1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ V. Власність міської громади

Стаття 55. Бюджет розвитку міського бюджету

 1. Бюджет розвитку міського бюджету - це план утворення і використання коштів, що спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, пов`язаних зі здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності.
 2. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету складаються з:  
  а) коштів від відчуження майна, яке перебуває в комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; 
  б) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності міської громади;  
  в) коштів, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради;  
  г) запозичень, здійснених у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України та іншими законами України;  
  ґ) субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
 3. До витрат бюджету розвитку міського бюджету належать: 
  а) погашення основної суми боргу міського самоврядування; 
  б) капітальні вкладення; 
  в) внески органів міського самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності.