1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 42. Адміністративна комісія

 1. Адміністративна комісія - це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітетові міської ради для розгляду і вирішення всіх справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).
 2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття, чесного ставлення до державного і громадського обов`язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.
 3. Адміністративна комісія розглядає відповідно до чинного законодавства справи про адміністративні правопорушення:
  а) у галузі охорони праці і здоров`я населення; 
  б) у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам`яток історії та культури;  
  в) у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії; 
  г) на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв`язку; 
  ґ) у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;  
  д) у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності;  
  е) що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; 
  є) що посягають на встановлений порядок управління.
 4. Склад адміністративної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради. Порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та Положенням про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Луцької міської ради, що його затверджує виконавчий комітет.