Самоврядно-громадський стандарт

Посадові особи місцевого самоврядування Луцької міської ради, керуючись Конституцією України та законами України, на підставі Статуту територіальної громади міста Луцька, з метою задоволення права громади на самостійне урядування, налагодження дієвого діалогу між міською владою та громадою, забезпечення відкритості, доступності, прозорості у своїй діяльності, сприяння громадській активності та впровадження європейських стандартів місцевої демократії встановлюють основні стандарти своєї діяльності:

  • влада для громади: надання якісних адміністративних послуг, чіткість, зрозумілість, об'єктивність та публічність в ухваленні управлінських рішень, гарантія доступу до інформації, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку та покращення добробуту лучан;
  • суспільна партиципація: підтримка громадської активності, спонукання до самоорганізації та самостійного врядування громади, сприяння діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, підтримка партнерського соціального діалогу;
  • дієва адміністрація та ефективне управління: створення оптимальної організаційної структури влади, професіоналізм та компетентність працівників усіх рівнів, забезпечення кваліфікації, етики, ефективності та якості діяльності посадових осіб;
  • суспільна довіра: проведення моніторингу бажань та очікувань громади, підтримка місцевої ініціативи, реалізація спільних проектів, забезпечення дієвого діалогу з громадою та проведення громадських консультацій.

Самоврядно-громадський стандарт узгоджений з принципами та цілями діяльності міського голови, політикою якості, етичним кодексом працівників виконавчих органів Луцької міської ради, положеннями про виконавчі органи міської ради, регламентами роботи.