1. Головна
  2. Жителю міста
  3. Порядок роботи та використання системи контролю і управління доступом (СКУД) при здійснені пропускного режиму в приміщенні виконавчого комітету Луцької міської ради

Глава 3. Порядок доступу до службових кабінетів в адміністративному приміщенні

Стаття 16. Доступ до службових кабінетів адміністративного приміщення

    1. Для доступу до службових кабінетів працівникам перед їх проходом через автоматизовані пропускні пункти на посту відповідального чергового  видаються ключі.
    2. Порядок видачі, використання, прийому та зберігання ключів від службових кабінетів визначений Правилами пропускного режиму в приміщенні виконавчого комітету Луцької міської ради.

Стаття 17. Доступ до адміністративного приміщення за допомогою системи СКУД

1. Особи, які працюють в адміністративному приміщенні, зобов’язані  мати пластикову електронну картку для доступу за допомогою системи СКУД.
2. Пластикова електронна картка програмується залежно від рівнів доступу працівників.
3. Передача пластикової електронної картки, постійної чи тимчасової перепустки іншим особам, яким вона не видавалася, заборонена і тягне за собою її вилучення.
4. Для своєчасного внесення даних до системи СКУД оперативно інформують відділ програмно-комп’ютерного забезпечення та господарсько-технічний відділ:
- відділ кадрової роботи та нагород Луцької міської ради про прийняття на роботу або звільнення з роботи працівників, доступ яких здійснюється відповідно до частини першої статті 2 цього Порядку;
- виконавчі органи міської ради, міські комунальні підприємства, установи, організації, що відповідно до компетенції вносять подання для виготовлення або продовження терміну дії постійних перепусток, про зміни у  переліку осіб, доступ яких здійснюється відповідно до частини другої статті 2 цього Порядку.
5. Для виготовлення або продовження терміну дії пластикової електронної картки підрозділи, зазначені у частині четвертій цієї статті, подають до відділу програмно-комп’ютерного забезпечення та господарсько-технічного відділу:
    5.1. У разі виготовлення пластикової електронної картки:
    - подання за підписом керівника із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, рівня доступу осіб, яким необхідно виготовити пластикові електронні картки;
    - фотографії працівників на електронному носії у графічному форматі.
    5.2. У разі продовження терміну дії пластикової електронної картки:
    - подання за підписом керівника із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, рівня доступу осіб, яким необхідно продовжити термін дії пластикової електронної картки;
    - подання подається до 1 грудня кожного поточного року.

   6. Подання погоджується заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Луцької міської ради.
  7. Пластикові електронні картки виготовляються господарсько-технічним відділом та програмуються відділом програмно-комп’ютерного забезпечення протягом 5 робочих днів з моменту виконання вимог, передбачених частинами п’ятої та шостої цієї статті.
    8. У разі втрати пластикової електронної картки особа зобов’язана негайно повідомити про це відділ програмно-комп’ютерного забезпечення для її блокування.
   9. Термін дії пластикової електронної картки для працівників виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, розташованих за межами адміністративного приміщення, закінчується 31 грудня кожного поточного року незалежно від дати виготовлення.