стаття 27. Громадські слухання

  1. Громадські слухання – це офіційне засідання органу місцевого самоврядування (представленого дорадчим комітетом), на якому міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, посадові особи комунальних підприємств та установ зустрічаються із лучанами, знайомляться з їхніми думками, враженнями, зауваженнями, пропозиціями з приводу важливих проблем міського життя чи заходів, що міська влада збирається здійснити.
  2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
  3. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її виконавчого комітету, міської громади. Громадські слухання з ініціативи міської громади можуть проводитися за умови колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписали не менш як 500 лучан. Ініціатор громадських слухань повинен визначити дату, місце та порядок денний ініційованих громадських слухань, а також визначитись із організаційним комітетом громадських слухань.
  4. Підготовку та проведення громадських слухань забезпечує організаційний комітет, склад якого визначається у розпорядженні міського голови, рішенні ради чи її виконавчого комітету, колективному зверненні лучан (в залежності від того хто є ініціатором скликання громадських слухань). До складу оргкомітету в обов’язковому порядку за посадою входять секретар ради та один з заступників міського голови.
  5. Дата, місце проведення громадських слухань та їх порядок денний доводиться до відома громадян не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення через міські засоби масової інформації (не менше ніж у трьох друкованих засобах масової інформації, що мають найбільший тираж, газеті «Луцький замок», офіційному сайті Луцької міської ради).
  6. Відповідальний представники (представники) організаційного комітету здійснюють реєстрацію осіб, що прибули на громадські слухання та видають особі під розпис мандат для голосування. Громадські слухання відкриває секретар ради (у випадку його відсутності один з членів організаційного комітету), який оголошує загальну кількість осіб, що беруть участь в громадських слуханнях та порядок денний. Після відкриття громадських слухань присутніми шляхом відкритого голосування обираються головуючий, секретар та лічильна комісія. При розгляді питань порядку денного надається час для виступу із доповіддю до 10 хв., співдоповіддю – до 5 хв., виступах в обговоренні – до 3 хв. Право на виступ в обговоренні мають усі бажаючі, що письмово звернулись до секретаря загальних зборів перед початком розгляду питання порядку денного.
  7. За результатами громадських слухань приймаються рішення більшістю голосів присутніх. Пропозиції, що ухвалені за результатами громадських слухань підлягають обов`язковому розгляду органами і посадовими особами міського самоврядування протягом 1 місяця з дня одержання пропозицій. Рішення громадських слухань, а також рішення органів місцевого самоврядування та її посадових осіб по розгляду рішень громадських слухань оприлюднюються не пізніше ніж за 7 днів з дня ухвалення рішення (рішення, пропозицій, розпорядження, наказу тощо) через міські засоби масової інформації (не менше ніж у трьох друкованих засобах масової інформації, що мають найбільший тираж, газету «Луцький замок», офіційний сайт Луцької міської ради).