1. Головна
  2. Про місто
  3. Статут територіальної громади міста Луцька
  4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 37. Міська рада - представницький орган міської громади

  1. Міська рада є органом, що представляє міську громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.
  2. Міська рада складається з депутатів і обирається міською громадою терміном на п‘ять років.
  3. Міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до її відання. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Порядок і процедура формування, організації та діяльності міської ради встановлюються Реґламентом роботи Луцької міської ради.
  4. Міська рада утворює постійні й тимчасові комісії міської ради - органи, що обираються з її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відома ради; здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Реґламентом роботи Луцької міської ради і Положеннями про постійні комісії, що їх затверджує міська рада.
  5. Пленарні засідання міської ради є відкритими і гласними. На них можуть бути присутні члени міської громади за умови, що вони не порушують установленого Реґламентом роботи Луцької міської ради порядку. Присутнім на пленарному засіданні ради особам, які не є депутатами, може бути надане слово для виступу, якщо за це проголосувало більше половини присутніх на сесії депутатів.
  6. Міською громадою у будь-який час може бути достроково припинено повноваження міської ради, якщо вона приймає рішення з порушенням Конституції або законів України, прав і свобод громадян, не вирішує питань, віднесених до її відома, не проводить без поважних причин сесій ради у встановлені законом строки. Рішення про це приймає міський референдум, який проводиться на вимогу не менш як однієї десятої частини лучан, що мають право голосу, або з ініціативи міського голови.