1. Головна
  2. Оголошення

До відома підприємств та організацій!

Виконавчий комітет Луцької міської ради відповідно до рішення від 03.04.2019 № 221-1 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 21.11.2018 № 745-1 “Про оператора електронних систем у місті Луцьку” оголошує конкурс на відбір оператора електронних систем.

Умови проведення конкурсу викладені в додатку до вищезазначеного рішення виконавчого комітету і у додатках №№ 4 та 5 рішення виконавчого комітету від 21.11.2018 № 745-1 “Про оператора електронних систем у місті Луцьку”, що розміщені на офіційному сайті Луцької міської ради у розділі «Регуляторна політика» (https://www.lutskrada.gov.ua/pages/reiestr-rehuliatornykh-aktiv).

Для участі у конкурсі претендент подає наступні документи:

- заяву на участь в конкурсі з зазначенням переліку документів (додаток 1 до Порядку);

- довідку про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, коду ЄДРПОУ, контактних даних, інформацію про відсутність заборгованості по кредитах;

- підтвердження повноважень представника претендента на участь в конкурсі (довіреність, наказ про призначення або копію витягу із протоколу зборів засновників);

- засвідчені заявником копії статуту (для юридичних осіб), документа, що посвідчує особу претендента (для фізичних осіб);

- довідку з органів Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, дійсну на момент подачі документів;

- підтвердження досвіду виконання робіт з встановлення та експлуатації ІТ-технологій на транспорті (GPS-навігація, АСООП, візуального та звукового оголошення зупинок, “розумних зупинок” громадського транспорту тощо);

- конкурсну пропозицію відповідно до технічних умов та критеріїв оцінки системи АСООП (Додаток 2 до Порядку) із зазначенням шляхів її впровадження і обслуговування, наявну матеріально-технічну базу, розрахунок величини винагороди Оператора за здійснення своєї діяльності, інші пропозиції вдосконалення надання транспортних послуг за допомогою АСООП;

- оригінал або завірену копію довідки (витягу), виданої уповноваженим органом, про те, що службову (посадову) особу учасника конкурсу, уповноважену на підписання договору, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законодавством України порядку;

- копію авторського права на АСООП;

- копії сертифікатів відповідності запропонованого обладнання;

- повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовану не раніше, ніж за 10 днів до дня подачі документів;

- довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- копію сертифікату відповідності забезпечення безпеки даних стандарту PCI DSS не нижче другої категорії;

- документи про фінансовий стан учасника:

1) баланс підприємства (форма 1);

2) звіт про фінансові результати (форма 2);

- підтвердження наявності необхідних фінансових ресурсів та (або) можливості їх залучення.

Пропозиція претендента повинна відповідати вимогам законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів у сфері застосування санкцій та інших обмежувальних заходів економічного характеру, викладених у додатку до цього рішення.

Всі документи подаються в оригіналах або належним чином завірених копіях. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються. Інформація, що міститься в документах, поданих претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною на момент подання документів для участі в конкурсі.

Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами. Документи подаються претендентом в запечатаному конверті з позначкою “Для участі в конкурсі з визначення оператора електронних систем у м. Луцьку, назва претендента, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса”.

Перший етап конкурсу відбудеться 06.05.2019 о 11.00 год. у приміщенні за адресою м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19.

Документи для участі в конкурсі приймаються у робочі дні з 830 до 1700 (по п’ятницях до 1600) крім вихідних та святкових днів в управлінні транспорту та зв’язку Луцької міської ради за адресою м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 303. Останній термін подачі документів 03.05.2019 до 13.00 год.

Ознайомитись із умовами конкурсу можна в управлінні транспорту та зв’язку Луцької міської ради (вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 303, тел.: 720353, 777919) та на офіційному сайті Луцької міської ради у розділі «Регуляторна політика» (https://www.lutskrada.gov.ua/pages/reiestr-rehuliatornykh-aktiv).