Проєкт II. «Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк» № 2_VOL_052 (спільно з Європейським інвестиційним банком)

Кредит: 13 929,0 тис. євро
Співфінансування з місцевого бюджету: 20 %

Термін запозичення – до 20 років, пільговий період – до 5 років.
Відсоткова ставка: до 2 %.

Мета проєкту:
1. Зменшення негативного екологічного впливу від діяльності КП «Луцькводоканал» на стан довкілля.
2. Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів.
3. Підвищити надійність роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення у м. Луцьк.
4. Покращення фінансового та технічного стану Підприємства шляхом оновлення основного виробничого обладнання й мереж із використанням сучасних енергоефективних технологічних рішень.

Захід за проєктом Капітальні інвестиції, тис. євро
Реконструкція водогонів Гнідавського та Дубнівського водозаборів 1876,0
Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк з добудовою блоку біоенергетичної переробки та утилізації відходів, очищення стічних вод 8156,5
Придбання лабораторного обладнання 275,0
Заміна автотранспортного парку підприємства 550,0
Технічний нагляд 750,0
Всього вартість заходів 11607,5
Співфінансування на покриття ПДВ, 20% 2321,5
Всього фінансування 13929,0

Поточний стан проєкту:
- розроблене та актуалізоване ТЕО;
- проведена оцінка впливу на довкілля з отриманням позитивного висновку;
- проведена оцінка фінансового стану підприємства Міністерством фінансів України з отриманням позитивного висновку;
- підписаний договір на технічну підтримку та залучення консультантів Європейського інвестиційного банку;
- складений довгостроковий план інвестицій та узгоджений з банком;
- складена технічна та екологічна документація та узгоджена з банком;
- на основі пріоритетного плану інвестицій складений план закупівель.

Очікуваний щорічний ефект від реалізації Проєкту

Стаття витрат (заходи) Економія електроенергії, МВт*год Зниження втрат у мережах, тис. м3 Зниження витрат на ремонт та ін, тис. грн Зміна чисельності персоналу, осіб (+/-)
Реконструкція водогону Гнідавського водозабору 0,0 40,0 150,0 0,0
Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк 547,5 0,0 10,0 0,0
Реконструкція ділянок водогону d 600 мм 0,0 46,8 322,0 0,0
Заміна автотранспортного парку Підприємства 0,0 0,0 507,2 0,0
Разом 547,5 116,8 989,4 0,0