1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ V. Власність міської громади

Стаття 53. Доходи міського бюджету

 1. Доходи міського бюджету поділяються на два кошики: - перший кошик - податки і збори (обов`язкові платежі), що закріплені Бюджетним кодексом України на постійній основі за міським бюджетом та враховуються при визначенні обсягу безоплатної і безповоротної передачі коштів з Державного бюджету до міського і навпаки (міжбюджетних трансфертів); - другий кошик - власні, визначені Бюджетним кодексом України надходження, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 2. До доходів першого кошика належать:
  а) податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній Бюджетним кодексом України; 
  б) державне мито в частині, що належить міському бюджету;  
  в) плата за ліцензії на проведення певних видів господарської діяльності, що справляється виконавчими органами міської ради;  
  г) плата за державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами міської ради; 
  ґ) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами міської ради;  
  д) надходження адміністративних штрафів, що накладаються утвореною виконавчим комітетом міської ради адміністративною комісією;
  е) єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва в частині, що належить міському бюджету. Склад і частка доходів першого кошика міського бюджету можуть змінюватися Законом України "Про державний бюджет України".
 3. Власні доходи міського бюджету (другий кошик) утворюються за рахунок: 
  а) місцевих податків і зборів; 
  б) плати за землю в частині, визначеній Бюджетним кодексом України; 
  в) податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до міського бюджету; 
  г) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами; 
  ґ) податку на промисел, що зараховується до міського бюджету;  
  д) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності міської громади;  
  е) плати за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що зараховується до міського бюджету; 
  є) коштів від відчуження майна, яке знаходиться в комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;  
  ж) фіксованого сільськогосподарського податку в частині, що зараховується до міського бюджету;  
  з) плати за оренду майнових комплексів, що знаходяться в комунальній власності;  
  и) надходжень від місцевих грошово-речових лотерей;  
  і) плати за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених Бюджетним кодексом України; 
  ї) грантів та дарунків у вартісному обрахуванні; 
  й) власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету;  
  к) податку на прибуток підприємств комунальної власності;  
  л) платежів за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення; 
  м) інших надходжень, передбачених законом.