1. Головна
  2. Жителю міста
  3. Порядок роботи та використання системи контролю і управління доступом (СКУД) при здійснені пропускного режиму в приміщенні виконавчого комітету Луцької міської ради

Розділ 3. Порядок доступу до службових кабінетів в адміністративному приміщенні

Стаття 16. Доступ до службових кабінетів адміністративного приміщення

1. Для доступу до службових кабінетів працівникам перед їх проходом через автоматизовані контрольно-пропускні пункти на посту відповідального чергового видаються ключі.
2. Порядок видачі, використання, прийому та зберігання ключів від службових кабінетів визначений Правилами пропускного режиму в приміщенні виконавчого комітету Луцької міської ради.

Стаття 17. Доступ до адміністративного приміщення  за допомогою системи СКУД

1. Особи, які працюють в адміністративному приміщенні, зобов’язані  мати пластикову електронну перепустку для доступу за допомогою системи СКУД.
2. Пластикова електронна перепустка програмується залежно від рівнів доступу працівників.
3. Передача пластикової електронної постійної чи тимчасової перепустки іншим особам, яким вона не видавалася, заборонена і тягне за собою її вилучення.
4. Для своєчасного внесення даних до системи СКУД оперативно інформують управління інформаційно-комунікаційних технологій та господарсько-технічний відділ:
управління персоналу про прийняття на роботу або звільнення з роботи працівників, доступ яких здійснюється відповідно до частини першої статті 2 цього Порядку;
виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, організації (установи, заклади), що відповідно до компетенції вносять подання для виготовлення або продовження терміну дії постійних перепусток, про зміни у  переліку осіб, доступ яких здійснюється відповідно до частини другої статті 2 цього Порядку.
5. Для виготовлення або продовження терміну дії пластикової електронної перепустки підрозділи, зазначені у частині четвертій цієї статті, подають управлінню інформаційно-комунікаційних технологій та господарсько-технічному відділу:
5.1. У разі виготовлення пластикової електронної перепустки:
подання за підписом керівника із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, рівня доступу осіб, яким необхідно виготовити пластикові електронні перепустки;
фотографії працівників на електронному носії в графічному форматі.
5.2. У разі продовження терміну дії пластикової електронної перепустки:
подання за підписом керівника із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, рівня доступу осіб, яким необхідно продовжити термін дії пластикової електронної перепустки;
подання подається до 01 грудня кожного поточного року.
6. Подання погоджується заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Луцької міської ради.
7. Пластикові електронні перепустки виготовляються господарсько-технічним відділом та програмуються управлінням інформаційно-комунікаційних технологій протягом п’яти робочих днів з моменту виконання вимог, передбачених частинами п’ятої та шостої цієї статті.
8. У разі втрати пластикової електронної перепустки особа зобов’язана негайно повідомити про це управлінням інформаційно-комунікаційних технологій для її блокування.
9. Термін дії пластикової електронної перепустки для працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій (установ, закладів), розташованих за межами адміністративного приміщення, закінчується 31 грудня кожного поточного року незалежно від дати виготовлення.