1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 41. Акти органів і посадових осіб міського самоврядування

 1. Органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень приймають нормативно-правові та інші акти:  
  а) міська рада - рішення; 
  б) міський голова - розпорядження; 
  в) виконавчий комітет міської ради - рішення; 
  г) постійні комісії міської ради - висновки, рекомендації;  
  ґ) керівники департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів - накази;
 2. Акти органів і посадових осіб міського самоврядування, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов`язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території міста.
 3. Нормативно-правові акти органів і посадових осіб міського самоврядування набирають чинності після їх офіційного оприлюднення в міських засобах масової інформації, якщо цими актами не встановлено більш пізній строк уведення їх у дію.
 4. Акти органів і посадових осіб міського самоврядування через їхню невідповідність Конституції і законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку і підлягають скасуванню органом або посадовою особою, що видали такий акт.