Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повоноважень.

Відповідальний структурний підрозділ за організацію роботи з запитами на інформацію у Луцькій міській раді: загальний відділ.

 

Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Луцька міська рада

У своїй діяльності міська рада значну увагу приділяє питанню забезпечення належного доступу громадян до публічної інформації згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", дотримується принципів відкритості та прозорості.

Для отримання інформації, розпорядником якої є Луцька міська рада, необхідно подати відповідний запит.

Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

 • поштою  - на адресу: Луцька міська рада, вул. Богдана Хмельницького, 19, каб. 108, м. Луцьк, 43025;
 • факсом - за номером: (0332) 777 947;
 • телефоном - за номером: (0332) 777 983:
 • електронною поштою - за адресою: public@lutskrada.gov.ua.

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 1. Ім'я (рекомендовано прізвище), найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, яущо такий є;
 2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. Підпис і дату за умови, подання запиту в письмовій формі.

Для спрощення процедури оформлення письмових запитів розроблено спеціальну форму інформаційного запиту (завантажити).

Подати запит

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 14 Закону України "Про доступ до публічної інформації" у загальному відділі міської ради визначене спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями (вул. Богдана Хмельницького, 19, каб. 108)

 

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації" відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії, чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

У питаннях доступу до публічної інформації Луцька міська рада керується такими нормативно-правовими актами:

 1. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
 2. Закон України «Про інформацію».
 3. Закон України «Про захист персональних даних».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».
 6. Розпорядження міського голови від 19.05.2011 № 232 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» зі змінами від 30.12.2014 № 500 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.05.2011 № 232 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».
 7. Розпорядження міського голови від 10.01.2022 №9 "Про відкриті дані Луцької міської ради", від 10.01.2022 №11 "Про план дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних у Луцькій міській раді у 2022 році", від 07.03.2024 № 123 "Про план дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних у Луцькій міській раді у 2024-2025 роках"від 07.03.2024 № 124 "Про перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", від 08.03.2024 № 133 "Про приєднання Луцької міської ради до Міжнародної Хартії відкритих даних".
 8. Розпорядження міського голови від 13.02.2020 № 55 "Про норми витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію";
 9. Розпорядження міського голови від 17.11.2023 № 405 «Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, у тому числі з грифом обмеження доступу «Для службового користування», у Луцькій міській раді».
 10. Розпорядження міського голови від 24.03.2021 № 99 "Про Порядок роботи із запитами на інформацію у Луцькій міській раді"