1. Головна
  2. Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_________________201810121923_____________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)


 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Модернізація системи водопостачання і водовідведення Луцька з реконструкцією існуючих систем водопостачання, водовідведення та каналізаційних очисних споруд.

Проект буде реалізовуватися в рамках Закону України «Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком» (№ 975-VIII від 03.02.2016) та Інвестиційної стратегії Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Луцька, яка затверджена рішенням сесії Луцької міської ради від 06.10.2015 № 79/2.

Планова діяльність передбачає здійснення наступних заходів:

модернізація технологічної системи станції водопідготовки Дубнівського водозабору м. Луцьк із реконструкцією насосної станції та введенням в експлуатацію нових проміжних насосів, встановленням двох аераційних турбін та 10 напірних фільтрів HI-FLO 9 UFP- 120.

реконструкція ділянок водогону, загальною протяжністю 7 км, шляхом демонтажу сталевих застарілих водопровідних труб Ø 600 мм та заміною їх на труби поліетиленові меншого діаметру.

реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк, яка включає в себе: реконструкцію аеротенків і повітродувних станцій, з використання трубних аераторів для поліпшення аерації у аеротенках та встановлення 8 повітродувок, потужністю не менш 5000 м3/годину; модернізацію технології для видалення відходів зі стічних вод - яка ґрунтується на первинному механічному та біологічному очищенню стічних вод. Для цього встановлюються дев’ять шнекових решіток для видалення зі стічних вод відходів (побутових, волокнистих включень); установка приготування і дозування реагенту, який додається у стічні води перед потраплянням їх у аеротенки; встановлення мікрофільтрів для очищення води після аеротенків; встановленням ультрафіолетових ламп для дезінфекції води після біологічних ставків; модернізація споруд для зневоднення мулу з впровадженням технології оброблення мулу. Метод зневоднення – центрифугування з попереднім додаванням флокулянту ПАА та ущільнення. Передбачається встановлення спеціального обладнання (системи) для приготування та дозування флокулянту, центрифуги та фільтрпресу.

модернізація насосного обладнання КНС №№ 1, 5 зі встановленням нових насосних агрегатів. Ремонт будівлі, даху, фасаду КНС №5, трансформаторної підстанції, благоустрій проммайданчика КНС №5.

закупівля спеціальних транспортних засобів для техобслуговування систем водопостачання та водовідведення.

Впровадження планованої діяльності не призведе до зміни потужностей по водопостачанню та водовідведенню. Потужність каналізаційних очисних споруд складає 120 тис.м3/добу.

Здійснення планованої діяльності передбачається у межах існуючих земельних ділянок відведених для господарської діяльності підприємства за адресами:

м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26 - ділянки площею 1,9001 га та 7,4685 га;

м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 2 – ділянка площею 0,229 га;

м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А – ділянка площею 0,38 га;

м. Луцьк, вул. Селищна, 90 - ділянка площею 40,07 га.

Додаткове використання земельних ресурсів та ґрунтів не планується

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ", ЄДРПОУ 03339489. 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 26 тел. (0332) 28-40-00

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Відділ оцінки впливу на довкілля: тел./факс (044) 206-20-89; електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 29 січня 2019 року о 10.00 годині в приміщені актового залу Комунального підприємства «Луцькводоканал» за адресою: 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 26.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться - не плануються.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Відділ оцінки впливу на довкілля: тел./факс (044) 206-20-89; електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Відділ оцінки впливу на довкілля: тел./факс (044) 206-20-89; електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 223 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

КП «Луцькводоканал», 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 26, тел. (0332) 28-40-00. Контактна особа - Марчук Анатолій Зиновійович.

Луцька міська рада, 43025, м Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19, тел. (0332) 77-79-04.

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності – з 10.01.2019 р

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)