1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 39. Міський голова і міська громада

 1. Міський голова є головною посадовою особою міської громади. Він обирається міською громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням строком на чотири роки в порядку, визначеному законом.
 2. Діяльність і повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Статутом, Регламентом роботи Луцької міської ради.
 3. Міський голова:
  а) може скликати загальні збори громадян за місцем проживання; 
  б) забезпечує виконання рішень міського референдуму;  
  в) утворює дорадчий комітет для підготовки і проведення громадських слухань;  
  г) представляє міську громаду у відносинах з державними органами, іншими органами міського самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах;  
  ґ) укладає від імені міської громади договори та угоди; 
  д) веде особистий прийом громадян;  
  е) забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об`єднань.
 4. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською громадою. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед міською громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
 5. Міська громада у будь-який час може достроково припинити повноваження міського голови, якщо він порушує Конституцію або закони України, обмежує права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому законом повноважень. Рішення про це приймає міський референдум, який проводиться на вимогу не менш як однієї десятої частини лучан, що мають право голосу, або за ініціативою міської ради.