1. Головна
 2. Жителю міста

Всеукраїнський відкритий архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті Луцьку

1.Загальні положення

Положення визначає порядок та умови проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу концепцію облаштування
скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в в місті Луцьку (далі – конкурс), відповідно до Порядку проведення
архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137.

2. Організатор конкурсу

2.1. Організатор конкурсу – управління містобудування та архітектури Луцької міської ради.
2.2. Координати організатора (адреса):
вул. Лесі Українки, 35, каб.19, м. Луцьк, 43025 тел. (0332) 777 864
Адреса електронної пошти: dm@lutskrada.gov.ua
2.3. Організатор конкурсу несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в
повному обсязі умови та програму конкурсу.

3. Тема та мета конкурсу

3.1. Тема конкурсу:
Розробка архітектурно-планувальної концепції облаштування території скверу для зручного відпочинку та проведення дозвілля населення різних
вікових категорій на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті Луцьку.
3.2. Мета конкурсу:
Визначити найкраще просторове і композиційне рішення скверу, яке буде відображати основну ідею – вшанування історії авіації м. Луцька.
 

4. Ділянка проектування

Ділянка для проектування розташована на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського (схема додається). Ділянка примикає до
автомобільної розв’язки: проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, вулиця Яровиця, вулиця Стрілецька, проспект Президента Грушевського. Відповідно до Генерального плану міста ділянка розташована на території багатоквартирної забудови. Відповідно до плану зонування території міста, дана ділянка відноситься до зони Ж-5 – зона змішаної багатоквартирної житлової забудови.
Ділянка вільна від забудови. Орієнтовна площа ділянки 0,3 га.
 

5. Завдання конкурсантам

Основним завданням конкурсу є:

 • запропонувати архітектурну, урбаністичну та дизайнерську ідею концепції облаштування території скверу
 • просторове та композиційне рішення скверу має відображати основну ідею – вшанування історії авіації м. Луцька;
 • врахувати існуючу містобудівну ситуацію, в тому числі те, що частина ділянки для проектування розташована в межах «червоних» ліній;
 • розробити пропозиції щодо покращення умов для відпочинку різних груп населення;
 • розробити пропозиції з благоустрою, озеленення території, що дасть змогу розкрити її суспільний потенціал з використанням елементів ландшафтного дизайну, малих архітектурних форм (вуличні меблі, елементи освітлення тощо);

6. Форма подачі конкурсних проектів

6.1. Склад конкурсного проекту:

 • графічні матеріали – планшети, вертикальний формат А0 в електронному та друкованому вигляді;
 • текстові матеріали – пояснювальна записка в електронному та друкованому вигляді;
 • матеріали в електронному вигляді;
 • додаткові матеріали – макет, відео тощо (за бажанням);
 • попередня згода автора на використання твору (в цілому або в частині);
 • декларація авторства.

6.2. Вимоги до оформлення конкурсного проекту
6.2.1. Вимоги до оформлення графічної частини конкурсного проекту Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно під шифром у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку всіх матеріалів конкурсного проекту. Всі написи, підписи на конкурсних проектах виконуються українською мовою.
На кожний конкурсний проект має бути подано не більше 3 (трьох) вертикальних планшетів формату А0 з графічними матеріалами. Друковані планшети подаються на твердій основі для зручної експозиції виставки. 

Перелік рекомендованих графічних матеріалів:

 • пропозиції стосовно розвитку громадських просторів на всій території проектування (М1:500): пішохідність, функції, транспорт, елементи, заходи з доступності та мобільності;
 • пропозиції для окремих ділянок на території проектування: план,
 • візуалізація рішень, елементи простору;
 • пропозиції стосовно окремих елементів благоустрою, націлені на розв’язання завдання конкурсантами;
 • пропозиції благоустрою ділянки проектування;
 • інші ілюстративні матеріали (розгортки, перспективи тощо), необхідні для розкриття ідеї проекту.

6.2.2. Вимоги до оформлення текстових матеріалів конкурсного
проекту:

 • текстові матеріали конкурсного проекту подаються українською мовою;
 • текстові матеріали конкурсного проекту складаються з пояснювальної записки до проекту. Пояснювальна записка з описом прийнятих проектних рішень подається в друкованому та електронному вигляді;
 • у пояснювальній записці має бути визначено основну ідею концепції, техніко-економічні показники та стислий опис прийнятих елементів будівель та рішень загалом.

6.2.3. Вимоги до оформлення матеріалів у цифровому вигляді Автор/авторський колектив повинен подати матеріали конкурсного проекту у цифровому вигляді, подати цифровий носій з матеріалами конкурсного проекту:

 • пояснювальна записка у форматі pdf;
 • планшети з графічними матеріалами у форматі jpg.

6.2.4. Вимоги до оформлення декларації авторства
Декларація авторства оформляється за наданим взірцем. Декларація авторства запаковується у конверт, на якому вказано шифр проекту та напис «На конкурс. Сквер «Авіаторів». На конверті не повинно бути будь-яких даних, які можуть ідентифікувати авторів конкурсного проекту. Конверт повинен бути заклеєним.

7. Вимоги до подачі конкурсних проектів

До закінчення терміну подачі проектів автор/авторський колектив має подати повний комплект конкурсного проекту (планшет у друкованому та електронному вигляді, пояснювальну записку у друкованому та електронному вигляді, додаткові матеріали (за наявності), попередню згоду автора на використання твору (в цілому або в частині) та декларацію авторства) організатору конкурсу через поштову відправку або особисто за адресою: управління містобудування та  архітектури Луцької міської ради, вул. Лесі Українки, 35 каб.19, м. Луцьк, 43025. У разі подання неповного комплекту конкурсного проекту він не подається на розгляд конкурсного журі.

Електронний варіант конкурсної роботи з пояснювальною запискою обов’язково також надсилається на електронну адресу: dm@lutskrada.gov.ua (у темі листа вказати шифр конкурсного проекту). Телефон для довідок: (0332) 777863, (0332) 777864 
Останній термін подачі конкурсних проектів – до 17.00 год. 04.11.2019
До офіційного оголошення переможця організатор конкурсу гарантує, що подані матеріали будуть використовуватися виключно у цілях попередньої оцінки та документування конкурсу, також гарантується їх конфіденційне збереження та нерозголошення перед третіми сторонами. За результатами конкурсу премійовані конкурсні проекти залишаються в організатора конкурсу. 

8. Організаційна структура конкурсу

8.1. Замовник конкурсу – виконавчий комітету Луцької міської ради.
8.2. Організатор конкурсу – управління містобудування та архітектури Луцької міської ради.
8.3. Учасники конкурсу – юридичні особи, фізичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності. Участь у конкурсі беруть фізичні та юридичні особи, фахівці, авторські колективи фахівців, студенти архітектурних і будівельних навчальних закладів.

На участь у конкурсі не мають права ті, хто брали участь у підготовці та організації конкурсу, співробітники замовника і організатори, а також їхні родичі, члени журі та громадські експерти.
8.4. Журі конкурсу – фахівці у галузі архітектури, представники громадських організацій, представники замовника. Журі конкурсу утворюється з метою визначення кращих з поданих на конкурс проектів, присудження премій їх авторам, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів. Журі конкурсу складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, членів творчих професіональних спілок України, архітекторів, урбаністів, митців тощо. Голова журі та його заступник обираються на першому засіданні журі через таємне голосування простою більшістю голосів.
Замовник призначає секретаря журі конкурсу. Секретар журі конкурсу бере участь у засіданнях журі без права голосу. Склад журі конкурсу затверджується замовником конкурсу. Замовник залишає за собою право вносити зміни та доповнення до складу журі конкурсу у встановленому порядку.
Члени журі конкурсу:

 • не беруть участь у конкурсі, не консультують учасників та утримуються від публічних заяв до закінчення термінів проведення конкурсу;
 • не мають право розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проектів й присудження премій;
 • не можуть залучатися до участі у подальшій роботі над проектом-переможцем.

Засідання журі конкурсу вважається правомочним, якщо у ньому взяло участь більше половини його складу. Рішення журі конкурсу є остаточним. Рішення журі конкурсу приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова журі конкурсу має право вирішального голосу.
Журі конкурсу не розглядає пропозиції:

 • відправленні або подані після закінчення встановленого терміну;
 • анонімність яких була свідомо порушена;
 • такі, що не відповідають вимогам положення конкурсу.

Підсумки конкурсу оформляються протоколом про підсумки конкурсу.

9. Премії конкурсу

Призовий фонд конкурсу складає 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. Визначено 3 (три) премії за перші 3 призові місця:

 1. (перша) премія – перше місце – 25 000 (двадцять п’ять тисяч) грн.
 2. (друга) премія – друге місце – 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн.
 3. (третя) премія – третє місце – 10 000 (десять тисяч) грн.

10. Авторське право та суміжні права

Немайнове авторське право на конкурсний проект належить автору (авторам) і охороняється згідно з законами України «Про авторське право і суміжні права» та «Про архітектурну діяльність». Майнове авторське право премійованих проектів переходить у власність виконавчого комітету Луцької міської ради згідно з умовами цього конкурсу. Замовник залишає за собою виключне право на реалізацію концепції в цілому або її частин.

Матеріали конкурсу