1. Головна
  2. Про місто
  3. Статут територіальної громади міста Луцька
  4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 36. Основні принципи діяльності міської влади

  1. Діяльність міської влади ґрунтується на принципах прозорості, відповідальності та ефективності.
  2. Принцип прозорості передбачає широке висвітлення діяльності міської влади в засобах масової інформації, залучення громадськості до обговорення актуальних питань життя міста, роз`яснення мотивів прийняття та суті рішень, що зачіпають інтереси міської громади.
  3. Принцип відповідальності ґрунтується на визначеному законом та цим Статутом обов`язку органів і посадових осіб міського самоврядування періодично звітувати перед міською громадою про свою діяльність, нести відповідальність згідно з чинним законодавством за дії чи бездіяльність, що завдали шкоди інтересам міської громади.
  4. Принцип ефективності накладає на міську владу обов`язок досягати запланованих цілей при залученні мінімального обсягу матеріальних та фінансових ресурсів з отриманням максимально можливого результату.