1. Головна
  2. Оголошення

Оголошується конкурс на заміщення посади директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області»

Департамент освіти Луцької міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області»

Департамент освіти Луцької міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».

Місце знаходження закладу: 43024, Волинська область, м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, 5, тел. 28-00-78.

Місце подачі документів: м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, каб. № 3, телефон для довідок: 72-52-14.

Місце проведення конкурсу: м. Луцьк, вул. Шопена, 18, конференц-зала Палацу учнівської молоді.

Дата та час проведення конкурсу: 11.08.2021 о 14 год.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

          Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, каб. № 3:

         – заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

          – автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

          – копію паспорта громадянина України;

         – копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

          – документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (Зверніть увагу! Відповідно до п. 2. ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рівень володіння державною мовою особи, зазначеної  у п. 13 частини 1 ст. 9   Закону (керівники закладів освіти всіх форм власності), засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови (https://exam.mova.gov.ua));

      – копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

          – довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

          – довідку про відсутність судимості;

          – мотиваційний лист, складений у довільній формі.

        Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

       Вище зазначені документи подають особисто (або уповноваженою, згідно з довіреністю, особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

          Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

          Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить від 20-30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. Подача документів для участі – до 14.00 год. 30.07.2021 року.

          Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

       – перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

          – приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

          – оприлюднює на офіційних веб-сайтах Луцької міської ради та управління освіти перелік осіб, яких допущених до участі у конкурсному відборі.

       Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору (до 06.08.2021).

          Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

     – перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

         – перевірки професійних компетентностей шляхом виконання ситуаційного завдання;

       – публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

           Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

       Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визначає конкурс таким, що не відбувся.

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  КАНДИДАТІВ 

на заміщення посади керівника

закладу загальної середньої освіти міської комунальної власності та зразок ситуаційного завдання

 

         Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування. Із загального переліку питань для кожного учасника тестування надається 30 тестових питань. Усі кандидати виконують один варіант. Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Загальна кількість балів, яку можна отримати за результатами тестування, становить 30. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

          Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 30 хвилин.

          Кандидати, які за результатами набрали менше 50%, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

         Проведення презентації перспективного плану розвитку закладу освіти відбутиметься того ж дня, що і перевірка знання законодавства і розв’язання ситуаційного завдання.

        Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

           Голова комісії оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.

          На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 10 хвилин.

        Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати віддають бланки з розв’язаними тестами і ситуаційними завданнями секретарю комісії.

    Правильне розв’язання ситуаційного завдання максимально оцінюється в 30 балів і зараховується кандидатові, який виявив глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків.

         Остаточний бал за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

         Кандидати (кандидат), які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 15 або нижче, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

       Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку навчального закладу перед конкурсною комісією здійснюється особисто кандидатом у спосіб, який визначає сам кандидат, державною мовою, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

          Регламент етапу:

          – виступ претендента – до 10 хв.;

          – запитання та обговорення – до 10 хв.

   Оцінювання професійної компетентності кандидата (кандидатів) за результатами публічної презентації здійснюється шляхом виставлення балів членами конкурсної комісії.

        Максимальна кількість балів за презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти становить 40 балів.

      Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених комісією за результатами всіх етапів конкурсу: тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації.

         Переможцем вважається особа, яка набере найбільшу кількість балів за результатами всіх випробувань.

 

Зразок ситуаційного завдання

           На посаду педагога, яка знаходиться у декретній відпустці, призначено ще двоє працівників, одна із яких теж пішла у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

          Основний працівник виходить з 01.09.2020 на роботу.

           Які дії має вчинити директор згідно з вимогами чинного законодавства по відношенню до педагогів?