1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 44. Органи самоорганізації населення

 1. Органи самоорганізації населення - це представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста або його частини, для вирішення таких завдань:  
  а) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;  
  б) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;  
  в) участі в реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
 2. Органами самоорганізації населення є:
  а) будинкові комітети; 
  б) вуличні комітети; 
  в) квартальні комітети; 
  г) комітети мікрорайонів;
 3. Порядок створення і діяльність органів самоорганізації населення визначаються Законом України "Про органи самоорганізації населення".
 4. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності можуть надаватися власні і делеговані міською радою повноваження. Перелік власних повноважень органів самоорганізації населення визначено Законом України "Про органи самоорганізації населення". Делегованими є повноваження міської ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення.
 5. Міська рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації власних і делегованих повноважень, здійснює контроль за їх використанням.