1. Головна
  2. Про місто
  3. Статут територіальної громади міста Луцька
  4. Розділ IV. Міська влада

Стаття 46. Відносини міської влади з органами державної влади

  1. Відносини органів і посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію міста, будуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги, ефективного розв`язання проблем соціально-економічного і культурного розвитку міста, належної реалізації в місті функцій виконавчої влади.
  2. Міська влада здійснює функції міського самоврядування незалежно від органів державної влади. Органи та посадові особи державної влади не мають права втручатися у законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до повноважень міської влади, крім виконання делегованих їм міською радою повноважень та в інших випадках, передбачених законом.
  3. Виконавчі органи міської ради з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам державної влади.
  4. Міський голова відповідає за організацію зв`язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади.