1. Головна
 2. Про місто
 3. Статут територіальної громади міста Луцька
 4. Розділ V. Власність міської громади

Стаття 60. Комунальне майно

 1. До майна міської громади належить:
  а) майно комунальних підприємств, установ, організацій, закріплене за ними (знаходиться на балансі) на основі права повного господарського відання або оперативного управління;  
  б) акції (частки, паї), що належать міській громаді у статутних фондах господарських товариств; 
  в) комунальний житловий фонд; 
  г) інше майно міської громади.
 2. Усе майно, розташоване на території міста, за винятком майна державної, колективної, приватної та інших, установлених законом, форм власності, та визнане згідно з чинним законодавством як безгосподарне, є комунальною власністю міської громади.
 3.  Міська рада або уповноважені нею виконавчі органи міської ради від імені та в інтересах міської громади виконують усі майнові операції. Вони можуть:
  а) передавати комунальне майно у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам; 
  б) здавати майно в оренду чи концесію; 
  в) продавати і купувати майно; 
  г) використовувати комунальне майно як заставу; 
  ґ) вирішувати питання відчуження майна (приватизації);  
  д) визначати в угодах і договорах умови використання та фінансування об`єктів, що приватизуються або передаються у користування, оренду чи концесію; 
  е) визначати в договорах відповідальність за їх неналежне виконання.
 4. Порядок розгляду і вирішення у міській раді питань, пов`язаних з набуттям, здійсненням і припиненням права комунальної власності на майно, визначається відповідними Положеннями, що їх затверджує міська рада.