1. Головна
  2. Оголошення

Оголошення про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради

06 березня 2023 року на офіційному вебсайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» оприлюднено проєкт регуляторного акта – проєкт рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу до нього: https://www.lutskrada.gov.ua/documents/propravyla-rozmishchennia-ta-funktsionuvannia-tymchasovykh-sporud-dliaprovadzhennia-pidpryiemnytskoi-diialnosti-na-terytorii-lutskoi-miskoi-terytorialnoihromady.

Пропозиції та зауваження до проєкту рішення приймаються до 06 квітня 2023 року у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, (департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, тел. 777 876, dm@lutskrada.gov.ua)), а також через платформу електронної демократії https://consult.e-dem.ua/npas/317