Комунальна установа "Луцький міський трудовий архів"

1. Загальна інформація:

Скорочена назва українською: КУ "Луцький міський трудовий архів"
Повна назва українською: Комунальна установа "Луцький міський трудовий архів"
Скорочена назва англійською (за наявності):

Communal Institution"Lutsk City Labor Archive"

Повна назва англійською (за наявності):

Communal Institution"Lutsk City Labor Archive"

Код ЄДРПОУ: 20124744
Адреса:   43017, вул. Бенделіані, 7, м. Луцьк
Контактні телефони, факс (0332) 26 45 95
Email: lutskarhiv@ukr.net
Контакти аварійних служб (за наявності): -------------
Контакти для подачі запитів на доступ до публічної інформації: e-mail: lutskarhiv@ukr.net, тел. (0332) 26 45 95
Банківські реквізити: р/р 26004000002476 в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ МФО 300023
Короткий опис підприємства/закладу, цілі його діяльності: Забезпечення збереженості документів ліквідованих підприємств, установ, організацій міста пов’язаних із соціальним захистом громадян.
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства/закладу та заходи щодо управління такими ризиками: -------------
Відсканована копія статуту в чинній редакції: -------------
Відскановані копії інших правовстановлюючих документів: Положення

2. Інформація про фінансовий стан:

Фінансова звітність підприємства (за останні три роки):

Фінансовий звіт за 2020 рік

Фінансовий звіт за 2019 рік

Фінансовий звіт за 2018 рік

Фінансовий звіт за 2017 рік

Щорічний висновок та звіт за результатами незалежної 
аудиторської перевірки (за наявності):
-------------
Річний план закупівель: -------------
Інформація про статті та суми витрат та доходів, які пропонуються 
Підприємством для включення до проекту бюджету міста:
-------------
Відомості про договори, учасником яких є Підприємство, інформація 
про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України 
"Про відкритість використання публічних коштів":
-------------
Інформація про операції та зобов'язання Підприємства з державним 
та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, 
підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання 
комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), 
що виникають у результаті такої співпраці:
-------------

3. Інформація про керівництво:

Директор Карєва Людмила Вікторівна
Телефон: 264595
Електронна пошта: lutskarhiv@ukr.net
Біографічна довідка 
Завідувач Карєва Людмила Вікторівна, освіта вища за спеціальністю історико – архівознавство. Загальний стаж  роботи в архівних  закладах (Державний архів Волинської  обл. та у  Комунальній установі  Луцькому міському трудовому архіві) становить 28 років 7 місяців. Дата призначення на посаду завідувача Луцького міського трудового архіву – 11 липня 1994 року.
Головний інженер: ПІБ  
Телефон:  
Електронна пошта:  
Біографічна довідка
 
Головний бухгалтер: Левосюк Володимир Степанович  
Телефон: 264595  
Електронна пошта: lutskarhiv@ukr.net