Правила публічного домену lutsk.ua

 1. Загальні положення 
  1. Ці Правила домену LUTSK.UA (надалі - Правила) розроблені відповідно п.1.2 чинних Правил домену .UA. 
  2. Терміни та визначення, вжиті в тексті цих Правил, використано в значенні та тлумаченні, наведеному в Правилах домену .UA, якщо інше не зазначене окремо. 
  3. Домен LUTSK.UA є публічним доменом другого рівня - складовою частиною домену .UA. 
  4. Делегування доменних імен у домені LUTSK.UA відбувається відповідно до розділу 2 Правил домену .UA. 
  5. Особливості адміністрування домену LUTSK.UA передбачені розділом 2 цих Правил домену LUTSK.UA. 
  6. Інформація щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені LUTSK.UA зберігається в реєстраційній базі домену LUTSK.UA, в форматі та за правилами, встановленими розділом 4 Правил домену .UA. 
  7. Розв`язання доменних спорів, що можуть виникнути в зв`язку з цими Правилами домену LUTSK.UA та їх застосуванням, відбувається відповідно до розділу 5 Правил домену .UA. 
  8. Делегування доменів третього рівня у домені LUTSK.UA є платним. 
  9. Всі домени третього рівня у домені LUTSK.UA делегуються терміном на 1 рік. Для продовження дії домену, потрібно провести його переделегування (заявка типу RENEW) 
 2.  Особливості адміністрування домену LUTSK.UA 
  1. Домен LUTSK.UA делеговано в інтересах спільноти користувачів мережі Інтернет, які здійснюють культурну, громадську, інформаційну або іншу, незаборонену чинним законодавством України, діяльність на території міста Луцька та Волинської області та кому не байдуже існування міста Луцьк та Волині на Інтернет - мапі Світу. 
  2. Термін обробки заявки на делегування доменного імені в домені LUTSK.UA, разом з перевіркою технічної працездатності відповідного доменного імені, становить не більше 3 (трьох) робочих днів. Адміністратор домену LUTSK.UA у вказаний термін зобов`язаний, згідно п.2.10.6 Правил домену .UA, повідомити електронними листами адміністративну та технічних контактних осіб відповідного реєстратора про хід та результат обробки заявки. 
  3. Заявки на делегування доменних імен в домені LUTSK.UA обробляються в порядку їх надходження до вхідної черги реєстраційної бази домену LUTSK.UA. Період одночасності для заявок на делегування доменних імен в домені LUTSK.UA не встановлюється. 
  4. Адміністратор домену LUTSK.UA на власний розсуд приймає рішення про визнання заявки на делегування доменного імені в домені LUTSK.UA такою, яка відповідає вимогам пп.1.4 та 2.1 цих Правил та вимогам чинних Правил домену .UA, та про делегування доменного імені згідно заявки, або рішення про відмову в делегуванні такого доменного імені. 
  5. Зарезервовані домени 
   1. В домені LUTSK.UA зарезервовані за адміністратором домену LUTSK.UA, не реєструються та не делегуються доменні імена, які є загальновживаними назвами широкодоступних Інтернет-сервісів: ns, www, ftp, irc, gopher, proxy, archie, whois, relay, nic, ncc, pop, pop3, smtp, mail (цей перелік може бути розширений адміністратором домену в будь-який час). У виключних випадках рішення про реєстрацію та делегування таких доменних імен приймаються на розсуд адміністратора домену LUTSK.UA. 
 3.  Порядок введення в дію Правил домену LUTSK.UA 
  1. Ці Правила домену LUTSK.UA вступають в дію в 01.12.2008 року.

Останню та актуальну версію шукайте на сайті http://nic.lutsk.ua