1. Головна
  2. Оголошення

Інформація щодо співпраці з Професійною асоціацією екологів України (ПАЕУ)

Луцька міська рада у рамках співпраці з Професійною асоціацією екологів України (ПАЕУ) презентує роботу цієї організації та анонс (графік ) подій від  ПАЕУ у 2020 році. 
Професійна асоціація екологів (ПАЕУ) - перша в Україні об’єднана сила професійних екологів. Медіатор екосфери, що створений задля синхронізації інтересів держави-бізнесу-громадськості-науки, задля збереження довкілля. Ми робимо все можливе для побудови ефективної системи екологічної безпеки як на підприємстві, так і в державі. Ми сприяємо сталому розвитку та впровадженню інновацій. Забезпечення екологічної безпеки виробництва та зниження впливу на навколишнє середовище - ось ключові фактори сталого розвитку та конкурентоспроможності, основа для успішного міжнародного співробітництва. Період глобалізації, який характеризується переходом від роздробленості народів, країн і регіонів до їх єдності. Світовий соціальний, економічний, екологічний, культурний простір, який протягом тисячоліть являв собою конгломерат розмаїтих національних держав, зараз перетворюється на простір без кордонів. Формування глобальних економічних зв’язків, екологічний, демографічний виклики неможливо вирішити поодинці, локальними зусиллями й засобами. Вирішення цих проблем можливе тільки при об’єднанні зусиль усієї світової спільноти. Цього вимагають спільні загрози і проблеми. Професійна асоціація екологів України співпрацює з екологами підприємств, представниками бізнесу, науковцями, представників громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, з профільним міністерствами та комітетами Верховної ради України, посольствами. Ми забезпечуємо нашим членам оперативний експертний (галузевий), юридичний, методичний, лабораторний та інформаційний супровід у екологічній сфері. 
Серед численних професійних об’єднань лише ПАЕУ:
1. Об’єднує більше 7000-ну експертну спільноту з усієї України, різних галузей промисловості та наукових установ, державних органів та консолідує зусилля задля вирішення наболілих проблем.
2. Надає кожному члену іміджеві переваги на ринку, оскільки акцентує ринку - «ми екологізуємося», а тому долучаємося до процесів екотрансформації, відповідально ставимося до довкілля, рухаємося у ногу з світовими трендами, опікуємося майбутнім.
3. Може брати участь у статусі «третьої особи», а також, за потреби, представляти інтереси підприємства у судах, адже еколог, юрист, керівник чи власник підприємства не завжди можуть повноцінно відстояти інтереси підприємства у екологічних перевірках.
4. Забезпечує співпрацю з експертами Асоціації – це кращі екологи-професіонали, які мають багаторічний досвід взаємодії з органами виконавчої влади, вміють заздалегідь виявляти екологічні маніпуляції та корупційні ризики.
5. Готує щомісячне практичне видання з прикладної екології «ECOBUSINESS» (Екологія підприємства) – зі зразками документів, роз’ясненнями, моніторингом законодавства, що дає можливість бути в курсі всіх змін та отримувати своєчасні роз’яснення складних питань
6. Є постійним майданчиком дискусій, форумів, обміну досвідом та презентацій рішень. ПАЕУ є медіатором процесу взаємодії між сторонами «держава-бізнес-наука- громадськість». 7. ПАЕУ надає унікальну навчальну програму учасникам, яка підвищує рівень прикладних екологічних знань як екологів підприємства, так і усіх дотичних до сфери екологічної безпеки фахівців підприємства (юристів, бухгалтерів, технічних спеціалістів та ін.).