1. Головна
  2. Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу щодо призначення управителів багатоквартирних будинків

1. Організатор конкурсу:
1.1. Найменування: департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

1.2. Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 40а, каб.201, Волинська обл., м. Луцьк, поштовий індекс 43016.

1.3. Посадові особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса):

Коленда Надія Михайлівна, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства,

адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40а, тел.: +38 0332 773 160, deplutsk@gmail.com

2. Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.11.2019 року №730-1 «Про призначення управителів багатоквартирних будинків».

3. Інформація про конкурс:

3.1. Найменування: призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Луцьку.

3.2. Межі території надання послуг: м. Луцьк, Волинська обл., детально зазначено у конкурсній документації.

3.3. Обсяг надання та перелік послуг: зазначені у конкурсній документації.

3.4. Кількість об’єктів конкурсу (груп будинків): 13;

місцезнаходження: м. Луцьк, Волинська обл.

3.5. Строк надання послуг: один рік з моменту укладення договору з управителем з можливістю продовження строку дії договору на наступний однорічний період.

4. Місце і спосіб отримання конкурсної документації:

Для участі в конкурсі його учасники подають організатору заяву, в якій зазначають:

– фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), згоду на обробку персональних даних;

– юридичні особи –  повне найменування, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– бажаний спосіб надання конкурсної документації (вручення особисто учаснику конкурсу (вул.Б.Хмельницького, 40а, каб.201, Волинська обл., м. Луцьк, поштовий індекс 43016) або надіслання електронною поштою).

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця).

5. Подання конкурсних пропозицій:

5.1. Місце: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40а, каб.201, Волинська обл., м. Луцьк, поштовий індекс 43016.

5.2. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 23.12.2019 10:00

5.3. Спосіб: конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням пр вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номер об’єкту конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією.

6. Розкриття конкурсних пропозицій:

6.1. Місце: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40а, каб.305, Волинська обл., м. Луцьк, поштовий індекс 43016.

6.2. Дата: 24.12.2019

6.3. Час: 10:00

7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій: ціна послуги, що включає відповідно до ст.10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку; рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою; наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців); фінансова спроможність учасника конкурсу; наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

8. Додаткова інформація:

8.1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання: зазначені у конкурсній документації.

8.2. Кількість учасників не обмежується.

8.3. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них: 09.12.2019 – 12.12.2019 (9:00-17:00). Доступ до об’єктів конкурсу забезпечують представники організатора конкурсу та експлуатуючої житлові будинки організації за попереднім записом за тел.: +38 0332 773 160.

8.4. Уразі необхідності організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

8.5. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: зазначені у конкурсній документації.

8.6. Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: зазначені у конкурсній документації.

8.7. Розмір плати за участь у конкурсі не встановлено.

9. Адреса веб-сайта, на якому організатором конкурсу додатково розміщується інформація про конкурс: www.lutskrada.gov.ua