1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 40. Виконавчі органи міської ради

 1. Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи та інші утворені міською радою виконавчі органи.
 2. У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях:
  а) соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; 
  б) бюджету, фінансів і цін; 
  в) управління комунальною власністю; 
  г) житлово-комунального господарства; 
  ґ) побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування; 
  д) транспорту і зв`язку; 
  е) будівництва; 
  є) освіти; 
  ж) охорони здоров`я; 
  з) культури; 
  и) фізкультури і спорту; 
  і) регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; 
  ї) соціального захисту населення; 
  й) зовнішньоекономічної діяльності; 
  к) оборонної діяльності; 
  л) адміністративно-територіального устрою; 
  м) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян; н) інші повноваження.
 3. Найвищим виконавчим органом міської ради є її виконавчий комітет, який очолює міський голова. Виконавчий комітет координує діяльність інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.
 4. Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень виконавчих органів ради. Діяльність зазначених виконавчих органів ради здійснюється відповідно до Положень про управління, відділи та інші виконавчі органи, що їх затверджує міська рада.
 5. Виконавчі органи міської ради є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед міською громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед міською громадою про свою діяльність. Перший заступник і заступники міського голови та інші члени виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради ведуть особистий прийом громадян.