1. Головна
 2. Оголошення

Обов'язковий перелік робіт щодо підготовки до опалювального сезону

Для своєчасної підготовки системи теплопостачання до опалювального періоду потрібно:

1.   У разі наявності відхилень від проекту внести зміни до існуючого проекту (або замовити новий) з урахуванням існуючої схеми систем теплопостачання, погодити зміни з теплопостачальною організацією та переукласти договір на теплопостачання щодо фактичного теплового навантаження об'єкта.

2.   Виконати заходи щодо енергозбереження об'єкта теплопостачання.

3.   Виконати ревізію запірної та регулювальної арматури із заміною дефектної, зокрема:

 • ревізію вентилів на повітрозбірниках, встановлення заглушок;
 • ремонт та налагодження автоматичних повітрозбірників (за їх наявності);
 • ремонт підвісок і підпір трубопроводів;
 • при наявності кульових кранів на подавальному (зворотному трубопроводах ви¬конати заходи (встановлення металевого кільця свердління отворів) для можливості пломбування.

4.   Виконати відновлення опалення сходових клітин згідно з проектом.

5.   Виконати повне відновлення відповідно до проекту теплової ізоляції внутрішньобудинкових трубопроводів опалення та ГВП.

6.   Відновити роботу відповідно до проекту систем повітряного опалення.

7.   Виконати змащення та фарбування арматури.

8.   Виконати (поновити) написи та покажчики напрямку обертання відкриття та закриття арматури.

9.   Перед початком опалювального сезону виконати метрологічну повірку приладів обліку теплової енергії (за потребою) та отримати акт готовності приладів обліку теплової енергії до опалювального періоду у відповідному підрозділі теплопостачальної організації (у разі, якщо споживач є балансоутримувачем приладів обліку теплової енергії).

10.  Виконати ревізію та встановити розрахункові сопла в елеваторах та звужувальні пристрої на вводах систем теплоспоживання. Для виконання ревізії звужувальних пристроїв та їх опломбування викликати представника теплопостачальної організації.

11.  Виконати огляд теплообмінника з його розкриттям і за потребою -прочищення латунних трубок від накипу, але не менше ніж раз на 2 роки. Пластинчаті теплообмінники та теплообмінники іншого типу підлягають огляду згідно з інструкцією заводу-виробника.

12.  Виконати очищення грязьовиків.

13.  Перевірити та забезпечити повну комплектацію відповідно до проекту та техні¬чно справний стан теплотехнічного обладнання, системи автоматичного регулювання та контрольно-вимірювальних приладів теплопунктів.

14.  Ліквідувати всі врізки відкритого розбору мережної води.

15.  Зливи дренажів у каналізацію повинні мати видимий розрив, глухі з'єднання повинні бути ліквідовані.

16.  Виконати врізку штуцерів для відбору проб мережної та гарячої води після водопідігрівачів.

17.  Провести промивання систем теплоспоживання водопровідною водою до повного освітлення протитечією з подаванням більшого в 4-5 разів об'єму води ніж при експлуатації системи, з випусканням її через подавальний стояк для незалежних системі раз на 4 роки, а для залежних систем - 1 раз на 2 роки, в усіх інших випадках - після капітального ремонту. Промивання системи теплоносієм забороняється.

18.  Провести промивання та прочищення опалювальних приладів та трубопроводів у квартирах, від мешканців яких надійшли звернення щодо недогріву у попередньому опалювальному періоді. Промивання системи теплоносієм забороняється.

19.  Після промивання, за погодженням з теплопостачальною організацією заповнити системи теплоспоживання теплоносієм.

20.  Виконати опресування трубопроводів теплових мереж споживача та систем теплоспоживання тиском 1,25 робочого, але не нижче:

 • для відгалужень споживачів із залежною системою підключення - 16 кгс/см2;
 • для обладнання ЦТП - 10 кгс/см2;
 • для внутрішньоквартальних теплових мереж з незалежною системою підключення - 10 кгс/см2;
 • для внутрішньобудинкових систем з панельним опаленням - 10 кгс/см2; -для калориферів — 10 кгс/см2;
 • для внутрішньобудинкових систем із чавунними опалювальними приладами - 6 кгс/см2.


21.  Забезпечити теплові пункти технологічними схемами теплових мереж систем теплоспоживання, експлуатаційними журналами.

22.  Виконати герметизацію інженерних вводів (теплових мереж, водопроводу, каналізації) в будівлі і споруди згідно з типовим рішенням.

23.  Виконати планування поверхні землі над тепловими мережами, що перебувають на балансі споживача, для виключення збору та попадання на теплову мережу зливових і талих вод.

24.  Виготовити на кожну установку комплект сопел та дросельних шайб (у разі, якщо споживач є балансоутримувачем установки).

25.  Забезпечити прочищення зливових трубопроводів висотних будинків, що обладнані розширювальними баками систем опалення з переливними трубами, з метою запобігання залиттю помешкань.

26.  Очистити теплові камери, виконати ремонт скоб, східців, люків, будівельної частини теплових камер, відновити антикорозійне покриття трубопроводів, конструкцій та теплову ізоляцію в теплових камерах (за потребою).

27.  Очистити теплопункти та приміщення калориферних установок від сторонніх предметів. Забезпечити підтримання у справному стані будівельної частини, освітлення, інженерних комунікацій та запірних пристроїв приміщень теплових пунктів.

28.  У разі розміщення теплопунктів у підвальних приміщеннях забезпечити надійне та безпечне функціонування електрообладнання (зокрема освітлення).

29.  У межах охоронних зон теплових мереж не допускається:

 • розміщувати автозаправні станції, склади пально-мастильних матеріалів та агресивних хімічних матеріалів;
 • захаращувати підходи та під'їзди до об'єктів і споруд теплових мереж, складувати важкі та громіздкі матеріали, будувати тимчасові будівлі і паркани;
 • встановлювати спортивні та ігрові майданчики, малі архітектурні форми, неорганізовані ринки, місця зупинок міського транспорту, стоянки всіх видів автомобілів і механізмів, гаражі, підвали та ін.
 • розташування зелених насаджень (дерев тощо).


30.  Забезпечити неможливість доступу в приміщення теплових пунктів сторонніх осіб.

31.  Усунути та не допускати надалі складування та зберігання сторонніх предметів у підвалах будівель, що мають небезпеку затоплення (в яких прокладені теплові мережі або обладнані теплові пункти), або влаштування в них майстерень. Не допускати улаштування складів матеріалів, обладнання, харчових продуктів та виробів.

32.  Забезпечити допуск без перешкод персоналу енергопостачальної організації у теплопункти та до систем теплоспоживання у робочий час, а в аварійних ситуаціях - у будь-який час доби з реєстрацією відвідування в експлуатаційному журналі теплопункту.

33.  Надати експлуатаційному підрозділу теплопостачальної організації такі відомості:

 • посада і прізвище та номер службового телефону  особи, відповідальної за теплопостачання за договором;
 • списки чергового персоналу та номери оперативних телефонів.


34.  Споживач має у відповідному договірному підрозділі теплопостачальної організації звірити:

 • юридичну назву;
 • особовий рахунок;
 • договірне навантаження (опалення, максимальне ГВП, середньогодинне та середньодобове ГВП, вентиляція);
 • термін дії договору на теплопостачання;
 • перелік орендарів (субабонентів);
 • відповідність схеми абонентських теплових мереж, які перебувають на балансі абонента;
 • акт розмежування балансової належності теплових мереж та експлуатаційної відповідальності сторін;
 • наявність акта готовності приладів обліку теплової енергії.


35.  Після виконання ремонту системи в термін, погоджений  експлуатаційним підрозділом теплопостачальної організації, але не пізніше 15 вересня, викликати її представника для перевірки готовності до роботи із складанням акта готовності об’єкта теплоспоживанням до опалювального сезону.