1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 38. Депутати міської ради та їхні виборці

 1. Депутат міської ради є представником інтересів міської громади та виборців. Він обирається відповідно до Конституції України та закону на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п‘ять років.
 2. Депутат міської ради зобов`язаний:
  а) підтримувати зв`язок з виборцями, міською громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати міської ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, розташованими на території його виборчого округу; 
  б) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, міського бюджету, рішень ради і доручень виборців;  
  в) вивчати громадську думку, потреби міської громади і виборців, безпосередньо брати участь у їх розв`язанні; 
  г) визначати і оприлюднювати дні, години та місце прийому виборців, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; розглядати їхні звернення, заяви і скарги; вживати заходів щодо забезпечення оперативного їх виконання.
 3. Депутат міської ради є підзвітним виборцям територіальної громади. Він періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов`язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Міська рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями. Звіт депутата міської ради може бути проведено у будь-який час на вимогу зборів громадян за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. Депутат міської ради не пізніше як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
 4. Виборці можуть давати своєму депутатові міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб міської громади. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання міської ради та її органів. Доручення виборців депутатові міської ради має бути підтримане більшістю учасників зборів. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчими органами рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводиться депутатом міської ради до відома ради або її органів. Депутат міської ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.
 5. Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом міської ради. Його повноваження і діяльність у міській раді визначаються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", Реґламентом роботи Луцької міської ради. 6. Депутат міської ради, який не виправдав довір`я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у порядку, установленому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".